Yhteiset ohjeet

Valmistaudu opintojesi aloittamiseen ajoissa tutustumalla yhteisiin ohjeisiin.

1. Ota ensimmäisenä päivänä mukaasi virallinen, kuvallinen henkilöllisyystodistus

Virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat passi ja poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti, ei ajokortti.

2. Esitä ensimmäisenä päivänä alkuperäiset tutkintotodistuksesi

Alkuperäisten todistusten ja haussa käytettyjen kopioiden yhdenmukaisuus tarkistetaan opintojen alkaessa. Opiskelupaikka voidaan purkaa, mikäli alkuperäisiä todistuksia ei ole tuotu tarkistettavaksi 10 vuorokauden sisällä opintojen aloituspäivämäärästä.

Sinun ei tarvitse esittää alkuperäisiä tutkintotodistuksiasi, jos;

 1. olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen.
  (Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen lukion oppimäärän ilman yliopppilastutkintoa tulee alkuperäinen tutkintotodistus esittää) 
 2. olet saanut opiskelupaikan ylempään AMK-tutkintoon johtavasta koulutuksesta ja olet valmistunut haussa käyttämääsi korkeakoulututkintoon vuonna 1995 tai sen jälkeen.

Kaikkien ylempi AMK -koulutuksiin valittujen tulee esittää alkuperäiset työtodistukset.

3. Aktivoi käyttäjätunnuksesi ennen opintojen aloittamista

Laurean tunnusta tarvitset suurimmassa osassa koulutuksista jo opintojen ensimmäisenä päivänä!

Pääset aktivoimaan tunnuksesi viimeistään 5 vrk ennen opintojen alkamista. Käyttäjätunnuksilla pääset Laurean tietojärjestelmiin ja voit tutustua mm. opiskelijaintra LINKiin.

4. Kannettava tietokone

On suositeltavaa, että sinulla on käytössäsi kannettava tietokone opintojen suorittamista varten. 

Kannettavan tietokoneen voit tuoda mukanasi kampukselle, osallistua opetukseen että muuhun työskentelyyn. Vaatimukset kannettavalle vaihtelevat esimerkiksi asennettavien sovellusten mukaan, sekä oman mielenkiintosi mukaisesti (esim. käytätkö vain toimisto-ohjelmistoja vai teetkö myös kuvankäsittelyä). Saat apua asiantuntevasta liikkeestä.

Laurean opiskelijana voit saada erilaisia sovelluksia toimittajilta myös ilmaiseksi tai alennettuun hintaan, joko opiskelun ajaksi tai muuten määrätyn ajan. Tarjotut sovellukset vaihtelevat sopimuskausittain, alla näet 10.1.2018 voimassa olevat edut. Tarkista tilanne ServiceDeskin portaalista kun olet saanut käyttäjätunnuksen ja opintosi alkavat.

 • Microsoft Office (ilmainen)
 • Windows10 (ilmainen)
 • F-Secure virustorjunta (alennettu hinta)
 • Opiskelun aloittamiseen liittyviä asiakirjoja ja lomakkeita

5. Mistä ja milloin saa yleisimpiä opintojen alussa tarvittavia asiakirjoja ja lomakkeita?

 • Opetushallituksen lähettämä tuloskirje, joka lähetetään Sinulle sähköpostitse, käy opiskelupaikan saamisen todistamiseen esim. opiskelija-asunnon hakua varten.
 • Opiskeluun liittyvät todistukset (esim. HSL:n ja VR:n opiskelijatodistukset amk-opiskelijoille) saat opintojen alkamispäivänä kampuksesi opintotoimistosta.
 • Opiskelijayhdistyksen kortin voit tilata, kun saat opiskelijanumerosi opiskelijatunnusten aktivoinnin yhteydessä.
 • Koulutuspalvelun tuottajan selvityksen TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista voit saada Laurean hakijapalveluista sen jälkeen kun; olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan, ilmoittautunut lukuvuodelle ja olemme tarkistaneet vaaditut tutkinto ja/tai työtodistukset. Opinnot aloitettuasi voi pyytää lomakkeen täytettynä omasta opintotoimistostasi.

6. Opiskele jo joulukuussa AMK-opintoihin matematiikan valmentavia taitoja

Haluatko kerrata ja vahvistaa ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia valmiuksiasi jo ennen varsinaisten amk-opintojen alkua? Joulukuussa on mahdollisuus suorittaa verkko-opintoina seuraava opintojakso:

 • R0169 Valmentava matematiikka 3 op
  Verkko-opinnot, tentti Hyvinkään kampuksella (uusinnat omalla kampuksella)

Valmentavat opintojaksot eivät kuulu pakollisina amk-tutkintoihin, mutta niitä suositellaan niille, jotka tarvitsevat kertausta ko. taidoissa. Ne ovat opetussuunnitelman täydentäviä eli valinnaisia opintoja, ja edellä mainittu opintojakso on mahdollista suorittaa myös normaalin aikataulun mukaisesti tammikuussa 2019 alkaen.

Tietoja opintojen tavoitteista ja sisällöstä:

 • R0169 Valmentava matematiikka 

  Opintojaksolla kerrataan matematiikan perusteita niin, että ne tukevat ammattikorkeakoulun matematiikan opintojen edistymistä. Opintojaksolla opiskellaan itsenäisesti teorian, videoiden sekä laskuharjoitusten avulla. Ohjaaja seuraa myös edistymistä, ja hänelle voi laittaa kurssin kautta viestiä/kysymyksiä tehtävistä tai teoriasta.

  Opintojakson teemat:

  • Peruslaskutoimitukset desimaaliluvuilla (terveysala)
  • Negatiiviset luvut (liiketalous)
  • Roomalaiset numerot (terveysala)
  • Yksikön muunnokset (terveysala)
  • Murtoluvut
  • Potenssi (liiketalous)
  • Yhtälön ratkaisu
  • Toisen asteen yhtälön ratkaisu + yhtälöpari (liiketalous)
  • Prosenttilasku

   

  Opiskelijan tulee opiskella vähintään 6 teemaa yllä olevista; kaikille yhteiset murtoluvut, desimaaliluvut ja prosenttilaskut sekä 3 oman alasi erityisteema (liiketalous tai terveysala). Voit toki tehdä kaikki 9 tai kerrata niitä soveltuvin osin.
  Valmentavan matematiikan tentti 4.1 klo 12–13 Hyvinkään kampuksella. Uusintatenttipäivät ovat 17.1 ja 14.2., ja uusinnat voi suorittaa opiskelijan omalla kampuksella. Verkkokurssin tehtävät tulee olla tehtynä 4.1.2019 mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opintojaksolle sähköpostilla melisa.heiskanen@laurea.fi.
Ilmoita viestissäsi nimesi, millä kampuksella aloitat opinnot ja mitä alaa opiskelet.
Ilmoittautumisaika: 1.12 – 4.12.2018. Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse ohjeet verkkokurssin aloittamiseen viikon 49 aikana.

Aiempien opintojen hyväksiluku ja työn opinnollistaminen

Jo olemassa oleva osaaminen voidaan huomioida tutkinnossa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta.


Lue lisää aiempien opintojen hyväksiluvusta