Siirry sisältöön

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Terveysalan amk- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.
 • Hakuaika: ilmoittautuminen päättynyt
 • Ajoitus: Koulutuksen ajankohta 5.9.2019 - 25.9.2020
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila
 • Hinta: 1 500€ (alv 0%)

Koulutuksen osaamistavoitteet ja rakenne

Erikoistumiskoulutuksen sisällöllisenä tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Vahvistuva tutkimus- ja kehittämisosaaminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, työyhteisön, organisaatioiden, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä.

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • osaa soveltaa tietoa syövän syntyyn vaikuttavista riskitekijöistä syövän ehkäisyssä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnan tasoilla
 • osaa arvioida syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä.
 • osaa arvioida ja kehittää suunnitelmallisesti oman asiantuntijuusalueen osalta moniammatillisen työyhteisön näyttöön perustuvia käytäntöjä syöpäpotilaan ja heidän läheistensä hoidossa
 • kehittää yhteistyötä syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa eri toimintaympäristöissä sekä edistää ja vahvistaa moniammatillista dialogia hoito- ja palvelukokonaisuuden toteutumisen eri vaiheissa
 • kehittää verkossa toteutuvaa sähköistä/digitaalista potilasohjausta ja moniammatillista yhteistyötä ja sen edellytyksiä
 • hallitsee syöpäpotilaan hoito- ja palvelukokonaisuudessa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja taidot, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisen ja tuen menetelmät sekä osaa kouluttaa muuta henkilökuntaa
 • hallitsee moniammatillisen yhteistyön taidot, viestinnän ja konsultatiivisen työn sekä omaa vahvan ammatillisen etiikan
 • toimii alueellisissa ja kansallisissa verkostoissa sekä omaa valmiuksia toimia kansainvälisissä verkostoissa
 • osallistuu sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksessa syöpäpotilaan palvelujen innovointiin, kehittämiseen ja suunnitteluun sekä palveluohjaukseen

Koulutuksen sisältö

Yhteiset osaamiskokonaisuudet 21 op

 • Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen 8 op
 • Syövänhoidon kliininen erityisosaaminen 7 op
 • Syöpää sairastavan ja läheisten voimavarojen tukeminen 6 op

Valinnaiset osaamiskokonaisuudet 9 op, joista opiskelija valitsee kolme

 • Syöpää sairastavan lapsen ja nuoren sekä perheiden hoito ja ohjaus 3 op
 • Syöpää sairastavan toimintakyky ja kuntoutuminen 3 op
 • Sisäinen sädehoito hoito ja ohjaus 3 op
 • Kemosädehoitopotilaan hoito ja ohjaus 3 op
 • Yksilöity lääkehoito ja geeniterapia 3 op

Koulutukseen valittavilta edellytetään sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, kätilö AMK, ensihoitaja AMK, bioanalyytikko AMK, fy- sioterapeutti AMK, toimintaterapeutti AMK, röntgenhoitaja AMK, suuhygienisti AMK tai muuta soveltavaa korkeakoulututkintoa tai aiemman opistoasteen tutkintoa sekä riittäviä tietoja ja taitoja opintoja varten työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

Koulutuksen toteutustapa ja lähiopetuspäivät

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Lähiopetuspäivät

2019: 5.-6.9., 3.-4.10., 7.11., 12.12.

2020: 14.-15.1., 11.2., 17.3., 14.5., 18.-19.8., 25.9.

Lisätietoja: