Siirry sisältöön

Koulutus antaa sinulle paremmat valmiudet aikuisten sekä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kohtaamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Koulutus voi olla sinulle myös mahdollisuus uuteen työuraan!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneet
 • Hakuaika: 17.3.-19.5.2024
 • Ajoitus: 5.9.2024 - 23.5.2025
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Laurea Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa / monimuoto
 • Hinta: 1500,00 €

Eri-ikäisten mielenterveyttä edistävässä ja päihdeongelmia ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä hoidossa ja kuntoutuksessa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan lisäksi entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön osaamista. Koulutuksessa syvennytään muun muassa mielenterveys- ja päihdetyön menetelmiin ja palveluihin.

 • Koulutus toteutetaan ensisijaisesti verkkototeutuksena.  Koulutuksen aloitus- ja lopeutuspäiviin sekä simulaatiopäiviin on mahdollista osallistua myös Tikkurilan kampuksella Vantaalla (Ratatie 22, 01300 Vantaa). 
 • Koulutuspäivät pidetään torstaisin ja perjantaisin klo 8.30-16.00.
 • Koulutuksen on mahdollista suorittaa työn ohessa.

 

 • Kohderyhmä 

  Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla ei ole vielä laajaa kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.

  Sosiaali- ja terveysalan opintoihin hakeutuvan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee osallistumaan opintoihin ml. tehtävät, ryhmätyöskentelyn ja työpajat / harjoitukset.

  Opiskelijavalinta tehdään aiemman koulutuksen, työkokemuksen ja koulutustarvekuvauksen perusteella. Pohjakoulutuksena vaaditaan sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoja edeltänyt opistoasteen tutkinto. 

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen tavoitteet ovat:

  1. Mielenterveyden, mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen laaja-alaisesti ja ammatillisena asiantuntijana tässä kokonaisuudessa toimiminen
  2. Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden varmistaminen ja vahvistaminen
  3. Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, lähteisten ja verkostojen kanssa
  4. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen
  5. Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä- ja palveluohjausosaaminen
  6. Mielenterveys- ja päihdetyön ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisosaaminen

  Laurean asiantuntevat kouluttajat ovat suunnitelleet sinulle laadukkaan koulutuskokonaisuuden monipuolisine sisältöineen. Erikoistumiskoulutuksen osaamisalueiden suunnittelussa on ollut mukana 19 ammattikorkeakoulua ja työelämän edustajat eri puolilta Suomea.

  Katso opintosuunnitelma

  Koulutuksen aikataulu 

  Koulutuspäivät ovat torstaisin ja perjantaisin

  5.-6.9.2024 (kampus & Zoom)
  10.-11.10.2024 (Zoom)
  7.-8.11.2024 (Zoom)
  12.-13.12.2024  (Zoom)
  9.-10.1.2025 (Zoom)
  6.-7.2.2025 (kampus & Zoom)
  13.-14.3.2025 (Zoom)
  24.-25.4.2025 (Zoom)
  23.5.2025  (kampus & Zoom)

  Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus toteutetaan ensisijaisesti verkkototeutuksena. Koulutuksen aloitus- ja lopetuspäiviin sekä simulaatiopäiviin on mahdollista osallistua myös Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, Vantaa). 

  Koulutuspäivät sisältävät luentoja, asiantuntijavierailuja, ryhmätyöskentelyä, simulaatioita, työpajoja ja seminaareja. Koulutuspäivissä edellytetään opiskelija läsnäoloa, yksittäiset poissaolot on mahdollista korvata. Itsenäinen opiskelu sisältää erilaisia tehtäviä, kuten verkkotehtäviä, essee- ja raporttitehtäviä ja työelämässä sovellettavia tehtäviä. Koulutus mahdollistaa sinulle myös verkostoitumisen muiden koulutukseen osallistuvien kanssa. Opintojaksojen suoritukset arvioidaan ammattikorkeakoulun vaatimustason mukaisesti. Saat ohjausta tehtävien tekemiseen sekä jatkuvaa palautetta osaamisesi kehittymisestä.

  Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia opiskelijan työtä.

 • Koulutuksen hyödyt 
  • Koulutus antaa sinulle paremmat valmiudet aikuisten sekä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kohtaamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa.

   

  Osallistujien kokemuksia:

  Täällä olen saanut paljon uutta tietoa, ymmärrystä ja käytännön menetelmiä mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyen. Näitä oppeja olen myös päässyt paljon omassa työssäni hyödyntämään.

   

  Voisi sanoa, että päihde- ja mielenterveystyön koulutus sopii kaikkeen hoitotyöhön ja sosiaalialalle todella hyvin. Tähän koulutukseen osallistuvat ei tarvitse ajatella, että erikoistuisi tälle alalle – tästä saa paljon työkaluja niin somaattiselle puolelle kuin mielenterveys- ja päihdetyöhön

   

  Lue lisää: Erikoistumiskoulutus päätökseen: "Mielenterveys- ja päihdeosaamista tarvitaan kaikessa hoitotyössä

   

 • Hinta ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutuksen hinta on 1500,00 € *. Osallistumismaksun voi maksaa kahdessa erässä. 

  *Ammattikorkeakoulun erikoistumiskoulutus on arvonlisäverosta vapautettua toimintaa.

  Peruutusehdot

  Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto. Vahvistuksen jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

 

Lisätietoja: