Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille
 • Hakuaika: 1.11.2020–31.01.2021
 • Ajoitus: 30.3.2021-17.5.2022
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 1500€

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Opintojen toteutus ja rakenne

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Moduulit

 1. Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
 2. Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
 3. Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
 4. Vapaasti valittavat opinnot 5 op

Aikataulu

Lähiopetuspäivät

 • 30.–31.3.2021
 • 18 -19.05.2021
 • 21.09.2021
 • 23.–24.11.2022
 • 25.–26.01.2022
 • 15.- 16.03.2022

Symposium: 17.05.2022

Lisätietoja: