Siirry sisältöön

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi– ja verkko-opetus, etä– ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK) tai vastaava aiemmin suoritettu opistoasteen tutkinto
 • Hakuaika: ilmoittautuminen päättynyt
 • Ajoitus: Koulutuksen ajankohta 11.4.2019 - 13.3.2020
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Tikkurilan kampus
 • Hinta: 1000 €, alv 0%

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta – erikoistumiskoulutuksessa voit kehittää osaamistasi yleissairaanhoidon-, päivystystoiminnan- ja terveyden edistämisen alueella. Koulutus soveltuu terveysasemilla, poliklinikoilla tai muussa itsenäisessä vastaanottotoiminnassa työskenteleville sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille tai ensihoitajille sekä kaikille, jotka haluavat syventää osaamistaan edellä mainituissa osa-alueissa!

Tämän koulutuksen tavoitteet ja sisällöt on tehty yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Koulutuksen osaamistavoitteet 

 • hallitset asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
 • toimit itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitset valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • osaat tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitset tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
 • arvioit ja kehität omaa toimintaasi, vahvistat oman alasi tietoperustaa ja yhtenäisiä käytäntöjä sekä tuet työyhteisön osaamista
 • osallistut vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistustyöhön

Koulutus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä moduulista.

 1. Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa 15 op
 2. Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op
 3. Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 7 op

Kaksi ensimmäistä moduulia tarkastelevat sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa käytännön näkökulmasta. Kolmannessa moduulissa käsitellään vastaanottotoimintaa käytännön- ja käyttäjälähtöisen kehittämisen ja toiminnan uudistamisen näkökulmasta.

Ajankohta

11.4.2018 – 13.3.2020

Lähipäivät 2019: 11.4., 12.4., 3.5., 24.5., 13.9., 4.10., 1.11., 29.11., 13.12.
Lähipäivät 2020: 17.1., 7.2., 13.3.

Opetus klo 8:30 – 16:00 välisenä aikana.

Osaamistasi syvennät monipuolisin menetelmin ja hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä mm. verkko-oppimista, lähiopetusta, itsenäistä- ja ryhmätyöskentelyä. Käytämme aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamisen periaatteita. Voit lukea hyväksi muualla suoritettuja opintoja ja/tai muualla hankittua osaamista tai korvata niillä erikoistumiskoulutukseen kuuluvia opintoja. Erikoistumiskoulutus opinnot voidaan ainakin osittain tunnistaa ylemmän ammattikorkeakoulunopintoihin.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme