Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimiville henkilöille, joilla on vähintään 2 vuotta työkokemusta esimies- tai kehittämistehtävistä.
 • Hakuaika: 17.10.2019 mennessä
 • Ajoitus: 2019-2020
 • Laajuus: 60 op, n. 1,5-2 vuotta
 • Sijainti: Pääkaupunkiseutu
 • Hinta: 18 500€ + alv

Kenelle

Smart Security MBA-ohjelma tukee yrityksen kokonaisturvallisuuden kehittämistä ja tietoturvallisuuden yhdenmukaistamista yrityksen vaatimusten mukaiseksi. Ohjelman aikana ymmärrys ja osaaminen turvallisuusasioiden viestinnästä päätöksentekijöille, asiakkaille ja suurelle yleisölle vahvistuu. Tämä lisää myös yrityksen menestymisen ja talouden kasvua.

Koulutus on suunnattu asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimiville, jotka haluavat syventää turvallisuusosaamistaan ja –johtamistaitojaan sekä vahvistaa liiketaloudellista osaamistaan. Koulutukseen osallistuvalla tulee olla suoritettuna yliopistotutkinto-, ammattikorkeakoulu- tai opistotasontutkinto tai osaaminen tulee osoittaa muuten. Lisäksi hakijoilta odotetaan n. 5 vuoden työkokemus alalta.

Hyödyt

Osallistumalla Smart Security MBA-ohjelmaan saat seuraavat hyödyt:

 • Opit johtamaan turvallisuutta osana yrityksen liiketoimintaa. Ymmärrät, miten turvallisuustekijät voidaan kääntää yrityksen hyödyksi ja menestystekijäksi.
 • Parannat sekä yrityksesi että omia valmiuksiasi toimia digitaalisessa toimintaympäristössä turvallisuuden ja markkinoinnin sekä kaupankäynnin uudet teemat huomioiden.
 • Ymmärryksesi ihmiskeskeisestä lähestymistavasta kasvaa ja kykenet yhdistämään tämän tiedon paremmin päätöksentekoon ja turvallisuuteen.
 • Kasvatat yrityksesi työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuudentunnetta ja luottamusta.
 • Verkostoidut turvallisuusalan toimijoiden kanssa.
 • Saat konkreettisia työkaluja ja menetelmiä johtaa ja kehittää turvallisuusalan projekteja muuttuvassa toimintaympäristössä.
 • Saat tukea oman työn uudistamiseen sekä uusiin urapolkuihin ja taitoja yrityksesi menestymisen kehittämiseen ja tukemiseen.

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Smart Security MBA-ohjelma on laajuudeltaan 60 op (ECTS). Opinnot ovat maisteritason, eli 7 tason (EQF) opintoja. Ohjelman toteutusmalli ja sisällöt palvelevat sekä osallistujan että hänen organisaationsa tavoitteita ja haasteita. Työn ohessa suoritettava koulutus on kestoltaan 1,5-2 vuotta. Ohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

 • johtamisen ja liiketoiminnan opintokokonaisuudesta (20 op)
 • turvallisuusalan opintokokonaisuudesta (20 op) sekä
 • osallistujan omaan organisaatioon tehtävästä kehittämistehtävästä ja menetelmäopinnoista (16 op + 4 op).

Smart Security MBA-ohjelman voit suorittaa useamman erilaisen polun kautta. Laurean tai Laurean yhteistyökumppanin tarjonnassa olevat täydennyskoulutustuotteet (EQF 7 taso) on mahdollista hyväksilukea osaksi MBA-ohjelmaa. Ole yhteydessä, niin räätälöimme sinulle henkilökohtaisen MBA-polun.

Ensimmäisenä ehjänä opintokokonaisuutena tarjoamme Digital Transformation in Security -opintokokonaisuuden.  Yhteistyökumppaneinamme MBA-ohjelman toteutuksessa ovat EK-tieto ja Cyber Services.

Johtamisen ja liiketoiminnan opintokokonaisuus 20 op

Johtamisen ja liiketoiminnan opintokokonaisuus koostuu turvallisuusalan liiketoiminnallisista opintojaksoista. Tämän kokonaisuuden kaikkien opintojaksojen opetuskieli on suomi. Materiaalit tai puheenvuorot voivat olla myös englanniksi. Opintojaksot ovat seuraavat:

 • Future Business Environment 4 op 

  Opintojakson aikana pureudutaan nopeasti muuttuvaan turvallisuusalan toimintaympäristöön ja trendeistä nouseviin muutostarpeisiin ja kykyyn ylläpitää yrityksen toimintakykyä. Lisäksi opintojakson aikana kehität turvallisuusalanpalveluita vastaamaan paremmin asiakkaan vaatimuksiin.

  Opintojakso toteutetaan yhteistyössä EK:n kanssa.

 • Business Strategy and its Implementation 4 op 

  Opintojakson aikana opit johtamaan strategisesti yrityksesi toimintaa unohtamatta tehokasta strategian jalkauttamista. Parannat yrityksesi resilienssiä ja muutoskyvykkyyttä, joustavuutta sekä toipumiskykyä. Opit soveltamaan keskeistä tietoa ja taloudellisia periaatteita turvallisuusalan johtamisessa.

 • Quality, Ethics and Legal Policy 4 op 

  Jakson aikana tutustut turvallisuusalaa ohjaaviin eettisiin periaatteisiin ja lainsäädäntöön tosielämän esimerkkien kautta ja opit rakentamaan toiminnan eettisesti kestävällä tavalla. Ymmärrät, miten hyödyntää asiakastietoa ja prosesseihin liittyvää tietoa toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. Tunnistat laatu- ja vaikuttavuustiedon mittarit ja hyödynnät laatujärjestelmiä ja tietoresursseja prosessien ja palveluiden kehittämisessä. (huomioiden auditoinnin tuomat hyödyt yritykselle.)

 • Leadership and Decision-making for Managers 4 op 

  Opintojakson aikana opit tunnistamaan ja arvioimaan päätöksenteon ilmiöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen ja arvonmuodostukseen sekä organisaation johtamiseen ja muutostarpeisiin. Osaat soveltaa erilaisia tietolähteitä käyttäytymisvaikutuksista johtamistyöhön sekä arvioida niiden vaikutusta myynti- ja markkinointiviestintään.

 • Security Awareness and Organisational Communication 4 op 

  Opintojakson aikana opit luomaan tehokkaan ja toimivan turvallisuuskulttuurin yritykseen. Opit vaikuttamaan ja viestimään tehokkaasti organisaation sisällä sekä turvallisuusalan verkostoissa ja sidosryhmissä. Jakson aikana opit, miten johtaminen rakennetaan asiakasymmärrykselle ja menestyksekkäälle verkostoissa toimimiselle myös digitaaliset sovellukset ja sähköiset palvelut huomioiden.

 

Turvallisuusalan opintokokonaisuus 20 op

Smart Security MBA-ohjelman turvallisuusalan opintokokonaisuuden voi suorittaa useamman eri polun tai opintojen kautta. Laurean tai Laurean mainitseman yhteistyökumppanin tarjonnassa olevat täydennyskoulutustuotteet (EQF 7 taso) on mahdollista hyväksilukea osaksi MBA-ohjelmaa. Ensimmäisenä kokonaisena Smart Security MBA-ohjelman ehjänä polkuna Laurea tarjoaa Digital Transformation in Security opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuuden opintojaksot ovat:

 • Smart Services for Secure Societies 1 op 

  Smart Services for Security Societies – opintojakson voit suorittaa useammalla tavalla. Smart Services for Security Societies -bootcamp yhdistää ideanikkareiden innokkuuden, startupien ketteryyden ja rohkeuden, yritysten voimat ja asiantuntijuuden sekä kehittäjämielisten palvelumuotoilijoiden kyvyt ja menetelmäosaamisen yrityksesi parhaaksi. Bootcampin aikana suunnitellaan ja ideoidaan uudenlaisia palveluita tai kehitetään vanhoja palvelukonsepteja yrityksesi käyttöön yhdessä. Voit myös pyytää erillistarjousta yrityskohtaisesta bootcampista, missä koko yritys pääsee osalliseksi yhteiskehittämään tulevaisuuden palveluita. Opintojakson voi vaihtoehtoisesti suorittaa myös erillisillä messuvierailuilla.

 • Intrusion Prevention 4 op 

  Introduction to hacker mindset, motivation, actors, understanding common attack techniques, how to counterfeit them, basic ethical hacking skills (google hack, penetration testing, social engineering), cyber security lifecycle, securing the human and mitigating human risks. + Business Intelligence + EH certification preps.

  Opintojakso opetetaan englanniksi ja yhteistyössä Cyber Services yrityksen kanssa.

 • Society Resilience and Resilient Organization 4 op 

  This course aiming for risk and crisis management practices in order to meet business goals and objectives. The course covers professional practices adopting risk management framework.

  Opintojakso opetetaan suomeksi.

 • Cyber Security in Business Operations 4 op 

  Apply security framework that is measurable, scalable. Understand the importance of security controls, learn to create measurement tool evaluating efficiency of security measures, understand standards and audit. Vendor relationships, procurement, understanding supply chain risks, privacy- and security-by-design, regulations, standards, understanding and measuring key performance indicators in the security domain. (Implemation and assessment)

  Opintojakso opetetaan englanniksi ja yhteistyössä Cyber Service yrityksen kanssa.

 • Security Leadership for Managers 4 op 

  Creating a security culture, building security awareness program and training strategies. Standards for management knowledge, skills and abilities, understanding the costs and benefits of security eg. digital security strategic planning, policy and leadership, cyber exercises and drills.

 • Ulkomaan koulutusjakso 3 op 

  MBA-ohjelmaan kuuluu 4 päivän pituinen Eurooppaan suuntautuva ulkomaan koulutusjakso. Kohde ja tutustumiskohteet valitaan MBA-ohjelmaan osallistuneiden mielenkiinnon mukaan MBA-ohjelman alussa. Ulkomaan koulutusjakson matka- ja yöpymiskulut sekä ruokailukustannukset eivät sisälly MBA-ohjelman kokonaishintaan.

 

Kehittämistehtävä

Tämä kokonaisuus sisältää opintojakson turvallisuusprojektin johtamisesta sekä metodeista (4 op) sekä 16 opintopisteen laajuisen kehittämistehtävän. Osallistuja valitsee oman osaamisen sekä organisaation kehittämisen näkökulmasta turvallisuusaiheeseen liittyvän kehittämiskohteen.  Kehittämistehtävä linkittyy MBA-ohjelman opintojaksojen teemoihin ja etenee opintojen aikana. Kehittämistehtävään saa henkilökohtaista ohjausta sekä vertaispalautetta koko prosessin ajan. Kehittämistehtävän ei tarvitse olla julkinen työ.

Kouluttajat

 • Soili Martikainen, Smart Security MBA-ohjelmajohtaja, kouluttaja, TkT, Laurea 

  ”Sekä yrityksen että julkisen sektorin organisaatiot tarvitsevat kokonaisvaltaista riskienhallintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Tarvitaan myös resilienssiä. joka on kykyä ennakoida muutosta, reagoida, sopeuttaa ja muuttaa toimintaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Riskienhallinta on yksi Smart Security MBA-ohjelman keskeisistä osa-alueista.”

  Soililla on vankka kokemus riskienhallinnasta ja turvallisuusjohtamisesta sekä liike-elämästä että viranomaistehtävistä. Soilin väitöstutkimus vuodelta 2016 käsittelee konsultoivaa auditointia sekä peruskoulujen ja ammattikorkeakoulujen turvallisuusjohtamista. Hän on aktiivinen kirjoittaja ja on julkaissut useita turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaan liittyviä artikkeleita ja oppaita. Hän opettaa Smart Security MBA –ohjelmassa Society Resilience and Resilient Organization –opintojaksolla.

  Soili Martikaisen LinkedIn-profiili

 • Pekka Matvejeff, lehtori, YTM (johtaminen), MBA (Henley) 

  Pekka Matvejeff on lähes 40-vuoden työuransa aikana asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä kouliintunut johtamisen, opetus- ja aluekehittämistyön sekä verkostoissa toimimisen ammattilainen. Hänen monipuolinen johtamiskokemuksensa on julkisten organisaatioiden (kunta, kuntayhtymä, järjestö) lisäksi kertynyt hotelli- ja ravintola-alalta, matkustajalaivoilta, koulutuksesta ja konsultoinnista sekä kylpylätoimialalta.
  Viimeiset kymmenen vuotta hän on toiminut korkeakoulumaailmassa eri tehtävissä. Lehtorina hän on keskittynyt erityisesti johtamisen, palveluiden ja työympäristöjen kehittämisen opintokokonaisuuksiin AMK- ja YAMK-tasoilla. Hän toimii myös kansainvälisen EuroFM-verkoston (www.eurofm.org) puheenjohtajana ja kansallisen toimitilajohtamisen verkoston (FIFMA, www.fifma,org) hallituksen jäsenenä. 

 • Mika Susi, johtava asiantuntija, kouluttaja, EK-Tieto Oy 

  Yritysturvallisuus on yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuutta ja sen keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta.

  Mika Susi vastaa yritysturvallisuuden, turvallisuusjohtamisen, riskienhallinnan ja kyberturvallisuuden kokonaisuuksista Elinkeinoelämän keskusliitossa sekä toimii EK-Tieto Oy:ssä turvallisuusalan kouluttajana. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri, ja lisäksi hänellä on poliisin ja riskienhallintapäällikön koulutus. Susi on työskennellyt aiemmin muun muassa Suojelupoliisissa terrorismin torjunnan operatiivisissa tehtävissä sekä yritys- ja henkilöturvallisuustoiminnan johtotehtävissä.

  Smart Security MBA –koulutuksen, Johtamisen ja liiketoiminnan opintokokonaisuuteen kuuluva Future Business Environment –opintojakso toteutetaan yhteistyössä EK-Tieto Oy:n kanssa. Mika Susi toimii opintojakson kouluttajana ja isäntänä.

  Mika Susi, EK-Tieto

 

Aikataulu

 

Johtamisen ja liiketoiminnan opinnot

1. ja 2. lähipäivä

3. lähipäivä

Paikka

Orientaatoiltapäivä

20.11.2019 klo 17-19   Laurea, Vanha maantie 9, Espoo
Future Business Environment

​21.-22.11.2019

16.1.2020

1. ja 2.: EK, Eteläranta 10, Helsinki
3.: Laurea, vanha maantie 9, Espoo

Business strategy and its Implementation 6.-7.2.2020 5.3.2020 Laurea, Vanha maantie 9, Espoo
​Quality, Ethics and Legal Policy 2.-3.4.2020 23.4.2020 Laurea, Vanha maantie 9, Espoo
Leadership and Decision-making for Managers 14.-15.5.2020 4.6.2020 Laurea, Vanha maantie 9, Espoo
Security Awareness and Organisational Communication 10.-11.9.2020 1.10.2020 Laurea, Vanha maantie 9, Espoo

Digital Transformation in Security -opinnot

1. ja 2. lähipäivä

3. lähipäivä

Paikka
Intrusion Prevention 29.-30.10.2020 19.11.2020 Laurea, Vanha maantie 9, Espoo
Cyber Security in Business Operations 10.-11.12.2020 14.1.2021 Laurea, Vanha maantie 9, Espoo
Society Resilience and Resilient Organization 11.-12.2.2021 18.3.2021 Laurea, Vanha maantie 9, Espoo

Smart Services for Secure Societies

8.4.2021   Laurea, Vanha maantie 9, Espoo
Ulkomaan koulutusjakso     Kohde ja ajankohta päätetään koulutuksen alussa.

Koulutuksen järjestäjä pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin muutoksiin lähipäivien ajankohdasta, paikoista ja sisällöistä.

Hakeminen

Hakuvaatimukset

 • Soveltuva yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai opistotasontutkinto tai vastaava osaaminen
 • Noin viiden vuoden työkokemus turvallisuusalalta
 • Noin kahden vuoden työkokemus turvallisuusalalta

Haku tapahtuu tämän sivuston oikeasta yläreunasta löytyvän hakulinkin kautta.  Jos tarvitset apua lomakkeen täytössä, ole yhteydessä koulutuksen yhteyshenkilöihin. Haku ohjelmaan on sitova. Haku ohjelmaan tulee tehdä viimeistään 1.4.2019. Kaikki hakijat läpikäydään ja osallistuminen vahvistetaan erikseen viimeistään 15.4.2019 mennessä.

Peruutusehdot

Hakeminen ohjelmaan on sitova ja hakemalla ohjelmaan osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi

 • 61 päivää  ennen koulutuksen alkamista tehdyistä peruutuksista emme pidätä maksua.
 • 60 – 31 päivää ennen koulutuksen alkamista välisenä aikana tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme 500 € (+. alv.) maksun kulujen kattamiseksi.
 • 30 päivää ennen koulutuksen alkamista tehdyistä peruutuksista osallistujamaksua ei palauteta ja ilmoittautunut sitoutuu maksamaan osallistumismaksun

Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutuksen liian vähäisen osallistujamäärän takia. Mikäli koulutus perutaan järjestäjän toimesta ja osallistuja on maksanut osallistumismaksun, osallistujalle palautetaan maksettu osallistumismaksu täysimääräisenä. Mikäli osallistuja ei ole vielä maksanut laskuaan ja koulutus perutaan toimeksiantajan toimesta, lasku mitätöityy.

Hinta

MBA-ohjelman hinta on 18 500€ + alv. 24 %. Hinta ei sisällä kotimaan matkustus- ja yöpymiskustannuksia, eikä ulkomaan matkustus-, yöpymis -tai ruokailukustannuksia.

Koulutus laskutetaan kuudessa tasaerässä.Kysy erillinen tarjous, jos organisaatiostasi olisi tulossa koulutukseen useampi henkilö.

Lue peruutusehdot kohdasta Hakeminen.

Lue lisää myös koulutusmenojen vähennyskelpoisuudesta henkilöverotuksessa.

Lisätietoja:

Turvallisuusalan täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme