• Kohderyhmä: Henkilöt, jotka jo ovat tai tulevaisuudessa hakeutuvat EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseen tietosuojavastaavan tehtävään.
  • Hakuaika: 6.1.2019 asti
  • Päiväys: 2/2019 - 6/2019
  • Laajuus: 10 op
  • Sijainti: Verkkototeutus
  • Hinta: 1 490€ +alv

Tietosuojavastaavan koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka jo ovat tai tulevaisuudessa hakeutuvat EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisiin tietosuojavastaavan tehtävään.

Opintojaksot ja lähiopetuspäivät:

  1. Oikeudellinen toimintaympäristö ja tietosuojan sääntely, 2/2019 (1 op.)

  2. Tietosuojan juridiset perusteet ja tietoturva, 3/2019 (1 op.)

  3. Tietojen käsittely ja tietosuojavastaavan oikeudellinen asema ja tehtävät, 4/2019 (1 op.)

  4. Tietosuojajohtaminen ja tietojen käsittely eri toimintaympäristöissä esim. sosiaali- ja terveydenhuolto, 5/2019 (2 op.)

  5. Työelämälähtöisen tietosuoja oppimistehtävän purkaminen, palaute ja arviointi, henkilökohtainen Skype-tapaaminen (5 op.)

Kirjallisuus, luennot, harjoitukset ja muu oppimateriaali verkossa Optima-tilassa määräajan. Opiskellaan verkossa Skype- yhteydellä ke 20.2.2019 klo 17.30-19.00 ja ke 15.5.2019 klo 17.30-19.00. Optima –tilassa ovat muun muassa Keskustelu- ja Kysy opelta -tilat, joissa mahdollisuus käydä jatkuvaa vuorovaikutusta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen opiskelija on velvoitettu maksamaan koulutusmaksun, vaikka peruisi osallistumisen. Koulutuksen hinta 1490 eur (+alv 24). Koulutus maksetaan yhdessä erässä ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautumisaika päättyy 6.1.2019 ja vahvistetaan ilmoittautuneille 9.1.2019.

Koulutus järjestetään mikäli ilmoittautuneita on vähintään 20.

Lisätietoja:

Turvallisuusalan täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme