Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille
  • Hakuaika: 1.9.–30.9.2019
  • Ajoitus: 27.1.2020–30.4.2021
  • Laajuus: 30 op
  • Sijainti: Tikkurila
  • Hinta: 1500€

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Opintojen toteutus ja rakenne

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Moduulit

  1. Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
  2. Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
  3. Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
  4. Vapaasti valittavat opinnot 5 op

Lähiopetuspäivät ilmoitetaan syyskuun lopussa.

Lisätietoja: