Siirry sisältöön

Tervetuloa opiskelemaan sosionomiksi Tikkurilan kampukselle

Sosionomiopiskelijaryhmälle on nimetty kaksi opettajatuutoria. Heidän tehtävänään on tukea opiskelijoiden ammatillista kehittymistä ja urasuunnittelua. He ohjaavat opiskelijaa Laurean käytäntöihin ja järjestelmiin perehtymisessä, opiskeluvalmiuksien kehittämisessä, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops) laatimisessa sekä sen ylläpidossa. Opettajatuutorit ovat opiskelijoiden tukena koko koulutuksen ajan yksilö- ja ryhmätapaamisten kautta.

Tutustu sosionomikoulutuksen opetussuunnitelmaan jo ennen opintojen alkua ja kirjoita ennakkotehtävänä lähtötilanteesi kuvauksen (ohje alla). Lähtötilannekuvauksen tarkoituksena on, että perehdyt sosionomikoulutuksen opetussuunnitelmaan ja tunnistat omaa osaamistasi. Tämän avulla voit valmistautua henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseen ja siihen liittyvään ohjauskeskusteluun. Keskustelu voidaan käydä jo ennen opintojen alkua, jos sinulla on aikaisempi amk-tutkinto, opistotason sosiaalialan tutkinto tai olet suorittanut muita opintoja toisessa ammattikorkeakoulussa, avoimessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Lähtötilannekuvaus on osa opintojakson R0180 Urasuunnittelu: Ammatillisen kehittymisen työvälineet suoritusta.

Laadi oma lähtötilannekuvauksesi (ohje liitteessä 1) ja lähetä se sähköpostin liitteenä opettajatuutoreille 16.12.2018 mennessä.

Opettajatuutorit:
Anne Eskelinen (anne.eskelinen@laurea.fi)
Johanna Holmikari (johanna.holmikari@laurea.fi)

 • Liite1: Ennakkotehtävä, R0180 Urasuunnittelu, Ammatillisen kehittymisen työvälineet 

  Tutustu koulutuksesi opetussuunnitelmaan ja laadi henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (hops) lähtötilannekuvaus vastaamalla vapaamuotoisesti alla oleviin kysymyksiin.

  Lähetä lähtötilannekuvaus sähköpostin liitteenä opettajatuutoreille 16.12.2018 mennessä. Sähköpostiosoitteet: anne.eskelinen@laurea.fi ja  johanna.holmikari@laurea.fi

  Laita lähtötilannekuvauksen alkuun perustietosi:
  Nimi:
  Osoite:
  Puhelinnumero:
  Sähköpostiosoite:

  Lähtötilanteesi kuvaus (1 – 2 sivua):

  Kuvaa oma koulutus-, työ-, harrastus- yms. oppimishistoriasi

  • mitä olet opiskellut? Esim. koulutukset ja kurssit, joista ajattelet olevan hyötyä opiskelussa.
  • millaista työkokemusta omaat ja mitä olet oppinut työkokemuksesi kautta?
  • mikä muu on opettanut sinua: harrastukset, järjestötoiminta, luottamustehtävät, vapaa-ajan toiminta, vapaaehtoistyö jne.

   

  Kuvaa ammatillisia haaveitasi ja haasteitasi:

  • mitkä ovat olleet merkityksellisimmät oppimiskokemuksesi?
  • miten opiskelu sopii elämäntilanteeseesi?
  • mikä on sinulle luonteenomainen tapa oppia uusia tietoja ja taitoja?
  • tulevaisuus, mm. opiskelu Laureassa – kiinnostuksen kohteet, toiveet ja näky tulevaisuudesta opiskelun kuluessa ja päätyttyä?
  • mikä on opintojesi ajallisen keston tavoite, milloin olet ajatellut valmistua?

   

  Mitä kysymyksiä ja toiveita sinulla on opiskeluun ja opintoihisi liittyen?

  Millaista tukea toivot opettajatuutorilta ja opintojen ohjaukselta?

  Mitä muuta haluat lähtötilannekuvauksen yhteydessä sanoa?

Lisätietoja: