Laurea yhteistyössä

Laurea on aluetta palveleva Uudenmaan ammattikorkeakoulu. Strategisena tavoitteenamme on toimia siellä, missä osaamista tarvitaan.

Yhteistyö kuntien kanssa

Laurean alueellisia kumppaneita ovat yritykset, julkisorganisaatiot ja kolmannen sektorin toimijat sekä työ- ja elinkeinoelämän järjestöt. Laurealla on sopimuksella vahvistettu yhteistyö 20 kunnan kanssa Uudellamaalla, useimpien alueen keskeisten koulutusorganisaatioiden kanssa sekä useiden muiden organisaatioiden kanssa.

Alueneuvottelukunnat

Aluekehityksessä Laurealla on tukenaan kolme alueellista neuvottelukuntaa, jotka koostuvat sen osakkaisen luottamushenkilöistä, virkamiesjohdosta sekä elinkeinoelämän, aluekehitys- ja innovaatiotoiminnan ja koulutussektorin asiantuntijoita. Neuvottelukunnat tukevat Laureann toiminnan kiinnnittymistä alueen ja sen eri toimijoiden tarpeisiin.

Laureassa on kolme alueneuvottelukuntaa: Espoo ja Lohja, Keski- ja Pohjois-Uusimaa, sekä Porvoo ja Vantaa. Neuvottelukuntien nykyinen toimikausi on 2017 - 2020.

Tutustu alueneuvottelukuntien kokoonpanoihin.

Kansainvälinen yhteistyö

Laurean International Advisory Board (IAB) on kansainvälisistä korkeakoulutuksen asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka tuo laajan ammattitaitonsa Laurean toiminnan strategisen kehittämisen tueksi. Neuvottelukunta antaa neuvoja ja ehdotuksia Laurean johdolle sekä tukee erityisesti Laurean kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kehittämistä.

IAB:n yhdeksän jäsentä ovat korkeakoulutuksen, tieteen ja tutkimuksen asiantuntijoita, jotka edustavat kansainvälisesti arvostettu korkeakouluja eri puolilta maailmaa.

Ensimmäinen Laurean International Advisory Board aloitti toimintansa vuonna 2009 ja tämänhetkinen neuvottelukunta on järjestyksessään kolmas.

Tutustu International Advisory Boardin kokoonpanoon.

Laurealla on noin 250 yhteistyökumppania maailmalla: korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja muita organisaatiota. Heidän kanssaan tehdään yhteistyötä opiskelijavaihtojen, kansainvälisten harjoittelujen, henkilöstövaihtojen, TKI-yhteistyön, koulutuksen kehittämisen ja alueellisen yhteistyön puitteissa. Korkeakoulut, joiden kanssa on sopimus vaihto-yhteistyöstä, on koottu SoleMOVE-järjetelmään.

 

Laurea kansainvälisissä verkostoissa

 • ENoLL 

  ENoLL eli European Network of Living Labs on kansainvälinen avoimien ekosysteemien verkosto, johon kuuluu yli 150 aktiivista living labia. Laurea on ollut mukana kehittämässä living lab -toimintaa ja johtaja Tuija Hirvikoski Laureasta on toiminut ENoLL-verkoston puheenjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Lue lisää ENoLL-verkostosta.

 • EOS 

  European Organisation for Security (EOS) on vuonna 2007 perustettu organisaatio, jonka jäsenet edustavat monipuolisesti eri turvallisuussektorin toimijoita 13:sta eri Euroopan maasta. Vuonna 2015 Laurea valittiin ensimmäisenä eurooppalaisena korkeakouluna jäseneksi EOS-verkostoon. Lue lisää EOS-verkostosta.

 • ESDC 

  European Security and Defense College (ESDC) . Laurea hyväksyttiin Suomen ulkoasiainministeriön puoltamana ESDC:n jäseneksi vuonna 2016. Jäsenyys takaa kattavat yhteistyömahdollisuudet ja –verkostot Euroopan johtavien turva-alan oppilaitosten kanssa. Lisätietoa ESDC:stä.

 • FSA 

  Finnish Service Alliancen (FSA) tarkoituksena on edistää suomalaista palvelututkimusta ja lisätä sen soveltamismahdollisuuksia yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Laurealaiset asiantuntijat ja alumnit ovat toimineet aktiivisesti mukana verkoston toiminnassa. Lisätietoja FSA:sta.

 • EuroFM 

  European Facility Management Network (EuroFM) on eurooppalainen toimitilajohtamisen korkeakoulut, tutkijat, yritykset ja yhdistykset kokoava verkosto. Kehittämispäällikkö Pekka Matvejeff toimii verkoston puheenjohtajana kaksivuotiskauden 2016 - 2018. Laurea on myös mm. järjestänyt EuroFM-verkoston kesäkoulun, viimeksi vuonna 2016. Lue lisää EuroFM-verkostosta.

 • SDN 

  Service Design Network (SDN) on palvelumuotoilun kansainvälinen ammattilaisverkosto. Laurea on Suomen SDN-jaoksen perustajajäseniä ja sen toiminnassa on mukana niin Laurean asiantuntijoita kuin alumnejakin. SDN-Suomen jaoksessa on kaikkiaan lähes 800 jäsentä tai rekisteröitynyttä yhteisöseuraajaa. Lue lisää SDN-Suomen jaoksesta.

Lisätietoja:

"