Siirry sisältöön

Maahanmuuttaja, kiinnostaako sinua päivittää korkeakoulututkintosi ajan tasalle? Haluatko harjoitella työelämätaitoja oppilaitoksen sekä ulkopuolisen yrityksen tiloissa opintojen aikana? Puuttuko sinulta anniskelu- ja hygieniapassi? Haluatko saada uusinta tietoa palveluinnovaatioprosessista ja osallistua palveluinnovaation kehittämiseen? Haluatko oppia lisää suomea? Hae korkeakoulututkinnon päivittämistä varten koulutukseen! HUOM! Korona-virustilanne voi vaikuttaa aikatauluihin ja opintojen sisältöön sekä toteutustapaan!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Matkailu-, ravitsemis-, hotelli- tai palvelualan korkeakoulututkinnon suorittaneet maahanmuuttajat
 • Hakuaika: 1.6. - 9.8.2020
 • Ajoitus: 31.8.-31.12.2020
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 400€Koulutukseen sisältyy 30 opintopistettä. Koulutus järjestetään Laurea Leppävaarassa, Espoossa. Koulutus tapahtuu päivällä ja se on kokopäiväistä.  Siihen kuuluu opiskelua koululla ja verkossa sekä harjoittelua ulkopuolisessa yrityksessä. Kaikki opetus ja harjoittelu tapahtuvat suomen kielellä.

Koulutukseen kuuluu

 • suomen kieli 5 opintopistettä
 • Palveluinnovaatiot opintojakso 10 opintopistettä
 • Ravitsemispalvelut opintojakso 5 opintopistettä (harjoittelua oppilaitoksen ravintolassa)
 • harjoittelu yrityksessä 10 opintopistettä


Valintakriteerit

 • matkailu-, ravitsemis-, hotelli- tai palvelualan korkeakoulututkinto kotimaastasi tai Suomesta
 • Suomen kielen taitosi pitää olla tasolla B2. Kielitaito tarkistetaan. 
 • oleskelulupa Suomessa


Haluatko
•    oppia lisää suomen kieltä ja alan ammattisanastoa
•    päivittää osaamistasi ajan tasalle
•    päästä harjoittelemaan oppilaitoksen ravintola-ja kahvilaympäristöön
•    päästä harjoittelujaksolle ulkopuoliseen yritykseen
•    työllistyä Suomessa opintojen päätyttyä

Koulutuksen aikana käytät suomea opettajien, opiskelijoiden ja muiden kollegoiden kanssa. Harjoittelet myös korkeakoulussa tarvittavia opiskelu- ja digitaitoja.

Koulutus maksaa 400€. Jos olet työtön, on tärkeää keskustella koulutukseen osallistumisesta TE-toimistossa ennen koulutusta.

Lisätietoja: