Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Peruspalveluissa toimivat ammattilaiset
 • Hakuaika: Sopimuksen mukaan
 • Ajoitus: Sopimuksen mukaan
 • Laajuus: Sovitaan erikseen
 • Sijainti: Sopimuksen mukaan
 • Hinta: Sopimuksen mukaan

Osaaminen ja sisällöt rajataan kohderyhmän osaamistarpeiden mukaisesti.

Esimerkkejä yleistavoitteista ja sisällöistä:

 • asiakkaan hyvinvointi, mielenterveys, toimijuus, hyvä arki, elämänkulun nivelvaiheet
 • asiakkaan syrjäytymisen ja stigman ennalta ehkäisy
 • mielenterveyden tunnistamisen työkaluja ja puheeksi nostaminen
 • asiakaslähtöinen ohjaus – ja hoitoprosessi, palveluohjaus ja neuvonta
 • perheen ja läheisverkoston voimavarat, vertaistuki ja kokemusasiantuntijat
 • työrooli, työssä jaksaminen, asiakastilanteet ja menetelmät
 • mielenterveyspalvelujärjestelmä kansallisesti ja alueellisesti
 • moniammatillinen yhteistyö
 • ammattietiikka, tiedonhankinta ja tutkimustieto 

Varhaiskasvatuspalvelun koulutuksen sisältöjä - tilaaja voi valita tai ehdottaa teemoja

 • Hyvinvoivan lapsen voimavarat, kehitys ja mielen kasvun edellytykset
 • Lapsen mielenterveyden häiriöt, niiden tunnistaminen ja puheeksi ottaminen
 • Pedagogiikka arjessa, varhaiskasvatuksen tukitoimet, lapsen ja huoltajan osallisuus
 • Vanhemmuuden tukeminen, hyvä vanhemmuus – hyvä lapsuus
 • Kriisit perheissä ja ammattilaisen rooli
 • Palveluohjaus, neuvonta ja moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö
 • Lapsen psykologinen ja neuropsykologinen tutkimus

Ikääntyneiden ja vanhusten palveluiden koulutuksen sisältöjä - tilaaja voi valita tai ehdottaa teemoja

 • Hyvinvoivan seniorin ja vanhuksen voimavarat ja mielen kasvun edellytykset
 • Ikääntyneen ja vanhuksen osallisuus, hyvinvointi ja toimintakyky
 • Eri sukupolvien yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja yksilöllisiä lähtökohtia
 • Ikääntymisen kriisit ja ammattilaisen rooli
 • Ikääntymisen haasteita mm. yksinäisyys, ahdistuneisuus, pelkotilat, aggressiivinen, asosiaalinen häiriökäyttäytyminen
 • Päihteiden ja lääkkeiden väärinkäyttö
 • Mielenterveyshäiriöt ja –sairaudet
 • Neurologiset häiriöt ja mielenterveys
 • Asiakkaan läheisverkoston voimavarat ja läheisten tukeminen
 • Palveluohjaus, neuvonta ja moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö
 • Ikääntyneiden vertais- ja viriketoiminta arjen palveluissa

Ajankohta, kesto, paikka ja hinta

Sovitaan tilauksen ja toteutuksen mukaisesti.

Verkossa opiskelua varten tarvitset tietokoneen, verkkoyhteyden ja kuulokemikrofonin. Lähiopetukseen voi sisältyä mm. työpajoja, seminaareja, asiantuntijoiden luentoja, kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja, case- ja narratiivista työskentelyä, tarinallisuutta ja dialogisuutta. 

Tilauksen mukaisesti sovitaan myös kouluttajat ja asiantuntijat.

Lisätietoja

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa

Maarit Koskinen, Tilaus- ja täydennyskoulutuksen koordinaattori

maarit.koskinen@laurea.fi

+358 46 8567331

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme