Siirry sisältöön

Tervetuloa opiskelemaan liiketaloutta verkko-opintoina!

Opintojen hyväksiluku

Opintojen hyväksiluku tarkoittaa sitä, että aiemmat opintosi huomioidaan osana tradenomin tutkintoa. Samalla suoritettavien opintojen määrä tradenomin tutkintoon tähtäävässä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassasi (HOPS) vähenee hyväksiluettavien opintojen määrän verran.

Kaikki alle 10 vuotta vanhat ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tehdyt suoritukset ovat pääsääntöisesti hyväksilukukelpoisia.

Miksi hyväksiluku pitää hoitaa ennen opintojen aloitusta?

Aiemmin suoritettuja liiketalouden opintoja voidaan hyväksilukea joko pakollisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Hyväksiluvut pakollisiin opintoihin voivat vaikuttaa omaan lukujärjestykseesi ja opintojaksojen ryhmätöiden tiimikokoonpahoihin heti alussa. Muutokset ja lukujärjestyksesi räätälöinnit pystytään hoitamaan ennen kuin opintojaksot ovat käynnistyneet, sen jälkeen asiat ovat aina hankalampia ja joskus jopa mahdottomia järjestää. Siksi tämä asia kannattaa hoitaa kuntoon ennen lähipäivää, jolloin ensimmäiset opintojaksot alkavat.

Hyväksiluettavat opinnot

Aiemmin suoritettuja liiketalouden opintoja voidaan hyväksilukea pakollisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin.

Muiden kuin liiketalouden opintojen suorituksia voidaan hyväksilukea ns. vapaasti valittaviin opintoihin 60 opintopisteen verran. Jos sinulla siis on korkeakoulutasoisia suorituksia vaikkapa terveysalalta, tekniikasta, psykologiasta, kasvatustieteistä, musiikista, teologiasta, jne., voit pyytää kyseisiä suorituksia vapaasti valittavien 60 op:n opintojen osuuteen haluamassasi laajuudessa.

Hyväksiluettavat suoritukset joko pakollisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin voivat olla esimerkiksi

 • opintoja avoimen ammattikorkeakoulun tai yliopiston kursseilta
 • aiemman suoritetun tutkinnon opintoja, joita voit ”uusiokäyttää” tulevan tutkintosi osan
 • opintoja kesken jääneestä tutkinto-opiskelusta
 • opintoja korkeakoulujen/yliopistojen järjestämissä muissa koulutuksissa, esimerkkejä ovat APVt, Finvan vakuutustutkinto tai Lean-sertifiointi
 • sertifioinnit, joiden taustalla oleva koulutus on korkeakoulutasoista
 • varusmiespalveluksessa suoritetut johtamisopinnot. Aliupseerikoulun (AUK) suorittaneen saavat hyväksilukuna 3 opintopistettä ja Reserviupseerikoulun (RUK) 5 opintopistettä.


Suoraan hyväksiluettavia opintoja tai osaamisia eivät ole esimerkiksi seuraavat:

 • merkonomin opinnot (koska eivät ole korkeakoulutasoisia)
 • Markkinointi-instituutin tai vastaavien koulutusorganisaatioiden suoritukset, joiden korkeakoulutasoa ei ole määritelty.
 • työssä hankittu osaaminen


Näiden suorituksissa sinulle on kuitenkin kertynyt osaamista, jonka huomioimiseksi tutkinnossa voidaan soveltaa ns. näyttömenettelyä, josta infotaan lähipäivässä lisää.

Jos sinulla on hyväksiluettavia opintoja, tule suoraan hyväksilukuklinikkaan Tikkurilan kampukselle 9.1.2020 milloin vain aikavälillä klo 13.00 - 18.00 Hyväksilukuklinikassa tapaat osan ohjelman opettajista ja tukihenkilöistä.

 • Jos mietit, voidaanko opintosi hyväksilukea, tule verkkotapaamiseen maanantaina 9.12.2019 klo 17.00 tai keskiviikkona 11.12.2019 klo 17.00 keskustelemaan opettajatuutoriesi kanssa.
  Siirry verkkotapaamiseen seuraavasta linkistä: https://laurea.zoom.us/j/297449926.
  Jos et pääse esittämään kysymyksiäsi kumpaankaan verkkotapaamiseen, ota yhteyttä opintopäällikkö Tanja Tammiseen, tanja.tamminen(at)laurea.fi tai 0400-114 476
 • Jos sinulla on hyväksiluettavia opintoja, mutta et pääse hyväksilukuklinikkaan 9.1. aikavälillä 13-18, osallistu verkkotapaamiseen (ks. aikataulu yllä). Jos et pääse verkkotapaamisiin etkä hyväksilukuklinikkaan, ota yhteyttä Tanja Tammiseen ennen 9.1.2020, yhteystiedot yllä.