Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kunta-alan työntekijät, poliisin, järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajat, rikoksentorjunta ja turvallisuustyötä tekevät
 • Hakuaika: Hakuaika koulutukseen päättynyt
 • Ajoitus: Koulutuksen ajankohta 6.2.2019-31.5.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Vanha maantie 9, 02650 Espoo
 • Hinta: Maksuton

Laurea-ammattikorkeakoulu ja rikoksentorjuntaneuvosto toteuttavat yhdessä täydennyskoulutuksen paikallisesta turvallisuusyhteistyöstä ja siihen liittyvästä rikosten ehkäisystä. Rikoksentorjunnaksi luetaan kaikki sellaiset toimet, joilla ehkäistään rikoksia ja vähennetään rikoksesta aiheutuvia haittoja. Tähän kuuluu keskeisesti myös rikoksen pelon vähentäminen ja turvallisuuden parantaminen. Koulutuksen tavoitteena on kehittää rikoksentorjuntaan liittyvää osaamista, ja se on suunnattu henkilöille, joille  ammatissaan on tärkeää kehittää näitä taitoja.

Koulutuskokonaisuus on 5 opintopisteen laajuinen ja täyttää korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset. Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää, ja se toteutetaan muutoin joustavasti verkko-opetuksena. Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutuksen lähipäivät järjestetään 6.2.2019 ja 11.4.2019 Laurean Leppävaaran kampuksella.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutuksessa käydään läpi rikoksentorjuntaa yleisesti, sen organisointia, turvallisuustyön suunnittelua ja toteutusta sekä rikoksentorjuntaan liittyvien hankkeiden arviointia. Tämän lisäksi perehdytään yleisimpiin turvattomuutta aiheuttaviin ilmiöihin kunnissa, kuten päihteiden käyttöön.

  Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa:

  • kriminologisen teorian perusteet
  • rikosten ehkäisy yleisesti ja sen erilaiset lähestymistavat
  • rikoksen ehkäisyn kustannushyödyt
  • rikoksentorjunnan organisointi, suunnittelu ja toteutus kunnissa
  • rikoksentorjuntaan liittyvien hankkeiden tuloksellisuuden arvioinnin perusteet
  • rikoksentorjunnan erilaisten työkalujen, kuten turvallisuuskyselyiden ja turvallisuuskävelyiden hyödyntäminen
  • koulutukseen sisältyvät myös koulutusosiot erityisaihekohtaisista rikosten ehkäisyn menetelmistä
  • turvallisuusviestintä ja mediayhteistyö.


  Johdatus rikoksentorjuntaan ja kriminologiaan

  • Rikosten ehkäisystä yleisesti ja sen erilaisista lähestymistavoista
  • Kriminologisen teorian perusteet


  1. Rikoksentorjunnan organisointi

  • Yhteistyön merkitys rikoksentorjunnassa
  • Mihin suunnitelmiin mukaan?
  • Osallistujat
  • Turvallisuusviestintä ja mediayhteistyö


  2. Kunnallisen turvallisuustyön suunnittelu

  • Kustannushyödyt
  • Sähköinen hyvinvointikertomus
  • Rikoksentorjunnan erilaisten jo olemassa olevien työkalujen, kuten turvallisuuskyselyiden ja turvallisuuskävelyiden hyödyntäminen (toteuttaminen ja analysointi)
  • Hot-spot


  3. Turvallisuustyön toteutus

  Teemoja:

  • Lähisuhdeväkivalta
  • Nuoret ja syrjäytyminen
  • Ikääntyneet
  • Maahanmuuttajat
  • Alkoholiehtoinen rikollisuus
  • Rakennettu ympäristö
  • Petokset
  • Kameravalvonta


  4. Rikoksentorjuntaan liittyvien hankkeiden tuloksellisuuden arvioinnin perusteet

  • Prosessiarviointi
  • Tuloksellisuuden ja kustannusten arviointi
 • Toteutus 

  Koulutukseen kuuluvat lähipäivien lisäksi etäopiskelujaksot, joiden avulla opiskelijat voivat tehdä kehittämistehtäviään joustavasti verkossa aikaan ja paikkaan sitomatta. Optima-verkko-oppimisympäristössämme on osallistujille mahdollistettu itsenäinen työskentely sekä muiden opiskelijoiden kanssa oppiminen muun muassa verkkokeskustelujen avulla. Toteutuksessa on otettu monipuolisesti huomioon erilaiset opetusteknologiset ratkaisut joustavan ja työelämän tarpeita tukevan oppimisen mahdollistamiseksi.

  Koulutus toteutetaan suomen kielellä.

  Lähipäivät

  Lähipäivät järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 9, 02650 Espoo) 6.2.2019 ja 11.4.2019. Opiskelija vastaa itse lähiopetuspäivien matka- ja majoituskustannuksista.

  Lounaat ja kahvit ovat osallistujille omakustanteisia. Tarjoamme osallistujille tervetulokahvit 6.2.2019 ja päätöskahvit 11.4.2018, joiden aikatauluista ilmoitetaan erikseen.

  Leppävaaran kampuksella on kahvila, lounasravintola ja á la carte -ravintola.

  Kohderyhmä

  Koulutus on tarkoitettu kaikille rikoksentorjunta- ja turvallisuustyötä tekeville sekä siitä kiinnostuneille henkilöille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat kunta-alan työntekijöiden lisäksi muun muassa poliisin, järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajat. Koulutus ei ole tarkoitettu Laurea-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille.

  Opintopisteet ja todistus

  Opintokokonaisuus on luonteeltaan täydennyskoulutusta. Se täyttää korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset ja vastaa laajuudeltaan 5 opintopistettä (eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen EQF:n taso 6 eli AMK-taso).

  Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tunnin opiskelua, joten opintokokonaisuuden suorittamiseen opiskelijan tulisi varata aikaa noin 133 tuntia.

  Laurea-ammattikorkeakoulu myöntää todistuksen opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaneille.

 • Ilmoittautuminen ja peruutusehdot 
  • Ilmoittautuminen päättyy 21.1.2019.
  • Valitut saavat vahvistuksen hyväksymisestä koulutukseen viimeistään 24.1.2019.


  Koulutukseen otetaan enintään 40 osallistujaa. Hakijoissa priorisoidaan osaamisen tärkeyttä hakijan työtehtävien kannalta. Ilmoittautumisen jälkeen osallistumisen voi peruuttaa veloituksetta 21.1.2019 asti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme 250 euron peruutusmaksun kulujen kattamiseksi.

 

Lisätietoja

Laurea events.

events@laurea.fi

040 660 5825 tai 040 631 5014

Lue lisää Eventsin palveluista »

 

Turvallisuusalan täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme