https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=7<img alt="Fysioterapia_Laurea_amk" src="/update/Opiskelujahakeminenkuvat/Yläbannerit/Fysioterapia.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Fysioterapeuttikoulutus


 


Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka kohteena ovat ihmisen liike, liikkuminen, toimintakyky ja näiden suhde yksilön toimintaan. Fysioterapian asiantuntijana toimiminen edellyttää alan teoreettisen perustan syvällistä omaksumista ja kykyä soveltaa sitä ammatillisessa toiminnassa.

Fysioterapeutin tärkeimpinä osaamisalueina ovat asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutuksen rakentaminen, asiakkaan ohjaus ja opetustaidot sekä manuaalisten ja teknisten taitojen käyttäminen ja soveltaminen fysioterapiatoiminnassa.

Oman työn tutkiminen ja kehittäminen sekä oman alan tietoperustan tunteminen ja rakentaminen on osa fysioterapian asiantuntijuutta. Fysioterapiassa tarvitaan systeemistä osaamista, kokonaisuuden rakentamista ja asioiden välisten yhteyksien näkemistä. Fysioterapian opiskelija kehittyy kohti kuntoutuksen ja fysioterapian asiantuntijuutta.

Fysioterapeutin tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Sen suorittaminen kestää keskimäärin 3,5 vuotta. Opinnoissa oppiminen sidotaan työelämän kehittämiseen ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Tutkinto koostuu pakollisista ydinosaamisen moduuleista (180 opintopistettä) sekä täydentävän osaamisen moduuleista (30 opintopistettä). Opinnot sisältävät perusopintoja, ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä työharjoittelua ja opinnäytetyön.

Koulutuksen sisältö

Fysioterapian opinnoissa opiskelija perehtyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen fysioterapian keinoin. Fysioterapian ammatillinen toiminta liittyy ihmisen liikkeen, ‎liikkumisen, toimintakyvyn ja toiminnan arviointiin ja tukemiseen.

Opintojen tavoitteena on varmistaa opiskelijalle laaja-alainen osaaminen, ammatin teoreettinen tietoperusta, käytännölliset perustiedot ja -taidot fysioterapeuttina ‎toimimista varten.

Fysioterapiaopinnot rakentuvat erilaisten moduulien ympärille, joita ovat mm.

  • Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen
  • Asiakkaan tutkiminen ja kliininen päättely
  • Terapiaosaaminen
  • Terapiamenetelmien soveltaminen ja kehittäminen
  • Asiakaslähtöiset kuntoutuspalvelelut
  • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

Opinnoissa on teoriaopintoja, työpaja‎työskentelyä ja harjoittelua. Opiskelijat työskentelevät ryhmissä ja yksilöllisesti, ‎itsenäisesti ja ohjattuna sekä toteuttavat oppimaansa erilaisissa käytännön ‎oppimisympäristöissä ja hankkeissa.  Harjoittelua on yhteensä noin 30 viikkoa.

Fysioterapeuttiopinnoissa Laureassa painottuvat digitaaliset kuntoutuspalvelut ja palvelumuotoilu sekä opiskelijayrittäjyys. Hyvinvointialan palvelumuotoilua ja yrittäjyyttä voi opiskella läpi koulutuksen monialaisesti mm. erilaisissa projekteissa ja opiskelijaosuuskunnissa. Erityispiirteenä Laurean fysioterapeuttikoulutuksessa on digitaaliset kuntoutuspalvelut, erityisesti niiden asiakaslähtöinen kehittäminen ja arviointi käytännön oppimisympäristöissä.

Fysioterapeutin osaaminen

Valmistunut fysioterapeutti hahmottaa ammattinsa osana yhteiskuntaa, terveydenhuoltoa ja kuntoutusta. Hän vastaa kriittisesti ja luovasti ammattialansa osalta yhteiskunnan kuntoutukselle asettamiin muuttuviin haasteisiin. Hän on hyvinvoinnin, terveyden, liikkumis- ja toimintakyvyn edistämisen osaaja.

Fysioterapeutilla on vastuu omasta ammatillisesta kehittymisestään. Kaikkeen fysioterapiatoimintaan liittyy eettinen, juridinen ja taloudellinen vastuu. Ammattikorkeakoulusta valmistuneella fysioterapeutilla on valmiudet toimia alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kuntoutuksen kehittämis-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä.

