Tervetuloa opiskelemaan sairaan- tai terveydenhoitajaksi Tikkurilan kampukselle

Opiskelijat harjoittelevat valkoiset takit päällä

 

Lähiopetusta on maanataisin ja tiistaisin (ei arkipyhinä) sekä intensiiviviikolla:

Sairaanhoitajakoulutus viikko 14 (1.–5.4.2019)
Terveydenhoitajakoulutus viikko 15 (8.–12.4.2019)
Harjoittelu toteutuu kummallakin ryhmällä viikoilla 19–22 (6.5.–2.6.2019)

Lähiopetuspäivien ulkopuolella opiskelet sekä itsenäisesti että pienryhmässä tiimissä. Laskennallisesti opiskeluun kuluu viikossa noin 40 tuntia (1op vastaa 27h opiskelijan työtä). Tämä on hyvä huomioida erityisesti, jos käyt töissä opiskelun ohella.

Sekä sairaanhoitaja- että terveydenhoitajaryhmille on nimetty kaksi opettajatuutoria. He ohjaavat opiskelijaa yksilö- ja ryhmätapaamisissa Laurean järjestelmiin ja käytäntöihin perehtymisessä, oppimisvalmiuksien kehittämisessä, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnassa (HOPS) sekä sen ylläpidossa. Lisäksi he tukevat opiskelijaa ammatillisessa kehittymisessä ja urasuunnittelussa. Opettajatuutorit ovat tukenasi koko koulutuksen ajan.

Perehdy koulutuksesi opetussuunnitelmaan jo ennen opintojen alkua ja kirjoita ennakkotehtävänä lähtötilanteesi kuvaus (ennakkotehtävän ohje alla). Lähtötilannekuvauksen tarkoituksena on, että perehdyt koulutuksesi opetussuunnitelmaan ja tunnistat omaa osaamistasi. Tämän avulla voit valmistautua henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatimiseen liittyvään ohjauskeskusteluun. Keskustelu voidaan käydä jo ennen opintojen alkua, jos sinulla on aikaisempi terveysalan tai muu amk-tutkinto, aikaisempi opistotason sairaanhoitaja- tai kätilötutkinto tai olet suorittanut muita opintoja toisessa ammattikorkeakoulussa, avoimessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Lähtötilannekuvaus on osa opintojakson "R0180 Urasuunnittelu: Ammatillisen kehittymisen työvälineet" suoritusta.

Laadi oma lähtötilannekuvauksesi ja lähetä se sähköpostin liitteenä opettajatuutorille 16.12.2018 mennessä.

Opettajatuutorit:
Sairaanhoitajat: Ulla Jauhiainen ja Hannele Moisander
Terveydenhoitajat: Irene Latva-Korpela ja Marja Vellonen

Tutustu sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan

Tutustu terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan

Opintojakson nimi toimii linkkinä opinnon tarkempaan kuvaukseen ja sen kautta pääset tutustumaan tuleviin toteutuksiin.

 • Ennakkotehtävä, R0180 Urasuunnittelu, Ammatillisen kehittymisen työvälineet 

  Liite 1. R0180 Urasuunnittelu: Ammatillisen kehittymisen työvälineet

  HOPS=Henkilökohtainen oppimissuunnitelma, lähtötilannekuvaus

  Tutustu koulutuksesi opetussuunnitelmaan ja laadi henkilökohtaisen oppimissuunnitelmasi (hops) lähtötilannekuvaus vastaamalla vapaamuotoisesti alla oleviin kysymyksiin. Lähetä lähtötilannekuvauksesi sähköpostin liitteenä opettajatuutoreille 16.12.2018 mennessä (s-posti: etunimi.sukunimi@laurea.fi)

  Laita lähtötilannekuvauksen alkuun perustietosi:
  Nimi:
  Osoite:
  Puhelinnumero:
  Sähköpostiosoite:

  Lähtötilanteesi kuvaus (1 – 2 sivua):

  Kuvaa oma koulutus-, työ-, harrastus- yms. oppimishistoriasi

  • mitä olet opiskellut? Esim. koulutukset ja kurssit, joista ajattelet olevan hyötyä myös sairaanhoitajaksi/terveydenhoitajaksi opiskelussa?
  • millaista työkokemusta omaat ja mitä olet oppinut työkokemuksesi kautta
  • mikä muu on opettanut sinua: harrastukset, järjestötoiminta, luottamustehtävät, vapaa-ajan toiminta, vapaaehtoistyö jne.?

  Kuvaa ammatillisia haaveitasi ja haasteitasi:

  • mitkä ovat olleet merkityksellisimmät oppimiskokemuksesi?
  • miten opiskelu sopii elämäntilanteeseesi?
  • mikä on sinulle luonteenomainen tapa oppia uusia tietoja ja taitoja?
  • tulevaisuus, mm. opiskelu Laureassa – kiinnostuksen kohteet, toiveet ja
   näky tulevaisuudesta opiskelun kuluessa ja päätyttyä?
  • mikä on opintojesi ajallisen keston tavoite, milloin olet ajatellut valmistua?

  Mitä kysymyksiä ja toiveita sinulla on opiskeluun ja opintoihisi liittyen?

  Millaista tukea toivot opettajatuutorilta ja opintojen ohjaukselta?

  Mitä muuta haluat lähtötilannekuvauksen yhteydessä sanoa?

Lisätietoja:

"