Siirry sisältöön

Koulutus antaa sinulle paremmat valmiudet aikuisten sekä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kohtaamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Koulutus voi olla sinulle myös mahdollisuus uuteen työuraan!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneet
 • Hakuaika: 4.4. - 31.5.2022
 • Ajoitus: 8.9.2022 - 26.5.2023
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Laurea Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa / monimuoto
 • Hinta: 1500,00 € (alv 0%). Osallistujamaksun voi maksaa kahdessa erässä.

Eri-ikäisten mielenterveyttä edistävässä ja päihdeongelmia ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä hoidossa ja kuntoutuksessa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan lisäksi entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön osaamista. Koulutuksessa syvennytään muun muassa mielenterveys- ja päihdetyön menetelmiin ja palveluihin.

 • Koulutus järjestetään 8.9.2022 - 26.5.2023 välisenä aikana.
 • Opiskelu sisältää 2 koulutuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä työskentelyä. Osa koulutuspäivistä toteutetaan verkossa, osa Tikkurilan kampuksella Vantaalla (Ratatie 22, 01300 Vantaa). Tikkurilan kampuksella pidettäviin koulutuspäiviin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.
 • Koulutuspäivät pidetään torstaisin ja perjantaisin klo 8.30-16.00.
 • Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa.

 

 • Kohderyhmä 

  Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla ei ole vielä laajaa kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.

  Opiskelijavalinta tehdään aiemman koulutuksen, työkokemuksen ja koulutustarvekuvauksen perusteella. Pohjakoulutuksena vaaditaan sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoja edeltänyt opistoasteen tutkinto. 

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen tavoitteet ovat:

  1. Mielenterveyden, mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen laaja-alaisesti ja ammatillisena asiantuntijana tässä kokonaisuudessa toimiminen
  2. Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden varmistaminen ja vahvistaminen
  3. Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, lähteisten ja verkostojen kanssa
  4. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen
  5. Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä- ja palveluohjausosaaminen
  6. Mielenterveys- ja päihdetyön ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisosaaminen

   

  Laurean asiantuntevat kouluttajat ovat suunnitelleet sinulle laadukkaan koulutuskokonaisuuden monipuolisine sisältöineen. Erikoistumiskoulutuksen osaamisalueiden suunnittelussa on ollut mukana 19 ammattikorkeakoulua ja työelämän edustajat eri puolilta Suomea.

  Katso opintosuunnitelma

   

  Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelu sisältää 2 koulutuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä työskentelyä. Osa koulutuspäivistä toteutetaan verkossa, osa Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, Vantaa). Tikkurilan kampuksella pidettäviin koulutuspäiviin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

  Koulutuspäivät sisältävät luentoja, asiantuntijavierailuja, ryhmätyöskentelyä, simulaatioita, työpajoja ja seminaareja. Itsenäinen opiskelu sisältää erilaisia tehtäviä, kuten verkkotehtäviä, essee- ja raporttitehtäviä ja työelämässä sovellettavia tehtäviä. Koulutus mahdollistaa sinulle myös verkostoitumisen muiden koulutukseen osallistuvien kanssa. Opintojaksojen suoritukset arvioidaan ammattikorkeakoulun vaatimustason mukaisesti. Saat ohjausta tehtävien tekemiseen sekä jatkuvaa palautetta osaamisesi kehittymisestä.

  Koulutuspäivät pidetään torstaisin ja perjantaisin kello 8.30-16 seuraavasti:

  • 8.-9.9.2022 (kampus)
  • 13.-14.10.2022 (verkko)
  • 10.-11.11.2022 (verkko)
  • 8.-9.12.2022 (verkko)
  • 12.-13.1.2023 (verkko)
  • 9.-10.2.2023 (kampus)
  • 16.-17.3.2023 (verkko)
  • 20.-21.4.2023 (verkko)
  • 25.-26.5.2023 (kampus)

   

  Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia esimerkiksi Covid19 -pandemia tilanteen muuttuessa.

  Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia opiskelijan työtä.

 • Koulutuksen hyödyt 
  • Koulutus antaa sinulle paremmat valmiudet aikuisten sekä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kohtaamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa.

   

  Osallistujien kokemuksia:

  Täällä olen saanut paljon uutta tietoa, ymmärrystä ja käytännön menetelmiä mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyen. Näitä oppeja olen myös päässyt paljon omassa työssäni hyödyntämään.

   

  Voisi sanoa, että päihde- ja mielenterveystyön koulutus sopii kaikkeen hoitotyöhön ja sosiaalialalle todella hyvin. Tähän koulutukseen osallistuvat ei tarvitse ajatella, että erikoistuisi tälle alalle – tästä saa paljon työkaluja niin somaattiselle puolelle kuin mielenterveys- ja päihdetyöhön

   

  Lue lisää: Erikoistumiskoulutus päätökseen: "Mielenterveys- ja päihdeosaamista tarvitaan kaikessa hoitotyössä

   

 • Hinta ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutuksen hinta on 1500,00 € (alv 0%). Osallistumismaksun voi maksaa kahdessa erässä.

   

  Peruutusehdot

  Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 12.6.2022 mennessä. Vahvistuksen jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

 

Kiinnostuitko koulutuksesta? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä

Jos kiinnostuit koulutuksesta ennen hakuajan alkamista ja haluat meiltä lisätietoa koulutuksesta ja muistutuksen hakuajan alkaessa, jätä yhteystietosi alle.

Haluan vastaanottaa lisätietoa Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksesta

Lisätietoja: