Siirry sisältöön

Yhteiset ohjeet

Valmistaudu opintojesi aloittamiseen ajoissa tutustumalla yhteisiin ohjeisiin.

1. Ota ensimmäisenä päivänä mukaasi virallinen, kuvallinen henkilöllisyystodistus

Virallisia henkilöllisyystodistuksia ovat passi ja poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti.

2. Aktivoi käyttäjätunnuksesi ennen opintojen aloittamista

Laurean tunnusta tarvitset suurimmassa osassa koulutuksista jo opintojen ensimmäisenä päivänä!

Pääset aktivoimaan tunnuksesi aikaisintaan 5 vrk ennen opintojesi alkamista. Käyttäjätunnuksilla pääset Laurean tietojärjestelmiin ja voit tutustua mm. opiskelijaintra LINKiin.

3. Kannettava tietokone

On suositeltavaa, että sinulla on käytössäsi kannettava tietokone opintojen suorittamista varten. 

Kannettavan tietokoneen voit tuoda mukanasi kampukselle, osallistua opetukseen että muuhun työskentelyyn. Vaatimukset kannettavalle vaihtelevat esimerkiksi asennettavien sovellusten mukaan, sekä oman mielenkiintosi mukaisesti (esim. käytätkö vain toimisto-ohjelmistoja vai teetkö myös kuvankäsittelyä). Saat apua asiantuntevasta liikkeestä.

Laurean opiskelijana voit saada erilaisia sovelluksia toimittajilta myös ilmaiseksi tai alennettuun hintaan, joko opiskelun ajaksi tai muuten määrätyn ajan. Tarjotut sovellukset vaihtelevat sopimuskausittain, alla näet voimassa olevat edut. Tarkista tilanne ServiceDeskin portaalista kun olet saanut käyttäjätunnuksen ja opintosi alkavat.

 • Microsoft Office (ilmainen)
 • Windows10 (ilmainen)
 • F-Secure virustorjunta (alennettu hinta)
 • Opiskelun aloittamiseen liittyviä asiakirjoja ja lomakkeita

4. Mistä ja milloin saa yleisimpiä opintojen alussa tarvittavia asiakirjoja ja lomakkeita?

 • Opetushallituksen lähettämä tuloskirje, joka lähetetään Sinulle sähköpostitse, käy opiskelupaikan saamisen todistamiseen esim. opiskelija-asunnon hakua varten.
 • Opiskeluun liittyviä todistuksia (esim. VR, HSL) saat tarvittaessa kampuksesi opintotoimistosta opintojen alkamispäivänä. HSL:n opiskelijan kausilipun voi pääsääntöisesti ostaa myös HSL:n sovelluksen kautta. Lisätietoja HSL:ltä.
 • Opiskelijayhdistyksen tarjoaman opiskelijakortin voit ladata käyttöösi, kun saat opiskelijanumerosi opiskelijatunnusten aktivoinnin yhteydessä ja olet liittynyt jäseneksi.
 • Koulutuspalvelun tuottajan selvityksen TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista voit saada Laurean hakijapalveluista sen jälkeen kun; olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan, ilmoittautunut lukuvuodelle ja olemme tarkistaneet vaaditut tutkinto ja/tai työtodistukset. Opinnot aloitettuasi voi pyytää lomakkeen täytettynä omasta opintotoimistostasi.

5. Digistarttipaketti 2019

Digistarttipaketin tutustuttaa sinut Laurean verkkotyökaluihin sekä ohjelmistoihin, jotta opintoihin tarttuminen helpottuisi. Aktivoituasi Laurean tunnukset (kts. ohjeet), digistarttipaketti löytyy oppimisympäristö Optimasta (kirjautuminen Laurea tunnuksillasi).

Suosittelemme että teet paketin ennen varsinaisten opintojen alkamista. Paketin tekemällä tutustut Laurean järjestelmiin ja verkko-opetuksessa käytettävään termistöön. Tutustuminen edesauttaa orientoitumistasi korkeakouluopiskeluun Laureassa. Paketti on pidetty kevyenä; taidoista riippuen vie noin 30min aikaa. Paketista ei saa opintopisteitä.

6. Opiskele jo elokuussa amk-opintoihin valmentavia taitoja

Haluatko kerrata ja vahvistaa ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia valmiuksiasi jo ennen varsinaisten amk-opintojen alkua? Elokuussa (1.–31.8.2019) on mahdollisuus suorittaa verkko-opintoina seuraavia opintojaksoja:

R0169-3022 Valmentava matematiikka 3 op

 • verkko-opinnot, tentti Otaniemen kampuksella (uusinnat omalla kampuksella)

RO171-3025 Valmentava ruotsi 3 op

 • verkko-opinnot, joihin kuuluu verkkoluentoihin osallistumista ja itsenäistä työskentelyä sekä tentti Leppävaaran kampuksella (uusinnat omalla kampuksella)

R0170-3015 Valmentava englanti 3 op

 • verkko-opinnot, joihin kuuluu verkkoluentoihin osallistumista ja itsenäistä työskentelyä sekä tentti Leppävaaran kampuksella (uusinnat omalla kampuksella)

Nämä valmentavat opintojaksot eivät kuulu pakollisina amk-tutkintoihin, mutta niitä suositellaan niille, jotka tarvitsevat kertausta ko. taidoissa. Ne ovat opetussuunnitelman täydentäviä eli valinnaisia opintoja, ja kaikki em. opintojaksot on mahdollista suorittaa myös opintojen alettua syksyllä 2019 tai myöhemmin.

 • R0169-3022 Valmentava matematiikka  

  Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa ratkaista matemaattisia ongelmia tasolla, joka vaaditaan ammattikorkeakouluopinnoissa.
  Opintojakso toteutetaan verkossa Viope-oppimisympäristössä, josta löytyvät sekä teoria, luennot että laskuharjoitukset. Ohjeet oppimisympäristöön kirjautumiseen lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua elokuun alussa.

  Opintojakso toteutetaan verkossa elokuun aikana. Opintojakson lopuksi suoritetaan tentti tenttitilaisuudessa normaalina paperitenttinä. Tentti pidetään Otaniemessä ma 26.8.2019 klo 16.15 - 18.15.

  Lue lisää opintojakson toteutussuunnitelmasta.

   

 • R0171-3025 Valmentava ruotsi 

  Opintojaksolla opiskelija parantaa edellytyksiään suoriutua oman alan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä pakollisesta ruotsin opintojaksosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • ruotsin kielen perusrakenteita
  • opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa
  • kehittää kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä

  Opintojakso on verkkototeutus, johon kuuluu läsnäolovelvoitteisia verkkoluentoja Zoom-ympäristössä. Opintojakson kirjallinen tentti on paikan päällä kampuksella 29.8. klo 17-20.

  Lue lisää opintojakson toteutussuunnitelmasta.

 • R0170-3015 Valmentava englanti 

  Opintojaksolla opiskelija parantaa edellytyksiään suoriutua oman alan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä pakollisesta englannin opintojaksosta. Valmentavan englannin opintojaksolla opiskelija oppii

  • englannin kielen keskeisiä rakenteita
  • opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa
  • kehittämään kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä.

   Opintojakson toteutustapa on etäopetus.

  Luelisää opintojakson toteutuskuvauksesta.

Mikäli haluat osallistua jollekin valmentavista opintojaksoista jo elokuussa, ilmoittaudu e-lomakkeella Ilmoittautuminen alkaa 22.7. klo 9:00 ja päättyy 26.7. klo 9:00. Lisätietoa opintojaksoista ja niille ilmoittautumisesta voi kysyä ilmoittautumisaikana sähköpostitse melisa.heiskanen@laurea.fi 

Kukin opintojakso toteutetaan, jos sille on ilmoittautunut vähintään 15 opiskelijaa. Opintojaksolle hyväksytään enintään 80 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille lähetetään hyväksymisestä tai hylkäämistä sähköposti 1.8.2019.

Jos tulet hyväksytyksi jollekin valmentavista opintojaksoista, opinto-oikeutesi alkaa normaalia aikaisemmin eli jo 1.8.  Opinto-oikeutesi on ehdollinen, kunnes henkilöllisyys ja todistukset on tarkistettu opintojen virallisena alkamispäivänä. It-tunnuksesi ovat aktivoitavissa 2.8. alkaen. Lue uuden opiskelijan tunnusten aktivointiohjeet.

Jos saat työmarkkinatukea tai muita sosiaalietuuksia, varmista maksajalta (esim. KELA tai TE-keskus), säilyykö oikeutesi etuuteen myös opinto-oikeusaikana.

7. Opiskelija-asuminen

Korkeakouluopiskelijana voit hakea opiskelija-asuntoa opiskelupaikkakunnalta.

Hyvinkää

Lohja

Porvoo

Pääkaupunkiseutu