Siirry sisältöön

Oppimistoiminta - Perinteiset korkeakoulurajat madaltuvat

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat hyödyntää kaikkien kolmen korkeakoulun opetustarjontaa ja rakentaa yksilöllisiä osaamispolkuja, jotka johtavat laajemman, tulevaisuuden tarpeita vastaavan osaamisen kehittymiseen.

 

Tarjoamme opiskelijoillemme mahdollisuutta suorittaa kolmen korkeakoulun yhdessä laatimia osaamispolkuja, joissa yhdistyvät kaikkien koulujen vahvuusalueet. Yhteistyö ja mahdollisuudet lisääntyvät!

Haaga-Heliassa, Laureassa ja Metropoliassa on yhteensä kuusi koulutusalaa lukuisine tutkinto-ohjelmineen ja yli 34 000 opiskelijaa.Infograafi 3AMK-yhteistyön koulutusalat ja opiskelijamäärät.

3AMK-Opinnot

Opiskelijoiden liikkuvuutta kehitetään tulevaisuudessa entistä joustavammaksi. Opiskelija voi joustavasti valita osaamisen kehittymistä tukevia osaamispolkuja 3AMK:n yhteisistä 15-60 opintopisteen osaamispoluista. Käynnissä ovat tällä hetkellä Kiertotalouden sekä Kiinteistöalan osaamispolut.

Kukin korkeakoulu tarjoaa myös 5-10 opintopisteen opintojaksoja. Toisessa koulussa suoritettujen opintojaksojen korvaavuus päätetään opiskelijan omassa koulussa.

Tavoitteena on synnyttää räätälöityä osaamista sekä uniikkeja moniosaajia tulevaisuuden työelämään!

Opas opintoja suorittavalle

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian kirjastot ovat tehneet yhteistyössä 3AMK-oppaan, joka on suunnattu kolmen korkeakoulun yhteisiä opintoja suorittaville opiskelijoille. Oppaasta saa tietoa siitä, miten voi hyödyntää kaikkien kolmen kirjaston palveluita. 

Siirry 3AMK-oppaaseen tästä

Lisätietoja: