Siirry sisältöön

Opi palvelumuotoilun keinoin suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakaslähtöisempää ja tuottavampaa toimintaa!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat liiketoiminnan, tuotteiden tai palvelujen kehittämisestä vastaavissa tehtävissä
 • Hakuaika: 
 • Ajoitus: 
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Vanha maantie 9, Espoo
 • Hinta: 2 580,00 € + alv 24 %

Laurea Certified Service Designer -koulutuksen avulla opit palvelumuotoilun keinoin suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakaslähtöisempää ja tuottavampaa toimintaa, jolla menestyy myös tulevaisuudessa. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka toimivat strategisissa liiketoiminnan, tuotteiden tai palvelujen kehittämistä vastaavissa tehtävissä yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla. 

 

Tietoa Laurea Certified Service Designer –koulutuksesta

 • Koulutus perustuu workshop-työskentelyyn, jolloin kaikkien läsnäolo on välttämätöntä.
 • Koulutuksen lähipäivien koulutuspaikka: Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaaran kampus (Vanha maantie 9, 02650 Espoo)
 • Osallistujamäärä: Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu 10 osallistujalla.
 • Hinta: 2 580,00 € + alv 24 %. Lisätietoja Hinnat -otsikon alta.
 • Mikäli yrityksessänne on useita henkilöitä, jotka tarvitsevat tätä koulutusta, voitte pyytää tarjousta räätälöidystä tilauskoulutuksesta osoitteesta events@laurea.fi 

Laurea Certified Service Designer –koulutus on käytännönläheinen ja osallistava koulutus. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja pystyy hyödyntämään oppimaansa konkreettisesti omassa toiminnassaan ja kehittämään yrityksensä toimintoja asiakaslähtöisemmäksi palvelumuotoilun keinoin. Lähiopetuksen (5 päivää) lisäksi oppimista tukevat verkkomateriaalit ja tehtävät.

Lähiopetus toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun Espoo Leppävaaran kampuksella. Koulutus täyttää ylemmän korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset. 

Miksi osallistua koulutukseen?

 • Opit hallitsemaan palvelumuotoilun prosessin ja yhteiskehittämisen työtavan
 • Opit käyttämään palvelumuotoilun keskeisiä menetelmiä
 • Opit, miten voit hyödyntää visuaalisuutta osana palvelumuotoilua
 • Opit toimimaan asiakaskeskeisesti ja ennakoiden sekä luomaan asiakasarvoa osana asiakaskokemusta
 • Saat valmiuden jatkaa kehittämistä omassa työssäsi
 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutukseen kuuluu lähipäiviä sekä kehittämistehtäviä. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, joka toimitetaan osallistujille ilmoittautumisen jälkeen. 

  Saavuttaakseen koulutukselle asetetut osaamistavoitteet, tulee osallistujan suorittaa ennakko- sekä oppimistehtävä, sekä osallistua kontaktikerroille. Laurea myöntää osallistujalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

  Koulutuksen suorittamiseksi ja suoritustodistuksen saamiseksi koulutuksen lähipäivillä on läsnäolopakko.

  Osa-alueet:

  Palvelumuotoilun perusteet, asiakasymmärrys palvelumuotoilun ytimessä

  Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan siihen, mitä palvelumuotoilu on ja miten se tuottaa lisäarvoa käyttäjilleen. Palvelumuotoilun ajattelutapaan tutustutaan paitsi prosessin ja menetelmien, myös käytännön konkreettisten esimerkkien kautta. Menetelmien käyttöä myös harjoitellaan. Koulutuksessa perehdytään asiakasymmärrykseen ja asiakaskeskeiseen tapaan toimia. Tutustutaan mm. siihen miten kerryttää ymmärrystä asiakkaan todellisista tarpeista ja kokemuksista. Miten asiakasymmärryksen avulla voidaan paremmin rakentaa palvelukokonaisuuksia ja – prosesseja, jotka vastaavat kokonaisvaltaisesti asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaskokemuksen ja –ymmärryksen visuaalinen kuvaaminen on pohjana palvelujen ideoinnille. Erityisesti syvennytään asiakasymmärryksen hankintaan käytännön asiakaskohtaamisissa.  

  Tavoite: Osallistuja hahmottaa palvelumuotoilun prosessin ja oppii käyttämään keskeisiä menetelmiä. Hän ymmärtää visuaalisen ajattelun (design thinking) osana palvelumuotoilun ajattelua ja toimintaa. Osallistuja oppii ajattelemaan ja toimimaan asiakasymmärrykseen pohjautuen asiakaskeskeisesti sekä saa käsityksen, miten asiakkaita ja muita sidosryhmiä osallistetaan palvelun ja liiketoiminnan kehittämisprosessiin. Hän osaa analysoida asiakastietoa ja ideoida palveluita siihen pohjautuen.

  Palvelujen mallintaminen ja testaaminen 

  Sisältö: Asiakaskokemuksen ja –ymmärryksen visuaalinen kuvaaminen on pohjana palvelujen ideoinnille. Ideointi rakentuu tulevaisuuksien ennakointiin. Koulutuksessa tutustutaan mallintamiseen ja nopeaan prototypointiin. Konkretisoimalla aineettomia palveluja voidaan palvelu hahmottaa kokonaisuutena. Myös sen ongelmakohdat ja keskeneräisyydet tulevat paremmin näkyviksi. Ensiversiot/prototyypit joutuvat testaukseen. Päivien aikana harjoitellaan erilaisia tekniikoita osallistaa asiakkaita ja käyttäjiä palvelujen yhteiskehittämiseen. Palveluideoita peilataan megatrendeihin.

  Tavoite: Osallistuja oppii konkretisoimaan palveluideaa/palvelukonseptia. Hän kokeilee kerätä palautetta palveluaihioonsa ja oppii iteratiivisesti muokkaamaan palvelua. Osallistuja oppii, mitä ennakointi on ja miten trendejä voi hyödyntää toiminnan kehittämisessä.

  Liiketoimintamallit 

  Sisältö: Koulutuksessa syvennytään liiketoimintamallin kannalta olennaisiin osa-alueisiin (esim. hinnoittelu, uudet palvelulogiikat, oikeudelliset kysymykset Legal Design). Palvelukonseptin kehittämisessä hyödynnetään Business Model Canvas malleja (esim. Service Logic, Lean Startup Canvas). Liiketoimintamalleja käsitellään tuotteiden, palvelujen, alustojen ja verkostojen näkökulmista.
  Olennaista on ymmärtää arvonluonnin ja vaikuttavuuden logiikka omassa palvelukehityksessä. Koulutuksessa käsitellään erilaisia hinnoittelumalleja ja tehdään konkreettisia harjoituksia oman business case:n laskemiseen. Koulutuksessa harjoitellaan palvelun lanseerauksen suunnittelua, pitäen sisällään palvelun myynti & markkinointi tai käyttöönoton viestintä ja -muutoksen tuen.

  Tavoite: Osallistuja kehittää palveluliiketoimintaa vastaamaan vahvemmin digitalisoituvaa toimintaympäristöä.

  Palvelukonseptin kaupallistaminen 

  Sisältö: Koulutuksen päätöspäivä rakentuu asiakasarvon ympärille. Palvelumuotoilussa omaksuttu asiakaskeskeinen lähestymistapa uuden tai edelleen kehitetyn palvelun kehittämiseen kootaan liiketoimintamalliksi.

  Tavoite: Osallistuja saa käsityksen, miten yritys luo asiakasarvoa yhdessä asiakkaan kanssa ja miten asiakaskokemus muodostuu. Hän oppii kaupallistamaan palvelukonseptia esimerkiksi hyödyntäen palvelulogiikkaan perustuvaa Business Model Canvasia.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutuksen hinta: 2 580,00 € + alv 24 %.

  Koulutusmaksuun sisältyvät opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutuksen materiaalit ja lähiopetuspäivinä aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi.

  Koulutus laskutetaan ilmoittautumisen vahvistamisen jälkeen.

   

  Ilmoittautuminen

  Ilmoittautuminen on sitova. Kaikki ilmoittautuneet läpikäydään ja osallistuminen vahvistetaan erikseen. Ilmoita yhteystietosi tällä lomakkeella: https://www.lyyti.fi/reg/EduGATE_koulutukset ja saat tiedon, kun koulutukseen ilmoittautuminen alkaa. Lisätietoja events@laurea.fi.

   

  Peruutusehdot

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin.

  Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi

  • Yli 14 vuorokautta ennen ilmoittautumisen päättymistä tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme peruutusmaksun 310,00 € + alv 24 % kulujen kattamiseksi.
  • Alle 14 vuorokautta ennen ilmoittautumisen päättymistä tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme 50 % osallistumismaksusta.
  • Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistujamaksua ei palauteta ja ilmoittautunut sitoutuu maksamaan osallistumismaksun. Mikäli osallistut koulutukseen yksityishenkilönä ja peruutat osallistumisen ilmoittautumisen päättymisen jälkeen, veloitetaan tällöin 80% koulutuksen osallistujamaksusta.

   

  Koulutus toteutetaan, kun ilmoittautuneita on 10. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia. Mikäli koulutus perutaan järjestäjän toimesta ja osallistuja on maksanut osallistumismaksun, osallistujalle palautetaan maksettu osallistumismaksu täysimääräisenä. Mikäli osallistuja ei ole vielä maksanut laskuaan ja koulutus perutaan toimeksiantajan toimesta, lasku mitätöityy.

  Estyneen henkilön tilalle voi organisaatiosta ilmoittautua toinen henkilö. Vaihdoksista on ilmoitettava kirjallisesti ennen koulutuksen alkamista osoitteeseen events@laurea.fi.

 

Järjestäjänä Laurea

Laurealla on yli kymmenen vuoden kokemus palvelumuotoilusta ja olemme kouluttaneet yli 150 ylemmän korkeakoulututkinnon saanutta asiantuntijaa sekä tehneet soveltavaa tutkimustyötä ja hankkeita palvelumuotoilusta, kuten CoCo-hanke, jonka tuloksena on syntynyt Service Design Game.

Laureassa toimii myös ennakointiin ja tulevaisuuden tutkimukseen erikoistunut tutkimusryhmä FuturesLab CoFi.

Sekä palvelumuotoilua että ennakointia opetetaan Laurea-ammattikorkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Nyt Laureaan on mahdollista tulla täydentämään osaamista palvelumuotoilun ja ennakointiosaamisen alueelta myös ei-tutkintotavoitteiseen koulutukseen.

Lisätietoja

Laurea events.

events@laurea.fi

040 660 5825 tai 040 631 5014

Lue lisää Eventsin palveluista »

 

Koulutuksen vastuukouluttaja: Asko Mononen asko.mononen@laurea.fiLinkedIn

Liiketoiminnan ja johtamisen täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme