Siirry sisältöön

Ilmoittautuminen kevään 2022 koulutukseen on päättynyt. Seuraavaa hakuaikaa ei ole vielä tiedossa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Urakehitystä tavoitteleville, alan vaihtajille, työttömille tai työttömyysuhan alla oleville.
 • Hakuaika: 1.11.2021-15.11.2021
 • Ajoitus: 13.1.2022-31.8.2022
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Online
 • Hinta: Koulutus on maksuton

Huom! Ilmoittautuminen kevään 2022 koulutukseen on päättynyt. Seuraavaa hakuaikaa ei ole vielä tiedossa.

Kolmiosaisessa Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen asiakaslähtöisessä liiketoiminnassa -koulutuksessa saat työkaluja työn tehostamiseen strategisen johtamisen, palvelumuotoilun ja liiketoiminnan ennakoinnin opintokokonaisuuksista. Koulutus auttaa ymmärtämään liiketoiminnan erilaisia teknologisia toimintaympäristöjä ja hyödyntämään niitä yritystoiminnan asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Koulutus tarjoaa kokonaisvaltaisen osaamispohjan työelämän moderneihin ja nopeasti muuttuviin tarpeisiin vastaamiseen.

Kenelle?

 • Palvelualan ammattilaisille
 • Urakehitystä tavoitteleville asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoille
 • Alanvaihtajille, jotka haluavat opiskella joustavasti töidensä ohella verkossa
 • Työttömille tai työttömyysuhan alla oleville ja henkilöille, jotka haluavat parantaa työmarkkina-asemaansa monialaisella koulutuksella.
 • Koulutus ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka ovat korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina tai järjestävien korkeakoulujen henkilöstölle.

Opinnot

Yksi koulutuskokonaisuus kestää n. 8 kk.  Koulutus koostuu AMK-opinnoista. Koulutuksen kurssit järjestetään peräkkäin, eli uusi kurssi alkaa aina heti edellisen kurssin päätyttyä. Koulutuksen luennot järjestetään pääsääntöisesti tiistai- ja torstai-iltaisin klo 17-19.

Koulutuksen avulla

 • Parannat tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksiasi päivittämällä osaamistasi yhä nopeammin muuttuvan digitalisoituvan toimintaympäristön tarpeisiin vastaavaksi.
 • Opit monialaisesti liiketoiminnasta, teknologiasta sekä palvelumuotoilusta.
 • Pääset osaksi osallistujien muodostamaa innovatiivista verkostoa, joka kehittää sekä yritysten että julkisen sektorin osaamista.

Koulutus auttaa yrityksiä ja organisaatioita löytämään osaavaa työvoimaa ja edistämään kilpailukykyä.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jotta saat koulutuksesta mahdollisimman paljon irti. Voit saada opintojaksoja kokonaan tai osittain hyväksi luettua sekä sisällyttää niitä mahdollisuuksien mukaan myöhempään amk-tutkintoon.

Koulutus alkaa orientaatiolla 10.1.2022 ja viimeinen luentowebinaari pidetään 31.5.2022.

Opintojen sisältö

I Liiketoiminnan strateginen johtaminen ja kehittäminen 10 op

Asiakaslähtöiset palveluprosessit 5 op

Sisäistät asiakasymmärryksen merkityksen ja osaat huomioida asiakaskokemuksen ja asiakaslähtöisyyden prosessisuunnittelussa. Osaat tarkastella muutosprosessia sekä toimintaympäristön että sisäisen viestinnän ja innostumisen johtamisen näkökulmista.   

Suorituskyvyn johtaminen 5 op 

Tunnet organisaation suorituskyvyn johtamisen kokonaisuutena ja siihen vaikuttavat tekijät. Osaat rakentaa mittariston suorituskyvyn johtamista varten. Hahmotat uusien teknologioiden mahdollisuuden prosessien kehittämisessä ja suorituskyvyn johtamisessa.

II Yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu liiketoiminnassa 15 op

Tulevaisuusajattelu ja ennakointimenetelmät 5 op

Opit ymmärtämään trendien merkitystä ideoinnissa ja palvelujen kehittämisessä. Perehdyt tulevaisuusskenaarioihin ja yleisimpiin tulevaisuuden ennakointimenetelmiin. Osaat tulkita tulevaisuustietoa ja tunnistaa esiin nousevia trendejä tiimisi projektitehtävässä.

Yhteiskehittäminen liiketoiminnan kehittämisessä 3 op

Ymmärrät yhteiskehittämisen merkityksen asiakaslähtöisessä kehittämisessä ja tutustut erilaisiin yhteiskehittämisen menetelmiin ja työkaluihin. Ymmärrät eri sidosryhmien merkityksen ja roolin yhteiskehittämisessä. Opintojakson aikana tutustutaan Coco Toolkit -työkaluun ja hyödynnetään sitä tiimisi projektitehtävässä.

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 4 op

Tutustut palvelumuotoiluprosessin eri vaiheisiin sekä menetelmiin. Palvelumuotoilu tarkoittaa palveluiden suunnittelua, muotoilua ja kehittämistä asiakaslähtöisesti. Opintojaksolla pääset tekemään muun muassa taustatutkimusta, persoonia sekä palvelupolkuja, ja syvennät osaamistasi projektitehtävän parissa.

Palvelumuotoilun sprint 3 op

Toteutat palvelumuotoiluprojektin sprint-menetelmän mukaisesti tiimissä projektitehtäväsi parissa. Muotoilet palvelukonseptin ja pääset harjoittelemaan ideasi vakuuttavaa esittämistä sidosryhmille.

III Tulevaisuuden ennakointi liiketoiminnan kehittämisessä 5 op

Liiketoimintaprosessien johtaminen 5 op

Tunnistat tiedon ja uusien teknologioiden vaikutuksen liiketoimintaprosesseja kehittävään johtamiseen. Hahmotat ja osaat soveltaa yhteiskehittämisen ja tulevaisuuden suunnittelun työkaluja liiketoiminnan kehittämisessä.

Opintojen aikataulu

Koulutus alkaa orientaatiolla 13.1.2022 ja viimeinen luentowebinaari pidetään 31.5.2022.

Webinaariajat

Orientaatio 13.1. klo 17-19

Asiakaslähtöiset palveluprosessit: 20.1., 27.1., 10.2. 17.2. klo 17-19

Suorituskyvyn johtaminen: 25.1., 8.2., 15.2., 22.2. klo 17-19

Tulevaisuusajattelu ja ennakointimenetelmät: 15.3., 22.3., 29.3. klo 17-19

Yhteiskehittäminen liiketoiminnan kehittämisessä: 24.3., 31.3., 5.4. klo 17-19

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät: opintojakso suoritetaan itseopiskeluna

Palvelumuotoilun sprint: 19.4., 26.4., 28.4., 3.5., 5.5., 10.5., 12.5. klo 17-20

Liiketoimintaprosessien johtaminen: 17.5., 24.5., 31.5. klo 17-19

Webinaarit koostuvat sekä luento-osuuksista että ryhmäkeskusteluista. Webinaareissa on suositeltavaa olla läsnä, joskin osan luento-osuuksista voi myös katsoa tallenteena. Poikkeuksena Palvelumuotoilun sprint -opintojakso, jolla opintojakson luonteesta johtuen läsnäolo jokaisessa webinaarissa on pakollista.

Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.

Järjestäjät

Koulutus järjestetään yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

 

Lisätietoja koulutuksesta

Annukka Jussila
Laurea-ammattikorkeakoulu
Lehtori
Liiketalous
+358 406307767
annukka.jussila@laurea.fi

Erica Svärd
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Lehtori
Liiketalous
+358 504390821
erica.svard@jamk.fi

Kiinnostuitko koulutuksesta? Jätä yhteystietosi

Hakuaika koulutukseen on päättynyt eikä seuraavaa hakuaikaa ole vielä tiedossa. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta ja haluat meiltä sähköpostitse tietoa, kun tämän tai jonkin saman aihepiirin koulutuksen seuraava hakuaika on tiedossa, jätä yhteystietosi alle.

Minulle saa lähettää sähköpostitse lisätietoa järjestämistään täydennyskoulutuksista.

 

Lisätietoja: