• Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
  • Hakuaika: Tilauskoulutus
  • Päiväys: Tilauskoulutus
  • Laajuus: 3 op
  • Sijainti: Tikkurilan kampus tai sopimuksen mukaan
  • Hinta: Sopimuksen mukaan

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille räätälöitynä henkilöstökoulutuksena (3 op). Osallistujamäärä on max 20 henkilöä / yksi koulutusryhmä. Tilaaja tai ko. organisaation edustaja valitsee koulutukseen osallistujat ja vastaanottaa heidän ilmoittautumisensa koulutukseen.  

Täydennyskoulutuksen tavoite, sisältö ja suoritustavat

Koulutus perustuu soveltuvin osin Stakesin, Tampereen yliopiston ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden yhteisessä tutkimusprojektissa kehitettyyn koulutusmenetelmään. Tavoitteena on antaa valmiuksia pienten lasten ja heidän vanhempiensa välisen varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen.

Opetus sisältää teoriaa ja ajankohtaista tutkimustietoa pienten lasten kehityksestä ja mielenterveysongelmista sekä niiden ehkäisystä. Se sisältää myös teoreettista tietoa vanhempien voimavarojen ja mentalisaatiokyvyn vahvistamisesta. Lisäksi harjoitellaan vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutuksen havainnointia sekä vanhemmille tehtävän haastattelun toteuttamista.

Koulutusmetodina on keskusteleva tiedon ja kokemusten jakaminen ryhmässä sekä harjoitukset case-tehtävien ja rooliharjoitusten avulla. Teorian opiskelu toteutuu pääsääntöisesti kotitehtävinä luettavien artikkelien ja niiden yhteisen käsittelyn avulla. Koulutukseen ei sisälly perinteistä luento-opetusta eikä työnantajan järjestämää työnohjausta.

Koulutusmenetelmän mukaan kaksi kouluttajaa koulutuspäivinä

Laurea lehtorit, Vavu-kouluttajat, terveysalan lehtori Anne Hiller-Ikonen ja sosiaalialan lehtori Anne Pirinen

Ajankohta ja kesto sovitaan tarkemmin täydennyskoulutussopimuksen myötä. Koulutuksen ajankohta sovitaan erikseen täydennyskoulutussopimuksen jälkeen kouluttajien ja tilaajan kesken arkipäivisin, maanantai – perjantai, kahdeksan puolipäiväistä koulutusta tai / ja kokonaisia päiviä, yhteensä 32 opetustuntia (45 min = 1 opetustunti).

Lisätietoja

Laurea Tikkurilan täydennyskoulutuskoordinaattori
Maarit Koskinen, maarit.koskinen@laurea.fi, 046 856 7331

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme
"