Siirry sisältöön

Tervetuloa opiskelemaan terveydenhoitajaksi Tikkurilan kampukselle!

Sinut on valittu päiväopiskelijaksi, mikä tarkoittaa, että lähiopetus ajoittuu kaikille arkipäiville. Osa opiskelusta tapahtuu lähiopetuspäivien ulkopuolella, jolloin opiskelet sekä itsenäisesti että pienryhmässä tiimissä. Laskennallisesti opiskeluun kuluu viikossa noin 40 tuntia (1op vastaa 27h opiskelijan työtä). Tämä on hyvä huomioida erityisesti, jos käyt töissä opiskelun ohella.

Ensimmäinen harjoittelu toteutuu aloitusryhmälläsi viikoilla 19-22 (4.5. - 31.5.2020). Saat ohjausta harjoitteluun ja harjoittelupaikan hankintaan liittyen heti opintojen alussa.

Ryhmällesi on nimetty kaksi opettajatuutoria. He ohjaavat sinua ja opiskeluryhmää yksilö- ja ryhmätapaamisissa Laurean järjestelmiin ja käytäntöihin perehtymisessä, oppimisvalmiuksien kehittämisessä, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnassa (HOPS) sekä sen ylläpidossa. Lisäksi he tukevat sinua ammatillisessa kehittymisessä ja urasuunnittelussa. Opettajatuutorit ovat tukenasi koko koulutuksen ajan.

Ennakkotehtävä

Perehdy koulutuksesi opetussuunnitelmaan jo ennen opintojen alkua ja kirjoita ennakkotehtävänä lähtötilanteesi kuvaus (ennakkotehtävän ohje alla).

Lähtötilannekuvauksen tarkoituksena on, että perehdyt koulutuksesi opetussuunnitelmaan ja tunnistat omaa osaamistasi. Tämän avulla voit valmistautua henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laatimiseen liittyvään ohjauskeskusteluun. Keskustelu voidaan käydä jo ennen opintojen alkua, jos sinulla on aikaisempi terveysalan tai muu amk-tutkinto, aikaisempi opistotason sairaanhoitaja- tai kätilötutkinto tai olet suorittanut muita opintoja toisessa ammattikorkeakoulussa, avoimessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Lähtötilannekuvaus on osa Opiskelijasta asiantuntijaksi opintokokonaisuuden opintojaksoa Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen suoritusta.

Laadi oma lähtötilannekuvauksesi ja lähetä se sähköpostin liitteenä opettajatuutorille 15.12.2019 mennessä.

Terveydenhoitaja, uusille opiskelijoille

 • Opetussuunnitelma 

  Tutustu terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan.

 • Opiskelijasta asiantuntijaksi: Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen 

  HOPS= Henkilökohtainen oppimissuunnitelma, lähtötilannekuvaus

  Laadi henkilökohtaisen oppimissuunnitelmasi (hops) lähtötilannekuvaus vastaamalla alla oleviin kysymyksiin. Lähetä lähtötilannekuvauksesi sähköpostin liitteenä opettajatuutoreille 15.12.2019 mennessä.

  Opettajatuutorisi ovat Riikka Ketonen ja Irene Latva-Korpela.

  Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@laurea.fi

   

  Laita lähtötilannekuvauksen alkuun perustietosi

  Nimi:

  Osoite:

  Puhelinnumero:

  Sähköpostiosoite:

  Lähtötilanteesi kuvaus (1 – 2 sivua)

  Kuvaa oma koulutus-, työ-, harrastus- yms. oppimishistoriasi

  • mitä olet opiskellut? Esim. koulutukset ja kurssit, joista ajattelet olevan hyötyä myös sairaanhoitajaksi/terveydenhoitajaksi opiskelussa
  • millaista työkokemusta omaat (kesto, aloitus- ja päättymisajankohdat, työorganisaatio, työtehtävät ja mitä olet oppinut työkokemuksesi kautta?
  • mikä muu on opettanut sinua: harrastukset, järjestötoiminta, luottamustehtävät, vapaa-ajan toiminta, vapaaehtoistyö jne.?

  Kuvaa ammatillisia haaveitasi ja haasteitasi

  • mitkä ovat olleet merkityksellisimmät oppimiskokemuksesi
  • miten opiskelu sopii elämäntilanteeseesi tai sinulle luonteenomaiseen tapaan oppia uusia tietoja ja taitoja
  • tulevaisuus, mm. opiskelu Laureassa – halu, toiveet ja näky tulevaisuudesta opiskelun kuluessa ja päätyttyä
  • mikä on opintojesi ajallisen keston tavoite, milloin olet ajatellut valmistua?


  Mitä kysymyksiä ja toiveita sinulla on opiskeluun ja opintoihisi liittyen?

  Millaista tukea toivot opettajatuutorilta ja opintojen ohjaukselta?

  Mitä muuta haluat lähtötilannekuvauksen yhteydessä sanoa?

   

   

 

Lisätietoja: