Siirry sisältöön

Laurea korkeakouluna

Me Laureassa uskomme vuorovaikutukseen ja ihmisen kohtaamiseen; taito kohdata toinen ihminen on arvokkain pääomamme. Palvelujen johtaminen perustuu ihmisen ymmärtämiseen, markkinointi ja myynti asiakasymmärrykseen, hoitotyö potilaan ja sosiaalityö asiakkaan ymmärtämiseen ja turvallisuus ihmisen ja käyttäjän ymmärtämiseen.

Laurea on Uudellamaalla kuudella kampuksella toimiva korkeakoulu, jonka toiminnassa ihmiset ja vuorovaikutus ovat keskiössä. Toimintamme arvoperustan muodostavat yhteisöllisyys, sosiaalinen vastuullisuus ja luovuus.

Opiskelu, TKI-toiminta ja aluekehitys Laureassa tapahtuvat eri osapuolten yhteistyössä - niin yhteiskunnan eri toimijoiden ja sektoreiden kanssa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Yhteistyö on tasa-arvoista ja jokainen voi tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä.

Laurean toiminnassa ihmiset ja vuorovaikutus ovat keskiössä. Laurean yhteisöllistä toimintatapaa kuvastaa tunnuslauseemme "yhdessä enemmän".

Laureassa oppiminen ja työelämä kulkevat aina käsi kädessä. Kaikilla koulutusaloillamme opiskelussa keskeisessä osassa ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, kuten projektit ja kehittämistehtävät. Tästä syystä opiskelu Laureassa tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet rakentaa tulevaisuuttaan yhdessä työelämän kanssa. 

Tiiviin työelämäyhteistyön ansiosta valmistuneet opiskelijamme työllistyvätkin erinomaisesti. Laureasta valmistuneista 93,7% työllistyy vuoden sisällä valmistumisesta (Opetushallitus, 2015)

Käytännönläheinen opiskelutapamme sekä opintoihin kuuluvat aidot työelämäprojektit varmistavat opiskelijoiden verkostoitumisen ja työelämätaitojen karttumisen.

Palvelulupaus: "Me Laureassa olemme juuri sinua varten"

Palvelulupauksemme "Me Laureassa olemme juuri Sinua varten" tarkoittaa opiskelijoillemme lupausta hyvästä oppimisesta ja yhteistyökumppaneillemme lupausta kumppanuudesta sekä yhdessä kehittämisestä.

1. Laureassa voit opiskella joustavasti:

Opiskellessasi Laureassa teet henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, joka tukee juuri sinun tavoitteitasi. Lauressa opiskelet aidoissa työelämäprojekteissa. Voit myös suunnitella oman opintoaikataulusi ja joustavan opintojen toteutuksen ansiosta voit halutessasi nopeuttaa valmistumista.

2. Laureassa saat ohjausta ja palautetta:

Laureassa tuemme erilaisin ohjaustoimin opiskelijoiden yksilöllistä kehittymistä ja opintojen edistymistä. Opettajina ja ohjaajina sitoudumme antamaan sinulle palautetta kehittymisestäsi säännöllisesti.

Tutustu Laurean ohjaussuunnitelmaan  (pdf, 6.1MB)

3. Laureassa rakennat kanssamme tulevaisuutesi yhdessä työelämän kanssa:

Olemme sitoutuneet toimimaan yhteistyössä sinun ja työelämän kanssa Laurean kehittämispohjaisen oppimisen toimintamallin LbD:n mukaisesti. Sinulla on myös mahdollisuus toteuttaa opintosi jopa kokonaan työelämän kehittämisprojekteissa.

4. Laureassa saat laadukkaat, opintojasi tukevat palvelut:

Palveluilla mahdollistamme opintojesi etenemisen ja opiskelusi arkipäivän hyvän sujumisen sekä annamme sinulle ohjausta ja neuvontaa kaikissa opiskeluusi liittyvissä asioissa.

Kehittämispohjaisen oppimisen malli (LbD)

Laurealainen oppiminen perustuu aitoihin työelämän projekteihin ja kehittämistehtäviin. Oppimisen ytimessä on tutkiva ja kehittävä työote, jota Laureassa kutsutaan kehittämispohjaiseksi oppimiseksi (Learning by Developing, LbD).

 

Infograafi kehittämispohjaisen oppimisen mallista. Mallin periaatteet on kuvattu myös tekstissä.

 

Laureassa opit tutkimalla, pohtimalla ja kehittämällä yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Kartutat tietoperustaa, harjoittelet taitoja, kehität luovia ongelmanratkaisutapoja ja hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin. Luot jo opiskeluaikanasi työelämäsuhteita, sillä vuorovaikutus työelämän kanssa on aktiivista.

Kehittämispohjainen oppiminen on läsnä kaikissa opiskelutavoissa. Toimintamallin kulmakivi on, että et vain tarkastele teoreettisia ongelmia, vaan haet jatkuvasti ratkaisuja aitoihin työelämästä nouseviin tilanteisiin. Laureassa pääset oikeasti tekemään!

 

Lue lisää, millaista opiskelu on työelämäprojekteissa Laureassa

 • Opiskelijat kehittivät uudenlaisia ratkaisuja Telian älykotipalveluun 

  Telia Design Sprint - intensiiviviikolla opiskelijat kehittivät uudenlaisia verkko-ostosten kotiinkuljetusratkaisuja Telialle. Projektin aikana opiskelijat haastattelivat asiantuntijoita sekä potentiaalisia asiakkaita ja lopulta esittelivät ideoitaan telialaisille. Lue lisää projektista.

 • Turvallisuusalan opiskelijoiden projektissa kohteena oli Suomenlinnan maailmanperintökohde 

  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutuksen opiskelijat vierailivat Suomenlinnan rakennuksissa ja muissa kohteissa. Opiskelijoiden tehtävänä oli tarkastella kohteiden fyysistä turvallisuutta ja sekä pohtia erilaisiin riskeihin varautumista. Lue lisää projektista.

 

Strategia

Laurea-ammattikorkeakoulun tahtotila on olla vuonna 2020 metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä. Toimintatapaamme aluetta palvelevana korkeakouluna kuvaa brändilupauksemme: Yhdessä enemmän – Laurea Uudellamaalla.

Laurea 2020 -strategiaamme raamittavat maailmaa muokkaavat megatrendit, jotka tunnistimme yhteisöllisessä työskentelyssä. Ihmisten osallisuuden merkitys, tiedon ja osaamisen muutos, teknologistuminen ja globalisoitumisen eteneminen vaikuttavat korkeakoulumme strategisiin valintoihin.

Infograafi Laurean strategian keskeisistä teemoista. Teemat kuvataan tarkemmin tekstissä.

Laurean strategiassa 2020 on seitsemän keskeistä teemaa: sinun korkeakoulusi, työelämään integroitunut korkeakoulu, yrittävän ihmisen korkeakoulu, soveltavan tutkimuksen kansainvälinen korkeakoulu, aluetta palveleva korkeakoulu, vastuullinen korkeakoulu sekä ihmistä arvostava korkeakoulu.

 

Strategian seitsemän teemaa

 • Sinun korkeakoulusi 

  Laurea on valinta elämänmittaisen matkan eri vaiheissa, joissa osaamista tulee uudistaa ja kehittää muuttuvan maailman myllerryksessä.

  Me joustamme ja me vaadimme: Työelämässä työskentelevät opiskelijamme saavat työn ohella joustavaa, haastavaa ja ajatuksia avaavaa koulutusta, jossa heidän taustansa ja aiempi osaamisensa täydentävät koko oppijayhteisön vuorovaikutusta. Koulunpenkiltä tuleville nuorille tarjoamme mahdollisuuden tarttua kansainvälisiin työelämäverkostoihin ja tehdä unelmien tulevaisuutta yhdessä merkittävien osaajien kanssa. Tarjoamme laadukasta opetusta ja mahdollistamme ympärivuotisen opiskelun yhdessä kumppaniemme kanssa.

  Ohjaamme opiskelijamme työelämään vastuullisina ja eettisinä asiantuntijoina, joilla on sivistystä ja osaamista punnita ratkaisujen kestävyyttä, tavoitella tuloksia, tuottaa vaikuttavuutta sekä halua ja kykyä ajatella inhimillisesti.

  Me kohtaamme opiskelijamme tässä ja nyt. Välitämme. Kohtaamme Laurean kampuksilla inspiroivissa ja moderneissa oppimistiloissa. Verkossa voimme olla etäällä toisistamme, mutta läsnä saman ratkottavan asian äärellä. Koko henkilöstömme tuottaa laadukkaita opiskelijapalveluita. Opiskelijakeskeisyys ja opintojen erilaiset toteuttamismuodot ovat koulutuksemme vahvuus.

  Laureassa opettaja kulkee rinnalla, ohjaa, opastaa, kannustaa, osaa ja tukee opiskelijaa ammatillisessa kasvussa. Opettaja kehittää omaa työtään ja yhdessä opiskelijoiden kanssa luo tutkimalla uuden osaamisen perustaa. Opettaja ymmärtää työelämän muutoksia, kehittää ja ylläpitää yhteistyötä. Opettaja on läsnä.

 • Työelämään integroitunut korkeakoulu 

  Laureassa syntyvä ammatillinen osaaminen on ainutlaatuista ja vastaa kansainvälisen työelämän tarpeisiin. Kehittämispohjainen oppimisen malli (LbD) takaa työelämäyhteyden ja yhteiskehityksen läpi opintojen. Yhteiset  oppimisympäristöt työelämän kanssa tarjoavat kokemuksia, herättävät luovuuden ja uteliaisuuden, kannustavat tutkimaan ja kehittämään.

  Globalisaatio on ovien avaaja. Laurean tutkinnot ovat laaja-alaisia ja tarjoavat kilpailuetua. Opiskelijamme valmistuvat kansainväliseen maailmaan – kansainvälisyys on luonnollinen osa jokaisen työtä ja opintoja. Teknologistuminen muuttaa työtä ja työelämää murtaen ajan ja paikan rajoja. Se koskettaa kaikkia ja on erilainen yksilöille, yrityksille, eri aloille ja yhteiskunnan kaikille sektoreille. Kaikilla aloilla digitaalinen osaaminen on ammattilaisen perustaito.

  Oppiminen yhdessä jakaen ja jalostaen on  vahvuutemme. Luomme tulevaisuuden osaamista ja rakennamme yhteistyössä hyvinvoivaa työelämää. Verkostot, jotka luodaan  opiskeluaikana, kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Työelämäyhteistyö, erilaiset yrittäjyys- ja osaamis- sekä työnantajaverkostot varmistavat opiskelijalle hyvän työllistymisen ja urakehityksen.

  Monimuotoinen ja uudistuva työelämä on meille mahdollisuus. Haluamme haastaa opiskelijat myös mukavuusalueen ulkopuolen löytöretkille oppimisen ja kehittymisen ytimiin.

 • Yrittävän ihmisen korkeakoulu 

  Laurean toimintatapaa kuvastaa parhaiten yrittämisasenne – halu tehdä, kokeilla, oppia ja yrittää niin yksilönä kuin organisaationakin.

  Suomen tulevaisuuden kilpailukyky edellyttää vientiliiketoimintaa, kansainvälisiä pk-kasvuyrityksiä ja näitä synnyttävää pk-sektorin start up -kulttuuria. Näin murramme perinteisiä käsityksiä yrittäjyydestä ja ammateista. Kehitämme tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa monialaista osaamista, joka synnyttää työtä ja yrittäjyyttä – arvoa yhteiskunnalle.

  Toiminnallamme saamme aikaan innostavan ja kokeilevan ilmapiirin, jossa opiskelijat inspiroituvat yrittäjyydestä. Tuemme kaikkia opiskelijoita yrittäjyysvalmiuksien oppimisessa. Systemaattinen toimintamallimme toimii korkeakouluopiskelijoidemme start up -alustana yrityksen perustamiseen, yritystoiminnan kehittämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen.

  Tarjoamme tukea sekä palveluita koko yrityksen elinkaaren läpi pienestä ideasta aina omistajan- tai yrittäjäpolvenvaihdokseen asti.

  Olemme rohkeita ja luovia. Haluamme olla mukana Laureasta kumpuavien ja siellä syntyvien uusien yritysten alkuvaiheissa, kehityksessä ja kasvussa.

 • Soveltavan tutkimuksen kansainvälinen korkeakoulu 

  Laurean soveltava tutkimus tuottaa osaamista, ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa edistäen tulevaisuuden hyvinvointia, turvallisuutta ja kansainvälistä kilpailuetua.

  Globalisoituminen, teknologistuminen sekä niihin linkittyvä talouden muuttuminen rakentavat viitekehystä kilpailuedun lähteille ja uudistuvalle työelämälle haastaen uudenlaiseen osaamiseen ja innovatiivisiin ratkaisuihin. Luomme tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja tekemällä käytännönläheistä tutkimus- ja kehitystyötä valituilla strategisilla tutkimusalueilla,
  jotka perustuvat tulevaisuuden tarpeiden ennakointiin ja nykyisten vahvuusalueidemme tunnistamiseen (kuva). Tarjoamme kumppaneillemme monipuolisen kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston. Koulutamme yhteiskunnan tarpeisiin huippuosaajia osallistamalla opiskelijat aitoihin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin kehittämispohjaisella
  oppimismallilla (LbD).

  Yhdessä yritysten, julkisorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa etsimme ajankohtaisia ja pitkäjänteisiä haasteita kehittämiskohteiksi. Toimimme nopeasti reagoiden kumppaneidemme ja opiskelijoidemme tarpeisiin. Meillä on kyky yhdistää erilaisia asioita ja toimintatapoja, tehdä nopeita kokeiluja ratkaisujen löytämiseksi sekä kilpailuetujen luomiseksi
  ja edistämiseksi. Levitämme ratkaisuja laajasti hyödynnettäväksi erilaisin keinoin. Julkaisuissa kytkemme tulokset tutkimusyhteisön keskusteluun ja kumppaneidemme arkeen.

  Laurea on halutuin ratkaisukumppani Uudellamaalla 2020. Soveltava tutkimus- ja kehittämistoiminta on läpileikkaavaa siltojen rakentamista toimintojen, osaamisen ja ihmisten välillä. Vahvistamme globaalin metropolialueen kilpailukykyä.

 • Aluetta palveleva korkeakoulu 

  Laureana olemme siellä, missä osaamista tarvitaan - kansainvälisesti Uudellamaalla.

  Alueen elinvoima syntyy toimijoiden yhteisistä tavoitteista, siksi olemme mukana alueellisten strategioiden laatimisessa ja toteuttamisessa. Aluekehitys tarkoittaa johdonmukaista vuorovaikutusta alueella, yhdessä tekemistä ja aktiivista yhteistyön rakentamista Uudenmaan hyvinvoinnin ja kilpailuedun eteen. Laurean kumppaneita ovat yritykset, julkisorganisaatiot
  ja kolmannen sektorin toimijat sekä työ- ja elinkeinoelämän järjestöt.

  Kumppanimme hyödyntävät osaamistamme aluepalveluina laajasti Uudellamaalla. Työskentelemme ennakoivasti tulevaisuuteen katsoen: olemme rohkeita ja ketteriä toimimaan uusissa tilanteissa. Meillä on selkeät aluepalvelut ja tiivis yhteistyö alueen kanssa.

  Aluekehitystyössä huomioimme Uudenmaan alueelliset erityiskysymykset. Pääkaupunkiseutu kansainvälistyy voimakkaasti maahanmuuton kautta ja väestökehitys haastaa palvelukehityksen. Palvelumuotoilu mahdollistaa palvelujen kehittämisen myös väestökeskittymien ulkopuolella.

  Laurean strateginen korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö sekä työnjako jäsentyvät yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Toimimme verkostoissa ja tiiviissä yhteistyössä kumppanikorkeakoulujemme kanssa. Osana aluekehitystä luomme sujuvia väyliä toiselta asteelta korkeakouluun ja tarjoamme laajasti avoimen ammattikorkeakoulun opintoja työelämässä oleville.

  Me luomme kumppaniemme kanssa kilpailukykyistä tulevaisuuden Suomea. Uusimaa on maamme moottori ja Laurea palvelee aluetta parhaiten.

 • Vastuullinen korkeakoulu 

   Laurea käyttää luonnonvaroja ympäristöä kunnioittaen ja toimii vastuullisesti käyttäessään yhteiskunnan voimavaroja. Laurea edistää toiminnallaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä.

  Haluamme lisätä ihmisten kykyä ottaa henkilökohtaista vastuuta omasta elämästään ja yhteisistä asioista sekä tukea  osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan. Laurean kaikki opiskelijat osallistuvat opinnoissaan yhteiskuntaa ja hyvinvointia tukevaan vapaaehtoistoimintaan.

  Laurea-yhteisössä kunnioitamme monimuotoisuutta ja kaikkia ihmisiä. Edistämme toiminnallamme terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tavalla, joka lisää myös oppimismotivaatiota ja työhyvinvointia.

  Laureassa toimimme siten, että yhteiskunnan voimavaroja suunnataan parhaiten opiskelijoiden oppimisen ja opintojen edistymisen sekä aluekehityksen kannalta. Kehitämme ja arvioimme toimintamme laatua ja vaikuttavuutta systemaattisesti. Laurea toimii aktiivisesti sellaisten palvelujen luomiseksi, jotka mahdollistavat saavutettavuuden ajasta ja paikasta riippumatta.

  Haluamme tehdä tänään paremmin kuin eilen. Tuloksellinen toiminta kertoo yhteisömme vastuullisuudesta.

 • Ihmistä arvostava korkeakoulu 

   Laurean toiminnan arvoperustana ovat yhteisöllisyys, sosiaalinen vastuullisuus ja luovuus. Laurealainen työ- ja opiskelutoiminta perustuvat kestäville ja laajalti hyväksytyille arvoille.

  Työhyvinvointi ja luottamuspääoma muodostavat pohjan korkeakoulun yhteisölliselle toiminnalle. Great Place to Work ® -menetelmän avulla rakennamme hyvää työ- ja opiskeluyhteisöä joka päivä. Vastuullinen, jatkuvasti kehittyvä johtaminen, kannustava esimiestyö ja asioiden työstäminen yhdessä eteenpäin sitouttavat meitä toimimaan tavoitteellisesti. 

  Korkeakouluyhteisö voi menestyä vain kehittämällä toimintaansa jatkuvasti. Laurean Eettinen toimintaohjeisto ohjaa, miten toimia yhteisömme arjessa ja kiperissäkin tilanteissa ammattimaisesti ja toisia kunnioittaen. Osaamista kehitämme jokainen yksilönä ja yhteisönä määrätietoisesti ja rohkeasti. 

  Korkeakouludemokratialla haluamme edistää kaikkien äänien kuulumista yhteisössämme. Meistä jokainen luo kohtaamisissa luottamuksen, turvallisuuden ja innostuksen tunteita. Ihmistä arvostavassa ammattikorkeakoulussa ajatellaan aina ensin asiaa ihmisten kannalta. Haluamme luoda yhteisen kehittämisen, jakamisen ja johtamisen kulttuuria, joka on tuloksellinen, oikeudenmukainen, kunnioittava ja inhimillinen.

  Laureassa kuuntelemme toisiamme. Osaamme kohdata jokaisen ihmisen ainutlaatuisena ja arvostamme erilaista osaamista. Haluamme olla ylpeitä työstämme ja tuloksistamme.

 

Laadunhallinta

Laurea-ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 26.8.2016 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Valmistaudumme kansainväliseen auditointiin, joka toteutetaan keväällä 2022.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Laurealle myöntämä laatuleima.

Laadunhallinta on Laurean toiminnan perusta ja jatku­van kehittämisen väline. Se nivoutuu kaik­keen Laurean toimintaan erilaisina seuranta- ja kehitystoimenpiteinä ja laadun kehittämiseen osallistuvat kaikki laurealaiset yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa.

Laureassa on tehty pitkäjänteisesti tavoitteisiin sitoutunutta kehitystyötä. Vuonna 2014 Laurea läpäisi ensimmäistä kertaa toteutetun kansainvälisen Certificate for Quality in Internationalisation –arvioinnin.

Laurea on lisäksi valittu laatuyksiköksi seuraavissa laatuyksikköarvioinneissa, mikä osaltaan kertoo laurealaisesta laatukulttuurista:

 • Koulutuksen laatuyksikköarviointi 2010 - 2012
 • Koulutuksen laatuyksikköarviointi 2008 - 2009
 • Aluekehitysvaikutuksen huippuyksikköarviointi 2006 - 2007
 • Koulutuksen laatuyksikköarviointi 2004 - 2005
 • Aluekehitysvaikutuksen huippuyksikköarviointi 2003 – 2004

Laureassa on käytössä verkko-opetuksen laatukriteerit, joiden tarkoituksena on auttaa verkkototeutusta suunnittelevaa opettajaa ottamaan huomioon keskeisiä laadukkaan ja mielekkään toteutuksen elementtejä ja pedagogisia ratkaisuja. Laatukriteerit on muokattu valtakunnallisen eAMK-hankkeen tuottamien kriteerien pohjalta siten, että niissä on huomioitu Laurean pedagogiset lähtökohdat kuten LbD-malli.

Tutustu verkko-opetuksen laatukriteereihin (pdf)

Rehtori Jouni Kosken blogi

Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja kirjoittaa blogissaan ajankohtaisista teemoista.

Tutustu rehtorin blogiin

Laurean kampukset

Laureassa on kuusi kampusta eri puolilla Uuttamaata, Espoossa, Vantaalla, Lohjalla, Hyvinkäällä ja Porvoossa.


Tutustu kampuksiimme!