Siirry sisältöön

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Terveysalan amk- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.
 • Hakuaika: ilmoittautuminen päättynyt
 • Ajoitus: Koulutuksen ajankohta 5.9.2019 - 25.9.2020
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila
 • Hinta: 1 500€ (alv 0%)

Koulutuksen osaamistavoitteet ja rakenne

Erikoistumiskoulutuksen sisällöllisenä tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Vahvistuva tutkimus- ja kehittämisosaaminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, työyhteisön, organisaatioiden, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä.

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • osaa soveltaa tietoa syövän syntyyn vaikuttavista riskitekijöistä syövän ehkäisyssä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnan tasoilla
 • osaa arvioida syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä.
 • osaa arvioida ja kehittää suunnitelmallisesti oman asiantuntijuusalueen osalta moniammatillisen työyhteisön näyttöön perustuvia käytäntöjä syöpäpotilaan ja heidän läheistensä hoidossa
 • kehittää yhteistyötä syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa eri toimintaympäristöissä sekä edistää ja vahvistaa moniammatillista dialogia hoito- ja palvelukokonaisuuden toteutumisen eri vaiheissa
 • kehittää verkossa toteutuvaa sähköistä/digitaalista potilasohjausta ja moniammatillista yhteistyötä ja sen edellytyksiä
 • hallitsee syöpäpotilaan hoito- ja palvelukokonaisuudessa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja taidot, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisen ja tuen menetelmät sekä osaa kouluttaa muuta henkilökuntaa
 • hallitsee moniammatillisen yhteistyön taidot, viestinnän ja konsultatiivisen työn sekä omaa vahvan ammatillisen etiikan
 • toimii alueellisissa ja kansallisissa verkostoissa sekä omaa valmiuksia toimia kansainvälisissä verkostoissa
 • osallistuu sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksessa syöpäpotilaan palvelujen innovointiin, kehittämiseen ja suunnitteluun sekä palveluohjaukseen

Koulutuksen sisältö

Yhteiset osaamiskokonaisuudet 21 op

 • Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen 8 op
 • Syövänhoidon kliininen erityisosaaminen 7 op
 • Syöpää sairastavan ja läheisten voimavarojen tukeminen 6 op

Valinnaiset osaamiskokonaisuudet 9 op, joista opiskelija valitsee kolme

 • Syöpää sairastavan lapsen ja nuoren sekä perheiden hoito ja ohjaus 3 op
 • Syöpää sairastavan toimintakyky ja kuntoutuminen 3 op
 • Sisäinen sädehoito hoito ja ohjaus 3 op
 • Kemosädehoitopotilaan hoito ja ohjaus 3 op
 • Yksilöity lääkehoito ja geeniterapia 3 op

Koulutukseen valittavilta edellytetään sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, kätilö AMK, ensihoitaja AMK, bioanalyytikko AMK, fysioterapeutti AMK, toimintaterapeutti AMK, röntgenhoitaja AMK, suuhygienisti AMK tai muuta soveltavaa korkeakoulututkintoa tai aiemman opistoasteen tutkintoa sekä riittäviä tietoja ja taitoja opintoja varten työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

Koulutuksen toteutustapa ja lähiopetuspäivät

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Lähiopetuspäivät

2019: 5.-6.9., 3.-4.10., 7.11., 12.12.

2020: 14.-15.1., 11.2., 17.3., 14.5., 18.-19.8., 25.9.

Lisätietoja: