Siirry sisältöön

Koulutuksessa kehitetään luokan- ja aineenopettajien pedagogisia valmiuksia talouden opetukseen. Erityisesti painotamme pelillisiä menetelmiä sekä arjen ilmiöitä. Koulutuksessa keskitytään kokeilevaan oppimisen ohjaukseen. Koulutuksen järjestävät yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto. Se toteutetaan osana Opetushallituksen rahoittamia täydennyskoulutuksia, ja se on osallistujille maksuton.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Luokanopettajat ja eri aineiden aineenopettajat
  • Hakuaika: 28.1.–16.3.2021
  • Ajoitus: 17.3.–26.5.2021
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Verkkokurssi
  • Hinta: Maksuton

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kolmesta aihealueesta: pelilliset menetelmät opetuksessa, talous arjen ilmiöissä ja vastuullinen kuluttaminen. Jokaisesta aihealueesta on verkkoluento ja teeman käsittelyä eri opetusmenetelmien kautta. Osallistujat testaavat ja kokeilevat eri menetelmiä omassa opetuksessa. Kokemukset ja kommentit käydään yhdessä läpi ja raportoidaan. Kurssin sisältö kootaan portfolioon, jota voi hyödyntää omassa opetuksessa ja työyhteisössä.

1. Moduuli - Pelilliset menetelmät 

Moduulissa tarkastellaan, mitä mahdollisuuksia erilaisten pelien käyttö opetuksessa tuo opetussuunnitelman mukaiseen talousopetukseen. Moduulissa perehdytään erilaisten pelien käyttömahdollisuuksiin opetustilanteissa. Osallistujat suunnittelevat, miten he pystyvät parhaiten hyödyntämään pelillisiä menetelmiä omassa opetuksessaan.

2. Moduuli - Talous arjen ilmiöissä

Moduulissa käsitellään taloutta arjen ilmiöiden kautta. Oppimistehtävät suunnitellaan niin, että ne voidaan tehdä kodin kanssa yhteistyössä. Moduulissa tutustutaan budjetin laadintaan, tuloihin ja elämisen kustannuksiin.

3. Moduuli  - Vastuullinen taloudellinen toiminta

Moduulissa taloudellista toimintaa tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmasta. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. energiankulutus ja energiansäästö, kiertotalous ja kulutusvalintojen vastuullisuus. Esiteltyjen opetusmenetelmien perusteella opettajat laativat opetukseensa soveltuvia tehtäviä vastuullisesta kuluttamisesta.

Suoritustapa:

Verkko-oppimisympäristössä toteutettavat verkkoluennot ja -keskustelut antavat lähtökohdan omien opetuskokeiluiden suunnitteluun. Suunnitelmat
esitellään kirjallisesti, ja ne saavat sekä vertaisarviot että opettajien arviot. Niitä kokeillaan mahdollisuuksien mukaan. Suunnitelmat ja kokeilut koostetaan portfolioon. Loppuraportissa painotetaan erityisesti menetelmien soveltuvuutta omaan opetukseen ja arvioidaan niiden jakamista työyhteisössä.

Täydennyskoulutus järjestetään 17.3.–26.5.2021, keskiviikkoisin klo 16-18

Lisätietoja

Marilla Kortesalmi
Lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu
Marilla.Kortesalmi@laurea.fi
040-6526141

Panu Kalmi
Professori, Vaasan yliopisto
panu.kalmi@univaasa.fi
Puh. 029 449 8528