Siirry sisältöön

Opiskelupaikan vahvistaminen

Syksyn 2019 opiskelijavalintojen tulokset on julkaistu. Varasijoilta valinnat päättyvät 17.12.2019.

Nämä sivut ovat tarkoitettu yhteishaussa valituille. Siirtohaun ja avoimen AMK:n erillishaun kautta valituille lähetetään opintojen aloitukseen liittyvät ohjeet sähköpostitse valinnan yhteydessä.

Saat ilmoituksen opiskelijavalinnasta sähköpostitse. Myös varasijavalinnat ilmoitetaan sähköpostitse. Yhteishaun varasijavalinnat päättyvät 17.12.2019 klo 15.00.

Vahvistaaksesi opiskelupaikkasi sinun tulee tehdä kolme asiaa määräaikaan 9.12.2019 klo 15.00 mennessä. Mikäli saat opiskelupaikan varasijalta tulee sinun tehdä nämä asia 10 vuorokauden aikana:

 • Ota opiskelupaikka vastaan
 • Ilmoittaudu lukuvuodelle
 • Toimita vaaditut todistuskopiot (tarkista alla olevista ohjeista)

Lisäksi valmistaudu esittämään alkuperäiset vaaditut todistukset opintojesi aloituspäivänä.

Tutustu huolellisesti alla oleviin ohjeisiin

 • 1. Ota opiskelupaikka vastaan 

  Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 9.12.2019 klo 15.00 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa.

  • Mikäli opiskelupaikkaa ei ole otettu vastaan annettuun määräaikaan mennessä, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.
  • Opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen voi tehdä vain yhden kerran, etkä voi muuttaa tekemääsi ilmoitusta jälkikäteen.


  Jos saat varasijalta opiskelupaikan, opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 10 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

  Jos et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa, voit ottaa paikan vastaan valintojen tulosten julkaisun yhteydessä lähetetyllä tulostettavalla paikan vastaanottolomakkeella. Myös tämän tulee olla perillä hakijapalveluissa määräaikaan mennessä.

  Yhden korkeakoulupaikan säännös

  Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishakuja ja erillishakuja. Tämä tarkoittaa, että voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan

  Ensikertalaisuus

  Kun otat korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan yhteishaussa tai erillishaussa, et ole tulevissa hauissa enää ensikertalainen. Korkeakoulujen tulee lain mukaan varata osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä.

  Lisätietoja

  Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta Opintopolkupalvelussa sivulla Näin otat paikan vastaan korkeakoulujen yhteishaussa.

 • 2. Ilmoittaudu lukuvuodelle 

  Sinun tulee ilmoittautua kevätlukukaudelle 2020 joko läsnä- tai poissaolevaksi 9.12.2019 ko 15.00 mennessä.

  Lukuvuodelle ilmoittautumisen laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

  Jos saat varasijalta opiskelupaikan, sinun tulee ilmoittautua lukuvuodelle 10 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

  Jos otat opiskelupaikan vastaan, mutta jäät jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmälle hakutoiveelle, voit ilmoittautua lukuvuodelle vasta 17.12.2019 klo 15.00 jälkeen, kun opiskelupaikkasi on vahvistunut sitovaksi.

  Näin ilmoittaudut kevätlukukaudelle 2020

  Voit ilmoittautua samalla kun otat opiskelupaikan vastaan Oma Opintopolku- palvelussa.

  Kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan, näytölle ilmestyy "siirry ilmoittautumaan" -painike, jonka kautta pääset siirtymään OILI-ilmoittautumispalveluun.

  Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuteen on rajoituksia.

  Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi enintään yhdeksi lukuvuodeksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten  vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.


  Katso tarkemmat ohjeet Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuden rajoitus.

  Opintotoimisto lähettää poissaolevaksi ilmoittautuville sähköpostitse ohjeet kevään 2020 aikana. Mikäli ilmoittaudut poissaolevaksi, huomioithan, että alkavat koulutukset vaihtelevat vuosittain/lukukausittain. Ilmoita mahdolliset osoitteenmuutokset sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut(at)laurea.fi.  

 • 3. Toimita todistuskopiot 

  Tarkista näistä ohjeista tuleeko sinun tässä vaiheessa toimittaa haussa käyttämästäsi tutkinnosta todistuskopiota.

  Sinun tulee toimittaa todistuskopiot 9.12.2019 klo 15.00 mennessä vain, jos olet hakenut jollain seuraavista tutkinnoista:

  • Suomalainen lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa
  • Ennen vuotta 2018 Suomessa suoritettu ammatillinen perustutkinto
  • Ennen vuotta 2018 Suomessa suoritettu ammatti-, tai erikoisammattitutkinto
  • Ennen vuotta 1990 valmistunut suomalainen ylioppilastutkinto, jos todistuksen kopioita ei ole liitetty hakemukselle hakuaikana


  Ylempi AMK tutkintoon johtavaan koulutukseen valittujen tulee toimittaa todistuskopiot:

  • Ennen vuotta 1995 suoritettu suomalainen korkeakoulututkinto
  • Työtodistusten kopiot


  Työtodistuksilla osoitat, että sinulla on ylemmän AMK-tutkinnon hakukelpoisuuteen vaadittu kolmen vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon valmistumisen jälkeen.

  Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL -vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus).

  Mikäli alkuperäinen todistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

  Ohjeet todistuskopioiden toimittamiseen

  Todistuskopiot tulee toimittaa viimeistään 9.12.2019 klo 15.00 mennessä.

  Jos olet lisännyt todistuskopiot hakulomakkeellesi jo hakuaikana, ei sinun tarvitse toimittaa niitä enää uudelleen.

  Mikäli jäät jonottamaan ylempää paikkaa, tulee todistuskopiot silti toimittaa määräaikaan mennessä.

  Jos tulet valituksi opiskelijaksi varasijalta 29.11.2019 jälkeen, tulee todistuskopiot toimittaa 10 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

  Toimita todistuskopiot liittämällä ne hakulomakkeellesi annettuun määräaikaan mennessä, kohtaan ”Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK)”.

  Suositeltu tiedostomuoto on PDF/JPG/PNG. Nimeä tiedostot muotoon "Sukunimi_Etunimi_dokumentti", esimerkiksi Meikäläinen_Maija_tutkintotodistus

  Voit tarvittaessa postittaa todistusten kopiot osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakoulu, hakijapalvelut, Ratatie 22, 01300 Vantaa. Mikäli posti toimittaa lähetyksen myöhässä, katsotaan liite myöhässä saapuneeksi, eikä liitettä oteta huomioon.

  Opiskelijavalinta on ehdollinen

  Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes kaikki hakulomakkeella ilmoittamasi opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot on tarkistettu. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, mikäli todistuskopioita ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

 • Esitä alkuperäiset tutkinto- tai työtodistukset 

  Tarkista näistä ohjeista tuleeko sinun esittää alkuperäiset todistukset

  Esitä alkuperäiset tutkintotodistuksesi opintojesi aloituspäivänä, jos olet hakenut jollain seuraavista tutkinnoista;

  • Ulkomailla suoritettu tutkinto
  • Ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
  • Suomalainen lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkinto
  • Ennen vuotta 2018 suomessa suoritettu ammatillinen perustutkinto
  • Ennen vuotta 2018 suomessa suoritettu ammatti-, tai erikoisammattitutkinto
  • Kansainvälinen ylioppilastutkinto (EB/IB/Reifeprüfung/DIA)


  Ylempi AMK tutkintoon johtavaan koulutukseen valittujen tulee esittää opintojen aloituspäivänä

  • Ennen vuotta 1995 suoritettu suomalainen korkeakoulututkinto
  • Kaikkien ylempi AMK -koulutuksiin valittujen tulee esittää alkuperäiset työtodistukset.


  Opiskelijavalinta on ehdollinen

  Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes kaikki hakulomakkeella ilmoittamasi opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot on tarkistettu.  Opiskelupaikka voidaan purkaa, mikäli alkuperäisiä todistuksia ei ole tuotu tarkistettavaksi 10 vuorokauden sisällä opintojen aloituspäivämäärästä, tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja hakulomakkeella.

  Voit esittää alkuperäiset todistukset myös Hakijapalveluissa

  Kun olet saanut tiedon opiskelupaikasta, voit halutessasi käydä esittämässä alkuperäiset tutkinto- tai työtodistuksesi jo ennen opintojesi aloitusta Laurean Hakijapalveluissa.

  Laurea Hakijapalvelut

  Ratatie 22
  01300 Vantaa
  Puh. (09) 8868 7293
  fax (09) 8868 7298
  Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

  Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi toivomme yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

  Asiakaspalvelu

  Maanantai - torstai klo 10.00 - 14.00

   

 

Jotta pääset hyvin alkuun opinnoissasi, varaudu olemaan paikalla heti opintojen alusta lähtien. Jos et esimerkiksi sairastumisen vuoksi pysty osallistumaan opintojen alkuun, ole yhteydessä sähköpostitse oman kampuksesi opintotoimistoon.