Siirry sisältöön

Koulutus antaa sinulle paremmat valmiudet eri-ikäisten mielenterveyden edistämiseen ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn eri toimintayksiköissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Seuraava koulutus alkaa helmikuussa 2021. Hakuaikaa on jatkettu 14.12 2020 asti. Tervetuloa mukaan!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opintoasteen tutkinnon suorittaneet
 • Hakuaika: 2.11.-14.12.2020
 • Ajoitus: 13.2.-11.12.2021
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Tikkurilan kampus / monimuoto
 • Hinta: 1500 € (alv 0%). Opiskelijamaksun voi maksaa kahdessa erässä.

Eri-ikäisten mielenterveyttä edistävässä ja päihdeongelmia ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä hoidossa ja kuntoutuksessa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan lisäksi entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön osaamista. Koulutuksessa syvennytään muun muassa mielenterveys- ja päihdetyön menetelmiin ja palveluihin.

Koulutuksen sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen tavoitteet ovat:

 1. Mielenterveyden, mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen laaja-alaisesti ja ammatillisena asiantuntijana tässä kokonaisuudessa toimiminen
 2. Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden varmistaminen ja vahvistaminen
 3. Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, lähteisten ja verkostojen kanssa
 4. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen
 5. Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä- ja palveluohjausosaaminen
 6. Mielenterveys- ja päihdetyön ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisosaaminen

Erikoistumiskoulutuksen osaamisalueiden suunnittelussa on ollut mukana 19 ammattikorkeakoulua ja työelämän edustajat eri puolilta Suomea.

Katso opetusuunnitelma

Ohjelma

Lähijaksot: torstaisin ja perjantaisin klo 8.30-16.

Kevät

 • 11.-12.2.2021
 • 18.-19.3.2021
 • 22.-23.4.2021
 • 10.–11.5.2021
 • 3.-4.6.2021

Syksy

 • 9.-10.9.2021
 • 14.-15.10.2021
 • 11.-12.11.2021
 • 9.-10.12.2021

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu 2 lähiopetuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua lähipäivien lisäksi. 30 opintopistettä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojaksot sisältävät erilaisia tehtäviä, kuten vertais- ja itsearviointitehtäviä, reflektiopäiväkirjan ja työelämäyhteistyössä tehtävää kehittämistyötä. Opintojaksojen suoritukset arvioidaan ja näin opiskelija saa jatkuvaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Valinta tehdään koulutuksen, työkokemuksen ja koulutustarvekuvauksen perusteella.
Valituille ilmoitetaan viimeistään 18.12.2020.
Valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 11.1.2021 mennessä.

*Peruutusehdot
 
Koulutuksen aloituspäivä on ohjelman mukainen ensimmäinen koulutustilaisuus. Mikäli osallistuminen peruutetaan aiemmin kuin 30 vuorokautta ennen koulutuksen aloitusajankohtaa, 11.1.2021 mennessä, koulutusmaksua ei veloiteta. Mikäli osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen koulutuksen aloitusajankohtaa, veloitetaan koko hinta.

Lisätietoja: