• Kohderyhmä: Sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille.
 • Hakuaika: Ilmoittaudu 28.2.2019 mennessä
 • Ajoitus: Koulutuksen ajankohta 7.3.2019 - 29.11.2019
 • Laajuus: 15 op
 • Sijainti: Tikkurilan kampus
 • Hinta: 1850€ + ALV

Kohtaamistaiteessa olennaista ovat havainnot, kokeminen, kohtaaminen, ilo ja arvostus. Sen pohja on japanilaisessa Clinical Art –työskentelyssä. Kohtaamistaiteen struktuuri, moniaistisuus ja usein yllätyksellinen taidetyöskentely kiinnittävät aikaan ja paikkaan. Tavoitteellisessa ryhmämuotoisessa kuvataidetyöskentelyssä teos muokkautuu valintojen kautta esteettisesti laadukkaaksi tuotokseksi.

Kohtaamistaidetta on tutkittu ja kehitetty kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä tuotettu erilaisia julkaisuja, materiaaleja ja tutkimustuloksia. Laurea-ammattikorkeakoulu on kouluttanut vuodesta 2007 Kohtaamistaiteen ohjaajia sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan kentälle.

Kohtaamistaiteen ryhmiä on Uudellamaalla varhaiskasvatuksesta mielenterveys- ja päihdetyöhön, ikääntyneistä työhyvinvointiin.

Kohderyhmä

Koulutus sopii erityisesti sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille. Koulutuksen hakuvaatimuksena on soveltuva opisto- tai korkeakoulutasoinen tutkinto sekä kokemus kuvataidetyöskentelystä.

Osaaminen

Koulutuksen tavoitteena tuottaa osaamista tekemällä, kokemalla ja tutkimalla. Kohtaamistaiteen olennaisia elementtejä ovat toiminnan struktuuri, moniaistisuus, havainnot ja yllätyksellinen taidetyöskentely. Tavoitteellinen tekeminen, materiaalien kokeminen sekä osallistujien kohtaaminen korostuvat. Ohjatussa kuvataidetyöskentelyssä teos muokkautuu esteettisesti laadukkaaksi tuotokseksi.

Koulutuksen pääsisällöt

 • Kohtaamistaiteen ja Clinical Artin filosofinen ja teoreettinen perusta
 • Keskeiset periaatteet, toimintaympäristöt ja taidemenetelmiin perehtyminen
 • Ryhmäprosessin ja taidepajojen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Vuorovaikutuksen ja arvostavan kohtaamisen tukeminen asiakastilanteissa
 • Ilon, positiivisen stressin sekä valintojen tekemisen tuki 

Tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa osaamista tuleville Kohtaamistaiteen ohjaajille seuraavilta alueilta:

 • Kohtaamistaiteen perusteet ja tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • Kohtaamistaiteen taidetyöskentelyn periaatteet ja teoriaan sitominen
 • Kohtaamistaiteen ohjaajuuden tuki.

Koulutuksen aikataulu

Kohtaamistaiteen perusteet 5 op

to 7.3.2019 klo 12.30-16.00
pe 8.3.2019 klo 9.00-16.00

to 21.3. iltapäivä
pe 22.3. koko päivä

11.4.2019 Kohtaamistaiteen kv-seminaari Laureassa

pe 26.4. koko päivä

to 16.5. ip
pe 17.5. koko päivä

Kohtaamistaiteen ohjaajuus 10 op

pe 7.6. koko päivä

kesätauko

pe 30.8. koko päivä

Syys-lokakuu: oman ryhmän ohjausta, työnohjaus x 2, joista ensimmäinen on 26.9. klo 12.30-15 ja toinen kerta lokakuulle sovitaan myöhemmin

to 26.9. ip
pe 27.9. koko päivä

to 21.11. ip
pe 22.11. koko päivä
Päätösseminaari klo 13.00-15.30

Katso video kohtaamistaiteesta

Tietoa kouluttajasta

Hannele Niiniö, KM ja työnohjaaja, on ollut yli 20 vuotta luomassa Laurean kansainvälisiä suhteita sekä Euroopassa, että Japanissa. Erityisesti yhteistyö Tohoku Fukushi yliopiston ja Japanin Clinical Art yhdistyksen kanssa on mahdollistanut Kohtaamistaiteen kehittämistyön Suomessa. Sen näkyvimpiä tuotoksia ovat olleet Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutukset vuosittain sekä julkaisut ja artikkelit, joita hän on ollut kirjoittamassa. Enemmän taustatyötä ovat olleet tutkimuksellinen työ, rahoitusten hankinta ja verkostojen luonti sekä Suomessa, että Itä-Aasiassa.

Hannele on myös Suomen Kohtaamistaide ry:n perustajajäsen.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme
"