Siirry sisältöön

3AMK - Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat hyödyntää kaikkien kolmen korkeakoulun opetustarjontaa ja rakentaa yksilöllisiä osaamispolkuja, jotka johtavat uudenlaisen ja tulevaisuuden tarpeita vastaavan osaamisen kehittymiseen.

Kuvituskuva.

Yhteistyölle keskeistä

 • Tehokkuutta ilman hallinnollisia rakenteita
 • Keskiössä opiskelijat ja tulevaisuuden työelämätarpeet
 • Monialaista osaamista muuttuvaan työelämään
 • Kokeilukulttuuri opintojen ja työelämän uudistajana

Tutustu myös 3AMK:n avoimuuden periaatteisiin (pdf)

Lue lisää 3AMK-liittouman verkkosivuilta

Neljä yhteistyöaluetta

 • Oppimistoiminta 

  Rakennamme opiskelijoillemme uusia osaamispolkuja ja tutkintoja, sekä digikampuksen tukemaan oppimista. Lue lisää oppimistoiminnasta

  Tarjoamme kansainvälisessä yritys- ja työelämäyhteistyössä toteutettavia Professional Summer School -kesäopintoja.

  Opiskelijoiden liikkuvuus 3AMK välillä.

 • Työelämäyhteistyö ja yrittäjyys 

  Edistämme yrittäjyyttä ja kehitämme työelämäyhteistyön uusia toimintamalleja, esimerkkeinä yrittäjyysleiri Cambridge Venture Camp ja 10 Days 100 Challenges -intensiivitoteutus.

  3AMK-yhteistyöllä yrittäjyyttä edistetään erilaisten innovaatioprojektien ja intensiivitoteutuksien avulla. Tärkeimpänä tavoitteena on opiskelijoiden yrittäjyyteen aktivonti ja innostaminen. Projektien avulla kolmen ammattikorkeakoulun opiskelijoita pyritään törmäyttämään ja näin lisäämään opiskelijoiden intoa yrittäjyyteen.

  Erilaisia 3AMK-yrittäjyyteen innostavia toteutuksia ovat mm. yrittäjyysleiri Cambridge Venture Camp, jossa opiskelijat kehittävät yritysideaansa yhdessä muiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden, sekä osaavien mentorien avustuksella. Myös henkilöstön yrittäjyysvalmiuksen kehittämisen työpajojen avulla yrittäjyyteen innostetaan, kehittämällä yrittäjyyden opettamista.

  Myös työelämäosaamista kehitetään 3AMK-yhteistyöllä erilaisten työelämäprojektien kautta. Esimerkiksi kesäopintoihin sisältyvällä 10 Days 100 Challenges intensiivitoteutuksella opiskelijat pääsevät innovoimaan yhdessä yritysten kanssa.

  Lisätietoja

  StartUp School Manager
  Hannele Mennala
  Hannele.Mennala@haaga-helia.fi
  0504868586

 • Vaikuttava TKI-toiminta 

  Saamme aikaan tuloksia ja vaikuttavuutta TKI-toiminnassa rakentamalla vahvoja osaamiskeskittymiä ja tehostamalla globaalien tutkimus- ja hankerahoituskanavien hyödyntämistä.

  3AMK yhteisen vaikuttavan TKI-toiminnan eli R&D Excellencen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa synnyttämällä menetelmällisiä ja temaattisia osaamiskeskittymiä, jotka tukevat alueen, elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä. Yhteisillä osaamiskeskittymillä hankitaan yhdessä kansainvälistä rahoitusta, jonka turvin tutkimuksesta ja asiakastiedosta synnytetään liiketoimintaa ja vientiä.

  Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian TKI – toiminnan yhteistyössä hyödynnetään ja kehitetään uusia yhteiskehittämisen menetelmiä ja nopeita kokeiluja. Näin nopeutetaan tutkimustulosten kaupallistamista ja edistetään yhteiskunnallista kehitystä sekä talouden elinvoimaisuutta.

  R&D Excellencen kautta opiskelijoille tarjotaan opintopisteitä ja oppimisympäristö, jossa opitaan tuottamaan esimerkiksi hankeideoita, asemointianalyysejä tai hakemuksia. Opiskelijat oppivat myös rakentamaan verkostoja ja tutustuvat erilaisiin innovaatiot mahdollistaviin mekanismeihin. Toiminnan kautta tuotetaan startup-toiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille kansainvälisesti skaalautuvia liikeideoita ja liiketoimintamalleja.

  Liittouma muodostaa Suomen johtavan avoimeen innovaatioon ja käyttäjälähtöiseen tutkimukseen ja suunnitteluun perustuvan osaamiskeskittymän, jonka piirissä on yli 40 000 opiskelijaa. TKI- ja opiskelijaintegraatiolla edistetään tulevaisuuden työelämävalmiuksia ja innovaatioiden leviämistä. Kansainvälisten pilottien ja hankkeiden avulla tuodaan mm. EU-sisämarkkinahyödyt Suomen vientiteollisuuden ja kuntien ulottuville ja uudistetaan ammattikorkeakoulujen toimintaa.

  Liittouman yhteiset tutkimusalueet kehittävät ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkia edistäen ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä synnyttäen teknologian mahdollistamia uusia palveluita, ratkaisuja ja liiketoimintakonsepteja (sustainable smart living solutions).
  Lisätietoja

  TKI-johtaja Isto Mattila
  040 588 1108
  isto.mattila@laurea.fi

 • Koulutusvienti - EduExcellence 

  AMK-yhteistyöllä edistetään myös kansainvälistä koulutusvientiä. EduExcellence toimii Suomen ammattikorkeakoulusektorin suurimpana koulutusviennin keskittymänä, jonka tavoitteina on lisätä ja skaalata koulutusvientiä merkittävästi.

  Tutustu EduExcellenceen


3AMK-rehtorit

   

Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko.

Teemu Kokko, Haaga-Helia:

”Suomalaisessa korkeakoulukentässä 3AMK on täysin ainutlaatuinen korkeakouluyhteistyön malli, jossa mennään tekeminen ja ihmiset edellä. 3AMK:ssa ovat vahvasti mukana kaikki osapuolet: työelämä, opiskelijat sekä korkeakoulut. Toiminnalla haetaan ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia.”

Joukosk1.jpg

Jouni Koski, Laurea-ammattikorkeakoulu:

”3AMK on globaaliin toimintaympäristöön kiinnittyvä korkeakoulujen yhteistyöratkaisu, ja yhteistyöalueillamme suuntaamme vahvasti kansainvälisyyteen. Osaamisten yhdistäminen on voimavara, jolla kehitämme mm. 3AMK:n yhteistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja kasvatamme kansainvälisen TKI-rahoituksen määrää.”
Metropolian rehtori Riitta Konkola.

Riitta Konkola, Metropolia:

”3AMK on uuden sukupolven korkeakouluyhteistyötä, jossa opiskelijat ovat neuvonantajia. 3AMK luo korkeakouluille nopeasti uusia, ennennäkemättömiä toimintamalleja ja tulevaisuuteen suuntautuvia tutkinto- ja osaamisyhdistelmiä. Ylitämme rohkeasti rajoja ja olemme ratkaisuhakuisia.”

 

3AMK - Työmaana tulevaisuus

1 Uudenlaista osaamista muuttuvaan työelämään

3AMK tarjoaa innovatiivisia osaamispolkuja työelämän tarpeisiin. Koulutamme sitä, mitä suomalaisesta yhteiskunnasta puuttuu.

Tulevaisuuden työelämä vaatii uudenlaista osaamista. Jotta Suomi voisi jatkossakin olla maailman osaavimman työvoiman maa, korkeakoulujen opintotarjontaa tulee kehittää monipuolisesti. Jatkuvasti kehittyvä korkeakoulutus on yhteiskunnan muutosvoima, joka takaa suomalaisen osaamisen kilpailukyvyn maailmalla.

Uudistamme ammattikorkeakoulutusta kehittämällä innovatiivisia 3AMK-osaamispolkuja, jotka vastaavat työelämän tarpeisiin, vahvistavat metropolialueen osaamista ja kehittävät työelämän käytäntöjä.
3AMK panostaa ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyöhön, ja yritysten edustajat ovat vahvasti mukana uusien osaamispolkujen kehittämisessä.

2 Tekoäly tunnistaa tulevaisuuden osaamisen

3AMK ennakoi tulevaisuuden muutosta: tunnistamme tekoälyn avulla, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja kehitämme 3AMK:n koulutustarjontaa sen mukaisesti.

Tulevaisuuden työelämän ja osaamistarpeiden onnistunut ennakointi lisää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa koulutuksen ja teknologian hyödyntämisen huippumaana.

3AMK:n yhteistyö tekoäly-yritys Headain kanssa parantaa suomalaisen korkeakoulutuksen reagointikykyä. Tekoälyn tuottaman datan avulla ennakoimme tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita. Hyödynnämme tekoälyä tarjotaksemme valtakunnallisia ratkaisuja tutkinto-, muunto- ja täydennyskoulutusten kehittämiseen.

3 Kokeilukulttuuri uudistaa opintoja ja työelämää

Kehitämme 3AMK:n osaamispolkuja rohkeasti kokeilemalla. Vain kokeilemalla saadaan varmistettua, mikä toimii ja mikä ei toimi. Haluamme luoda Suomesta kansainvälisesti vetovoimaisen paikan kokeiluille ja innovaatioille. Työelämä ja koulutus kehittyvät, kun rikotaan hallinnollisia rajoja ja kokeillaan uutta. Kokeilukulttuurissa olennaista on rohkea heittäytyminen ja kokemuksista oppiminen.

Edistämme 3AMK:lle ominaista kokeilukulttuuria koulutuksen ja työelämän uudistamisessa. Sekä opettajat että opiskelijat ovat mukana kokeilukulttuuriin perustuvassa tekemisessä. Tämän kokemuksen opiskelijat vievät valmistuttuaan mukanaan työelämään.

4 Paikka, jossa osaaminen ja ihmiset liikkuvat

3AMK:n tavoitteena on osaamisen ketterä liikuttaminen. Opiskelijat ja henkilöstö liikkuu niin korkeakoulujen sisällä kuin korkeakoulujen ja yritysten välillä.

Opiskelijoiden ja opettajien sujuva liikkuminen korkeakoulusta toiseen sekä korkeakoulun ja yritysten välillä vahvistaa osaamista ja mahdollistaa uusia innovaatioita. Näin uudet ajatukset ja ideat kohtaavat ja vaihtavat paikkaa.
Panostamme opiskelijoiden työelämässä tapahtuvaan oppimiseen ja kehitämme toimintatapoja työelämän edustajien kanssa. 3AMK:ssa opiskelijat ratkaisevat tulevaisuuden haasteita ja luovat uutta yhdessä työpaikkojen kanssa.

5 Parasta ammattikorkeakoulutusta maailmalle

3AMK on työelämäpedagogiikan edelläkävijä, joka edistää suomalaista koulutusvientiä yrityksensä EduExcellencen kautta.

Suomessa tarjotaan maailman parasta ammattikorkeakoulutusta. Tämä lisää ammattikorkeakoulutuksen kansainvälistä houkuttelevuutta ja avaa mahdollisuuksia koulutusviennille.

3AMK:n perustama koulutusvientiyritys EduExcellence vahvistaa 3AMK:n kansainvälisiä verkostoja. Olemme kouluttaneet mm. opettajia Kolumbiassa, vieneet startup-opintoja Etelä-Afrikkaan ja tukeneet ilmailualan liiketalouden koulutusohjelman starttia Kiinassa. 

Haluamme tehdä Suomesta työelämäpedagogiikan mallimaan. 3AMK vastaa globaaliin laadukkaan koulutuksen tarpeeseen viemällä työelämäpedagogiikan huippuosaamista maailmalle.

 

Videot - Opiskele 3AMK-osaamispoluilla!

 

Circular economy means better future

 

Consumers follow new trends in beverage industry

 

Sote-liiketoiminta on muutoksessa

 

Lisätietoja

Prosessijohtaja Antti Vettenranta

Lisätietoja: