Siirry sisältöön

Koulutuksessa kehitetään peruskoulun (ala- ja yläkoulun) luokan- ja aineenopettajien pedagogisia valmiuksia talouden opetukseen. Erityisesti painotamme pelillisiä menetelmiä sekä arjen ilmiöitä. Koulutuksessa keskitytään kokeilevaan oppimisen ohjaukseen. Koulutuksen järjestävät yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto ja se toteutetaan osana OPH:n täydennyskoulutuksia ja se on osallistujille maksuton. Lähipäivät järjestetään saman sisältöisinä Vantaalla ja Vaasassa. Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan kumpaan toteutukseen haluaa osallistua.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Luokanopettajat ja aineenopettajat
  • Hakuaika: 15.5. - 8.9.2019 (Vaasaan ilmoittautuminen päättyy 15.9.2019)
  • Ajoitus: 2019 - 2020
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Lähiopetuspäivät valinnan mukaan Vantaalla tai Vaasassa
  • Hinta: Maksuton

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kolmesta moduulista, joissa jokaisessa on yksi lähitapaamiskerta. Tapaamiskerralla moduulin aiheeseen syvennytään ja työstetään välineitä opetuskäyttöön. Lähitapaamisten välissä osallistujat kehittävät työskentelytapoja- ja välineitä ja jakavat kokemuksia niiden käytöstä sähköisellä oppimisalustalla.

Koulutus toteutetaan saman sisältöisenä Vantaalla ja Vaasassa lukuvuodella 2019 - 2020 sekä lisäksi verkkoalustalla syksyllä 2020.

1. Moduuli - Pelilliset menetelmät talouden opetuksessa (1,5 opintopistettä)

Moduulissa käsitellään erilaisten pelien (digitaaliset pelit, lautapelit, roolipelit) tuomia mahdollisuuksia peruskoulun OPS:n mukaiseen talousopetukseen.  Lisäksi käsitellään, miten myös muita kuin talouspelejä voidaan hyödyntää talouden opetuksessa. 

Opettajat pääsevät itse kokeilemaan pelejä ja saavat opastusta niiden käyttömahdollisuuksista opetustilanteissa.  Tämän jälkeen he valitsevat heille parhaiten sopivat pelit, testaavat pelejä opetuksessa sekä vertailevat ja jakavat kokemuksia verkon oppimisalustalla.

Lähiopetuspäivät:
10.9.2019 klo 9-15, Vantaan toteutus
17.9.2019 klo 9-15, Vaasan toteutus

2. Moduuli - Talous osana arkea - kodin ja koulun yhteistyö opetuksessa (1,5 opintopistettä)

Moduulissa käsitellään oman talouden hallintaa oppilaan arjen näkökulmasta ja oppimistehtävät suunnitellaan kodin kanssa yhteistyössä tehtäväksi. Moduulissa tutustutaan tulojen ja menojen muotoihin ja oman arjen talouden hallintaan.

Toteuttamistapa: opettajat muotoilevat tehtäviä, jotka oppilaat voivat tehdä kodin arkisissa toimissa yhdessä vanhempien kanssa.

Opettajat suunnittelevat erilaisia pedagogisia malleja, vertailevat ja jakavat kokemuksia verkon oppimisalustalla.

Lähiopetuspäivät:
5.11.2019 klo 9-15, Vantaan toteutus
12.11.2019 klo 9-15, Vaasan toteutus

3. Moduuli  - Vastuullinen taloudellinen toiminta (2 opintopistettä)

Moduulissa käsitellään omaa taloudellista toimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Keskeisiä sisältöjä ovat energiankulutus ja energiansäästö, kiertotalous ja kulutusvalintojen vastuullisuus.

Opettajat muotoilevat vertailutehtäviä erilaisista vastuullisen taloudellisen toiminnan sisällöistä kuten tyypillisistä energiaa kuluttavista kohteista kotona tai tarvittavien hyödykkeiden hankkimisesta joko uutena tai käytettynä, sekä listaavat vastuullisen hankinnan tunnusmerkkejä.

Kenttäosiossa opettajat ohjaavat oppilaita tekemään tehtäviä yhdessä vanhempien kanssa. Opettajat vertailevat ja jakavat kokemuksia sähköisellä oppimisalustalla sekä esittelevät tämän ja aikaisempien osioiden tulokset työyhteisössään ja raportoivat tästä.

Lähiopetuspäivät:
10.3.2020 klo 9-15, Vantaan toteutus
17.3.2020 klo 9-15, Vaasan toteutus

Lisätietoja

Marilla Kortesalmi
Lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu
Marilla.Kortesalmi@laurea.fi
040-6526141

Panu Kalmi
Professori, Vaasan yliopisto
panu.kalmi@univaasa.fi
Puh. 029 449 8528