Siirry sisältöön

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina (Zoom verkkotyöskentely) ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Erikoistumiskoulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista etäopetuspäiviin. Oppimistehtävät integroidaan työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Työelämässä toimivat korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit sekä muut kotihoidon asiantuntijat, joilla on opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.
 • Hakuaika: 16.8.-31.10.2021
 • Ajoitus: 13.1.2022-8.4.2023
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Verkko-opinnot
 • Hinta: 1500€ (alv 0%)

Kotihoidon teknologia -erikoistumiskoulutuksen avulla opit ymmärtämään kotihoitoa tukevien teknologiaratkaisujen vaatiman osaamisen. Koulutuksessa perehdyt käytettäviin ja hyödynnettäviin teknologisiin ratkaisuihin, tietojärjestelmiin, niiden kehittämiseen, analysointiin, arviointiin ja hankintoihin. Opit hallitsemaan asiakkaan osallisuutta lisäävän ohjausosaamisen.

Koulutuksen suoritettuasi olet perehtynyt teknologisten ratkaisujen potilasturvallisuuteen ja eettisiin kysymyksiin sekä osaat reflektoida kriittisesti osaamistasi ja omaat valmiudet soveltaa ja kehittää kotihoidon teknologia-asiantuntijuuttasi ja sen jatkuvaa ylläpitoa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kuudesta 5 op:n laajuisesta osiosta. Osioiden suorittamisen jälkeen saat näyttöön perustuvan osaamisperustan, joka antaa taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa ja toteutuksessa sekä arvioinnissa. Kykenet kehittämään ja uudistamaan kotihoidon palveluratkaisuja ja teknologiaa. Osioiden oppimistehtävät integroidaan työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

 • Kotihoidon teknologia ja tietojärjestelmät 5 op 

  Osion aikana soveltamaan tietotekniikka kotihoidon kontekstissa ja koordinoimaan asiakkaaseen liittyviä tietojärjestelmiä ja palveluintegraatioprosesseja sekä soveltamaan kerättyä tietoa asiakastietoprosessissa. Lisäksi opit hyödyntämään ja arvioimaan tietojärjestelmistä saatavaa tietoa ja kehittämään toimintaa näyttöön perustuvasti.

 • Kotihoidon teknologian tuotekehitys ja hankinta 5 op 

  Osion aikana opit tuntemaan tuotekehitysprojektien päävaiheet ja osaat toimia niissä kotihoidon asiantuntijana. Opit lisäksi analysoimaan teknologisten ratkaisujen käytön vaikutuksia asiakaslähtöisesti huomioiden eettisyyden sekä ymmärtämään hankintatoimen merkityksen omassa organisaatiossa.

  Osion suoritettuasi tunnet hankintatoimen kehittämisen periaatteet, valinnat ja innovatiivisten hankintojen mahdollisuudet. Lisäksi ymmärrät julkisten hankintojen määrittelyn, kynnysarvot ja tiedät uudistuneen hankintalain merkityksen sosiaali- ja terveysalalla.

 • Asiakas– ja potilasturvallisuus kotihoidon teknologian hyödyntämisessä 5 op 

  Osion aikana opit hallitsemaan asiakas- ja potilasturvallisuuden asiakokonaisuutena sekä opit tunnistamaan vaaratilanteita käyttäen asiakas- ja potilasturvallisuuteen osoitettuja menetelmiä sekä kehittää ja johtaa moniammatillista asiakas- ja potilasturvallisuuskulttuuria työyhteisössäsi huomioiden eettisen näkökulman. Osion suoritettuasi osaat soveltaa käytännössä laiteturvallisuutta varmistavaa ohjaus-, valvonta- ja seurantajärjestelmää.

 • Asiakkaan ohjaus– ja osallisuusosaaminen 5 op 

  Osion aikana opit arvioimaan palvelutarpeita monipuolisesti ja opit käyttämään toimintakyvyn arvioinnin mittareita välineinä arvioidessasi asiakkaan elämäntilannetta, toimijuutta ja tarpeita. Osion aikana opit tuntemaan omavalvontasuunnitelman ja palvelujärjestelmiin liittyvän lainsäädännön minimivaatimukset, kehityssuunnat ja tulkinnat eri paikkakunnilla. Perehdyt myös kulttuurien ja vakaumusten merkityksen teknologisten ratkaisujen valinnassa ja opit ohjaamaan asiakasta valitsemaan hänen tarpeeseensa sopivia teknologisia palveluita varmistaen palveluiden esteettömän saatavuuden ja käytön.

  Osion suoritettuasi hallitset asiakkaan ja hänen läheistensä osallisuutta tukevat palvelut ja kykenet ohjaamaan ja johtamaan työyhteisö kotihoidon teknologiaan liittyviä eettisiä näkökulmia ja puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin.

 • Kehittämisosaaminen ja projektinhallinta 5 op 

  Osion aikana opit tuntemaan palvelumuotoilun perusteet ja opit soveltamaan niitä teknologiapalveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisesti. Osion suoritettuasi osaat arvioida ja kehittää laitteiden käyttöönotto- ja käyttöprosesseja asiakaslähtöisesti huomioiden eettiset periaatteet. Lisäksi opit suunnittelemaan ja hallinnoimaan projekteja.

 • Kehittämistehtävä 5 op 

  Kehittämistehtävän aikana opit analysoimaan ja käyttämään tietoa iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnista sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeesta kehittämistyön perustana sekä soveltamaan kehittämismenetelmiä digitalisaation ja palvelujen kehittämisessä. Opit myös hyödyntämään tutkittua tietoa toiminnan kehittämisessä sekä hallitsemaan, ohjaamaan ja kehittämään digitalisoituvia palveluprosesseja.

  Jos työpaikallasi on aiheeseen liittyen kehitteillä olevaa toimintaa, tässä koulutuksessa on hyvä tilaisuus kehittää ja testata sitä edelleen, sovi asiasta esihenkilösi kanssa ennen koulutuksen alkua.

Koulutuksen aikataulu

Koulutuksen pituus on noin viisitoista kuukautta. Erikoistumiskoulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista etäopetuspäiviin, joita on koulutuksen aikana yhteensä kaksitoista:

 • Kevät 2022
  • 13.1.-14.1.2022
  • 17.3.-18.3.2022
  • 19.5.-20.5.2022
 • Syksy 2022
  • 15.9.-16.9.2022
  • 17.11.-18.11.2022
 • Kevät 2023
  • 20.1.2023
  • 17.3.2023 Koulutuksen päätössymposium

Hakukelpoisuus

Koulutukseen osallistuminen vaatii AMK/opistotasoisen pohjatutkinnon.

Hakeminen koulutukseen

Koulutuksen haetaan tältä sivulta löytyvän sähköisen lomakkeen kautta hakuaikana 16.8.-31.10.2021. Hakulomakkeella sinulta kysytään henkilötietojesi lisäksi kysymyksiä aiemmasta koulutus- ja työtaustastasi. Lomakkeella on lisäksi muutama opiskelumotivaatiotasi kartoittava kysymys.

Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten perusteella. Valinnoissa huomioidaan hakemuksessa annetut tiedot alan työkokemuksesta sekä avointen kysymysten vastaukset. Tarvittaessa tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan.

Kiinnostuitko koulutuksesta? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä hakuajan alkaessa

Ilmoittautuminen koulutukseen käynnistyy 16.8.2021. Jos kiinnostuit koulutuksesta ennen hakuajan alkamista ja haluat meiltä muistutuksen hakuajan alkaessa, jätä yhteystietosi alle.

Haluan vastaanottaa sähköpostitse muistutuksen Kotihoidon teknologia -erikoistumiskoulutuksen hakuajan alkamisesta.

Lisätietoja: