Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kunta-alan työntekijät, poliisin, järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajat, rikoksentorjunta ja turvallisuustyötä tekevät
 • Hakuaika: 9.10.2022 mennessä
 • Ajoitus: 28.9.-16.12.2022
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Vanha maantie 9, 02650 Espoo
 • Hinta: Maksuton

Laurea-ammattikorkeakoulu ja oikeusministeriö toteuttavat yhdessä syksyllä 2022 täydennyskoulutuksen paikallisesta turvallisuusyhteistyöstä ja siihen liittyvästä rikosten ehkäisystä.  Rikoksentorjunnaksi luetaan kaikki sellaiset toimet, joilla ehkäistään rikoksia ja vähennetään rikoksesta aiheutuvia haittoja. Tähän kuuluu keskeisesti myös rikoksen pelon vähentäminen ja turvallisuuden parantaminen. Koulutuksen tavoitteena on kehittää rikoksentorjuntaan liittyvää osaamista, ja se on suunnattu henkilöille, joille ammatissaan on tärkeää kehittää näitä taitoja. Koulutusta suositellaan erityisesti henkilöille, jotka osallistuvat paikalliseen hyvinvointisuunnitteluun tai turvallisuussuunnittelutyöhön. Viranomaisten lisäksi koulutuksen keskeisiä kohderyhmiä ovat järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajat.

 • Koulutus toteutetaan 28.9.-16.12.2022 välisenä aikana. Mikäli aloitat koulutuksen jo sen ollessa käynnissä, ei aikaisempia lähipäiviä tarvitse korvata.
 • Koulutus koostuu verkko-opetuksesta sekä kahdesta lähiopetuspäivästä 28.9. ja 16.11.2022.
 • Lähiopetuspäivät järjestetään Laurean Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 9, 02650 Espoo).
 • Koulutus on osallistujalle maksuton.
 • Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
 • Koulutus on laajuudeltaan viiden opintopisteen kokonaisuus ja täyttää ammattikorkeakoulutasoisen (AMK) koulutuksen vaatimukset.
 • Koulutukseen otetaan enintään 40 osallistujaa. Ilmoittautuneet saavat automaattisen vahvistuksen ilmoittautumisestaan koulutukseen, mutta hyväksyntä koulutukseen vahvistetaan jokaiselle ilmoittautuneelle erikseen. Koulutukseen valitut saavat erillisen vahvistuksen hyväksymisestä koulutukseen viimeistään 31.8.2022.

 

 

 • Kohderyhmä 

  Koulutus on tarkoitettu kaikille rikoksentorjunta- ja turvallisuustyötä tekeville henkilöille, joiden ammatissa toimimisessa rikoksentorjunnan osaamista on tärkeä kehittää. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat kunta-alan työntekijöiden lisäksi muun muassa poliisin, järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajat.

  Oikeusministeriö ja Laurean ammattikorkeakoulu ovat yhdessä sopineet valintakriteereistä koulutukseen. Etusijalla ajoissa ilmoittautuneista henkilöistä ovat ne työelämässä olevat, joille tämä koulutus on täydennyskoulutusta ja jotka tarvitsevat työssään rikoksentorjuntaan liittyvää osaamista.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Sisältö

  Koulutuksessa käydään läpi rikoksentorjuntaa yleisesti, sen organisointia, turvallisuustyön suunnittelua ja toteutusta sekä rikoksentorjuntaan liittyvien hankkeiden seurantaa ja arviointia. Tämän lisäksi perehdytään yleisimpiin turvattomuutta aiheuttaviin ilmiöihin kunnissa.

  Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa:

  • kriminologisen teorian perusteita
  • rikosten ehkäisy yleisesti ja sen erilaiset lähestymistavat
  • turvallisuusyhteistyön ja rikoksentorjunnan organisointi, suunnittelu ja toteutus kunnissa
  •  rikoksentorjunnan erilaisten työkalujen, kuten turvallisuuskyselyiden ja turvallisuuskävelyiden hyödyntäminen
  • turvallisuusongelmien kartoitus
  • keskeiset rikoksentorjunnan teemat kuten nuorten syrjäytyminen ja rikollisuus, ikääntyneisiin kohdistuva rikollisuus ja sen torjunta, lähisuhdeväkivalta ja siihen puuttuminen, petosrikollisuus, alkoholi ja rikollisuus, maahanmuuttajat ja rikollisuus sekä kameravalvonta ja sen soveltuvuus erilaisten rikollisuusongelmien torjuntaan.
  • rikoksentorjuntaan liittyvien hankkeiden seuranta sekä tuloksellisuuden arvioinnin ja prosessiarvioinnin perusteet
  • turvallisuusviestintä ja mediayhteistyö

   

  Toteutus

  Koulutukseen kuuluvat lähipäivien lisäksi etäopiskelujaksot, joiden avulla opiskelijat voivat tehdä kehittämistehtäviään ja verkossa suoritettavaa tenttiä joustavasti verkossa aikaan ja paikkaan sitomatta. Canvas-verkko-oppimisympäristössämme on osallistujille mahdollistettu itsenäinen työskentely sekä muiden opiskelijoiden kanssa oppiminen. Toteutuksessa on otettu monipuolisesti huomioon erilaiset opetusteknologiset ratkaisut joustavan ja työelämän tarpeita tukevan oppimisen mahdollistamiseksi.

  Lähipäivät 28.9. ja 16.11.2022 toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 9, 02650 Espoo). Opiskelija vastaa itse lähiopetuspäivien matka- ja majoituskustannuksista. Tarvittaessa lähipäiville voi osallistua etänä perustellusta syystä, kuten pitkästä välimatkasta. Lähipäivien toteuttamisessa Laurean tiloissa noudatetaan viranomaisten ja Laurean terveysturvallisuutta koskevia ohjeita ja suosituksia. Mikäli vallitseva tilanne ei sallisi lähipäivien järjestämistä Laurean tiloissa, lähipäivät voidaan toteuttaa verkossa Zoom- ja Canvas-alustaa hyödyntäen.

   

  Opintokokonaisuus on luonteeltaan täydennyskoulutusta. Se täyttää korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset ja vastaa laajuudeltaan viittä opintopistettä (eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen EQF:n taso 6 eli AMK-taso). Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tunnin opiskelua, joten opintokokonaisuuden suorittamiseen opiskelijan tulisi varata aikaa noin 133 tuntia.

  Laurea-ammattikorkeakoulu myöntää todistuksen opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaneille.

 • Materiaalit 

  Koulutus toteutetaan suomeksi.

  Koulutuksen materiaali jaetaan verkkotyötilassa, johon osallistujat saavat tunnukset koulutuksen alussa.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutus on osallistujille maksuton.

  Lounaat ja kahvit ovat osallistujille omakustanteisia.

  Leppävaaran kampuksella on lounasravintola ja kahvila, josta voi ostaa muun muassa kahvia, teetä, virvokkeita ja pientä purtavaa. Lisätietoja ravintolapalveluista tästä.

   

  Ilmoittautuminen

  Ilmoittautuminen päättyy 24.8.2022.

  Ilmoittautuneet saavat automaattisen vahvistuksen ilmoittautumisestaan koulutukseen, mutta hyväksyntä koulutukseen vahvistetaan jokaiselle ilmoittautuneelle erikseen. Valitut saavat erillisen vahvistuksen hyväksymisestä koulutukseen viimeistään 31.8.2022.

  Koulutukseen otetaan enintään 40 osallistujaa.

   

  Peruutusehdot

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi.

  Ilmoittautumisen jälkeen osallistumisen voi peruuttaa veloituksetta 31.8.2022 asti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme 250 euron peruutusmaksun kulujen kattamiseksi.

  Mikäli koulutus perutaan järjestäjästä/järjestäjistä johtuvista syistä, osallistujalle ei muodostu kuluja.

 • Usein kysytyt kysymykset 

  Olen Laurean opiskelija. Voinko osallistua koulutukseen?

  • Koulutus toteutetaan täydennyskoulutuksena, jonka vuoksi koulutukseen ei valitettavasti oteta Laurean omia opiskelijoita.

   

  Kauanko opintojakson suorittamiseen on hyvä varata aikaa?

  • Koulutus täyttää korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset ja vastaa laajuudeltaan viittä opintopistettä (eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen EQF:n taso 6 eli AMK-taso). Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tunnin opiskelua, joten opintokokonaisuuden suorittamiseen opiskelijan tulisi varata aikaa noin 133 tuntia.

   

  Voiko lähipäiviin osallistua etänä?

  • Koulutuksen lähipäiviin 28.9. ja 16.11. voi tarvittaessa osallistua etänä perustellusta syystä, kuten pitkästä välimatkasta johtuen.
  • Lähipäivien toteuttamisessa Laurean tiloissa noudatetaan viranomaisten ja Laurean terveysturvallisuutta koskevia ohjeita ja suosituksia. Mikäli vallitseva tilanne ei sallisi lähipäivien järjestämistä Laurean tiloissa, lähipäivät järjestetään kokonaan verkossa Zoom- ja Canvas-alustoja hyödyntäen.

   

  Sisältyykö lähipäiviin ruokailu?

  • Lähipäivien lounaat ja kahvit ovat osallistujille omakustanteisia. Leppävaaran kampuksella on lounasravintola sekä kahvila Cafe Beat, josta voi ostaa päivän aikana kahvia, teetä, virvokkeita ja pientä purtavaa

   

 

Lisätietoja

 

events@laurea.fi

040 660 5825

Asiakaspalvelu ma-pe klo 9.00-16.00

 

Turvallisuusalan täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Laurea tarjoaa korkeakoulutasoisia koulutuksia, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin muuttuvassa maailmassa. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme