Siirry sisältöön

Opintojen jatkaminen

Oletko aloittamassa opintoja poissaolon jälkeen? Lue ohjeet ilmoittautumisesta, jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi opintojen alkaessa tai kesken opintoja lakisääteisestä syystä, etkä pääse käyttämään Laurean tietojärjestelmiä.

Opiskelijat kättelevät.

Jos sinulla on kysyttävää opintojen aloitukseen liittyen, voit olla yhteydessä kampuksesi opintotoimistoon. Jos olet menettänyt opiskeluoikeutesi, opintotoimiston sivulta löydät myös tietoa opiskeluoikeuden palautuksesta.

Opintojen aloittaminen poissaolon jälkeen

Jos sinulla on ollut lakisääteinen syy poissaoloon, ja et ole vielä aloittanut opintojasi, saat huhti-toukokuussa opintojen aloitusta siirtäneen opiskelijan sähköpostin tai kirjeen. Tässä yhteydessä saat lisätietoa opintojen aloitukseen liittyen sekä lukuvuodelle ilmoittautumislomakkeen, joka tulee toimittaa kampuksesi opintotoimistoon määräaikaan mennessä.

Lomakkeella ilmoittaudutaan koko lukuvuodelle. Jos sinun tarvitsee myöhemmin muuttaa kevätlukukauden läsnäolotietoa, voit tehdä sen 18.11. – 31.12. Jos sinulla on tällöin lakisääteinen syy poissaoloon, ota yhteys kampuksesi opintotoimistoon ilmoittautumistiedon muuttamiseksi.

Jos et ole saanut sähköpostia tai kirjettä toukokuun puoliväliin mennessä, olethan yhteydessä kampuksesi opintotoimistoon.

 • Lakisääteiset syyt poissaoloon 

  Opiskelijan lakisääteisiä syitä poissaoloon:

  1) asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalvelusta annetun lain (194/1995) mukaisen palvelun suorittaminen.

  2) äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa.

  3) oma sairaus tai vamma joka estää opintojen suorittamisen.
  Lakisääteisen poissaolon syyn osoittavat dokumentit

  Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa oman kampuksen opintotoimistoon postilla, sähköpostilla tai esittämällä dokumentit opintotoimistossa henkilökohtaisesti.

  1) asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalvelusta annetun lain (194/1995) mukaisen palvelun suorittaminen; Asiakirjat, joilla voi todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

      Palvelukseenastumismääräys

  2) äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa; Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

      Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei ole, lääkärintodistus raskaudesta.

  3) oma sairaus tai vamma joka estää opintojen suorittamisen; Asiakirjat, joilla voi todistaa poissaolon lakisääteisen syyn:

      Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen suorittamisen.

Jos haluat erota ammattikorkeakoulusta, sinun on täytettävä eroilmoitus  jossa kysytään eroamisen syy VIRTA-tietokantaan kirjaamista varten.

Ohjeet kesken opintoja poissaolevaksi ilmoittautuneelle opiskelijalle

Laurean opiskelijat löytävät kaikki opintoihin liittyvät ohjeet opiskelijoiden intra LINK:stä (vaatii kirjautumisen). Vanhentuneen tai unohtuneen Laurean tunnuksesi voit aktivoida osoitteessa https://my.laurea.fi/ verkkopankkitunnusten avulla.

Lukuvuodeksi poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi palata jatkamaan opintojaan ilmoittautumalla läsnäolevaksi. Ilmoittautumisen aikataulut löytyvät lukuvuoden aikatauluista.

Kevätlukukauden 2020 läsnäolotietoa voi muuttaa 18.11.2019 - 31.12.2019. Poissaoloaikana opiskelijan opintosuoritusrekisteriin ei voi kirjata suorituksia eikä hän voi saada ohjausta ammattikorkeakoululta. Opiskelija ei myöskään ole oikeutettu opiskelijaetuihin. Jos aiot ilmoittautua poissaolevaksi, niin tiedostathan mahdollisten opetussuunnitelmamuutosten aiheuttamat vaikutukset opetustarjontaan. Poissaolevaksi ilmoittautuessa on myös huomioitava, että opiskeluoikeusajan ylittänyt opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Ennen 1.8.2015 aloittaneet:

Sinulla on mahdollisuus käyttää omaehtoisia poissaolokausia opiskelusi aikana yhteensä enintään 4 lukukautta eli 2 lukuvuotta (AMK-tutkinnot). Ylemmissä AMK-tutkinnoissa poissaolokausia on käytössä kaksi. Kyseisiä omaehtoisia poissaolokausia ei lasketa opintojen suorittamisaikaan.

1.8.2015 jälkeen aloittaneet:

Voit ilmoittautua opintojen aikana omaehtoisesti poissaolevaksi enintään yhden lukuvuoden eli 2 lukukauden ajaksi, paitsi jos poissaolon syy on lakisääteinen (varusmies-, siviili tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa). Jos kyseessä on lakisääteinen poissaolo, lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa postilla, sähköpostilla tai esittämällä dokumentit Laurean opintotoimistossa.

Poissaololukukausien määrää seuraavien lakisääteisten syiden: varusmies-, siviili tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa perusteella ei ole rajoitettu. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa enintään kahden lukukauden pituista omaehtoista poissaoloa, eikä lakisääteistä poissaoloa edellä mainituista syistä.

Poissaolo sairauden tai vamman takia kuluttaa kahden käytetyn poissaolokauden jälkeen opiskeluoikeusaikaa. Poissaolo sairauden tai vamman takia huomioidaan kuitenkin siinä tilanteessa, jos opiskelija hakee opinnoillensa harkinnanvaraista lisäaikaa.

Opiskeluoikeus

Huomioithan opiskelusuunnitelmaa tehdessäsi opiskeluihisi käytettävissä olevan ajan eli opiskeluoikeusajan.

Tutkinnon suorittamisen ohjeaika määräytyy koulutuksen laajuuden mukaan siten, että vuosittainen suoritusmäärä on 60 opintopistettä (AMK-tutkinnot). Esimerkiksi jos tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, niin tutkinnon suorittamisen ohjeaika on 3,5 vuotta. Tutkinnon suorittamiseen käytettävissä oleva aika eli opiskeluoikeusaika on opintojen ohjeaika lisättynä yhdellä lukuvuodella, jolloin esim. 210 opintopisteen tutkinnossa opiskeluoikeusaika on 4,5 vuotta.

Tutkinnon laajuus Tutkinnon suorittamisen ohjeaika
90 op 1,5 v
210 op 3,5 v
240 op 4 v

 

Laurean Opintotoimisto

Laureassa opintotoimisto toimii kaikilla kuudella kampuksella. Löydät aukioloajat ja yhteystiedot opintotoimiston omalta sivulta.


Lue lisää