Fysioterapeutti (AMK) rekisteröidään tutkinnon suorittamisen jälkeen terveydenhuollon ammattihenkilöksi laillistettuna fysioterapeuttina. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain fysioterapeutin tutkinnon suorittanut henkilö.  

Sijoittuminen työelämään

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi mahdollisuudet sijoittua työelämään ovat moninaiset. Fysioterapeutit työskentelevät erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa sekä julkisen että yksityisten työnantajien palveluksessa. Oman yrityksen perustaminen ja itsensä työllistämisen on myös mahdollista, myös jo opiskeluaikana. Työskentely kolmannen sektorin projekteissa on uudenlaista fysioterapeutin osaamisaluetta. Fysioterapeutti voi toimia myös asiantuntija- ja konsulttitehtävissä tai yksityisenä ammatinharjoittajana. Fysioterapeutin tutkinto mahdollistaa työskentelyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Laureasta valmistuvat työllistyvät tilastollisesti erittäin hyvin. 

Jatko-opintomahdollisuudet

AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintojaan myös yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. Hakijalta voidaan tuolloin edellyttää täydentäviä opintoja.


"Opintojaksot ovat olleet mielenkiintoisia, opiskelu sopivan haastavaa ja opettajat ammattitaitoisia.  Lähes joka päivä opin uutta ihmisen toiminnasta ja fysiologiasta. Asiakkaiden kohtaaminen, kuunteleminen ja palveleminen ovat tärkeitä taitoja fysioterapeutin työssä".
Edgar Skauranskas, fysioterapian opiskelija

Lue Edgarin tarina opiskelusta kokonaisuudessaan.

 

 

Seuraava haku

20.3. - 3.4.2019

Haussa syksyllä 2019 alkava fysioterapeuttikoulutus

Otaniemi, päivätoteutus

Tutkintonimike

Fysioterapeutti (AMK)

Tutkinnon nimi

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto

210 op, 3,5 vuotta

Opetuskieli

Pääsääntöisesti suomi

Tutustu kampukseen

Laurea Otaniemi

Tutkintovastaava

Lehtori Johanna Leskelä
johanna.leskela(at)laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

Jatko-opiskelut kiinnostivat Sairaanhoitajapäivillähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Jatko-opiskelut-kiinnostivat-Sairaanhoitajapäivillä.aspx2018-03-25T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/_w/SH_2_jpg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Jatko-opiskelut kiinnostivat Sairaanhoitajapäivillä
Opiskelijat toteuttamassa pikaluistelun nuorten MM-kisoja Helsingissähttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Opiskelijat-toteuttamassa-pikaluistelun-nuorten-MM-kisoja-Helsingissa.aspx2017-02-16T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Pikaluistelu%20MM-kisat%20Laurea%20opiskelijat.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Opiskelijat toteuttamassa pikaluistelun nuorten MM-kisoja Helsingissä
Fysioterapian opiskelija Edgar: ”Avoimen AMK:n kautta tutkinto-opiskelijaksi”https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Fysioterapian-opiskelija-Edgar-Avoimen-AMKn-kautta-tutkinto-opiskelijaksi.aspx2016-04-01T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Edgar%20Skauranskas.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fysioterapian opiskelija Edgar: ”Avoimen AMK:n kautta tutkinto-opiskelijaksi”

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=270<a href="https://ops.laurea.fi/index.php/fi/212701/fi" target="_blank" title="Tutustu opetussuunnitelmiin">Tutustu opetussuunnitelmiin</a>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=30<a href="https://www.laurea.fi/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaussa-olevat-koulutukset-ja-valintaperusteet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintaperusteet</a>Tutustu yleisiin ja koulutuskohtaisiin valintaperusteisiin.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=29<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/yhteishaun-aikataulu" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Yhteishaun aikataulu</a>Tutustu yhteishaun aikatauluun.
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=7<a href="/opiskelu-ja-hakeminen/hakeminen/valintakokeet" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Valintakoepäivät</a>Tarkista valintakokeiden päivämäärät.

 Blogit

 

 

 Videot

 

 

Fysioterapeuttikoulutus Laureassahttps://www.laurea.fi/update/Lists/Videotembed/DispForm.aspx?ID=23<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/CTn-dx6dLsM" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>Fysioterapeuttikoulutus LaureassaKatso videolta, millaista on opiskella fysioterapeutiksi Laureassa