https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=187<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Yläbanner/1920x498_amk-opinnot_lukiossa.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Avoimen AMK:n opinnot osana lukio-opintoja

Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa syksyllä 2016 Helsingin lukiolaisille mahdollisuuden suoritta avoimen AMK:n opintoja osana lukio-opintoja. Opiskelija voi suorittaa 1,5 op edestä opintoja Laureassa ja saa siitä hyväksi luettua yhden lukiokurssin.

Suoritettu 1,5 op hyvitetään opiskelijalle AMK-opintoina, mikäli hän päätyy Laureaan opiskelemaan. Lukiolaiset voivat osallistua Laurean Organisaatioiden vastuullisuus – ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus-opintojaksolle, jossa mentoreina toimivat Laurean opiskelijat ja lehtorit. Varsinainen opiskelu sisältää itsenäistä työtä, haastattelun sekä kirjallisen raportin. Opintojaksoon sisältyy kaksi lähitapaamista Laurean Tikkurilan kampuksella: keskiviikkona 9.11. ja keskiviikkona 7.12. klo 13 - 16.


Opintojakson kuvaus

Opiskelija osallistuu opintojakson perehdytystilaisuuteen, jonka jälkeen hän perehtyy kirjallisuuden avulla vastuullisuuden käsitteeseen ja sen eri ilmenemiseen ekologisena, sosiaalisena ja taloudellisena vastuullisuutena. Hän pystyy arvioimaan vastuullisuuden ilmenemistä. Hän haastattelee itse valitsemansa yrityksen/organisaation edustajaa ja koostaa haastattelusta raportin ja pp-esityksen, jonka hän esittää yhteistapaamisessa.

 

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot