Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille.
 • Hakuaika: Ilmoittaudu 16.2.2020 mennessä
 • Ajoitus: Koulutuksen ajankohta 6.3.2020 - 27.11.2020
 • Laajuus: 15 op
 • Sijainti: Tikkurilan kampus
 • Hinta: 1850€ + ALV

Kohtaamistaiteessa olennaista ovat havainnot, kokeminen, kohtaaminen, ilo ja arvostus. Sen pohja on japanilaisessa Clinical Art –työskentelyssä. Kohtaamistaiteen struktuuri, moniaistisuus ja usein yllätyksellinen taidetyöskentely kiinnittävät aikaan ja paikkaan. Tavoitteellisessa ryhmämuotoisessa kuvataidetyöskentelyssä teos muokkautuu valintojen kautta esteettisesti laadukkaaksi tuotokseksi.

Kohtaamistaidetta on tutkittu ja kehitetty kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä tuotettu erilaisia julkaisuja, materiaaleja ja tutkimustuloksia. Laurea-ammattikorkeakoulu on kouluttanut vuodesta 2007 Kohtaamistaiteen ohjaajia sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan kentälle.

Kohtaamistaiteen ryhmiä on eniten Uudellamaalla varhaiskasvatuksesta mielenterveys- ja päihdetyöhön, ikääntyneistä työhyvinvointiin.

Kohderyhmä

Koulutus sopii erityisesti sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille. Koulutuksen hakuvaatimuksena on soveltuva opisto- tai korkeakoulutasoinen tutkinto sekä kokemus kuvataidetyöskentelystä.

Osaaminen

Koulutuksen tavoitteena tuottaa osaamista tekemällä, kokemalla ja tutkimalla. Kohtaamistaiteen olennaisia elementtejä ovat toiminnan struktuuri, moniaistisuus, havainnot ja yllätyksellinen taidetyöskentely. Tavoitteellinen tekeminen, materiaalien kokeminen sekä osallistujien kohtaaminen korostuvat. Ohjatussa kuvataidetyöskentelyssä teos muokkautuu esteettisesti laadukkaaksi tuotokseksi.

Koulutuksen pääsisällöt

 • Kohtaamistaiteen ja Clinical Artin filosofinen ja teoreettinen perusta
 • Keskeiset periaatteet, toimintaympäristöt ja taidemenetelmiin perehtyminen
 • Ryhmäprosessin ja taidepajojen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Vuorovaikutuksen ja arvostavan kohtaamisen tukeminen asiakastilanteissa
 • Ilon, positiivisen stressin sekä valintojen tekemisen tuki 

Tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa osaamista tuleville Kohtaamistaiteen ohjaajille seuraavilta alueilta:

 • Kohtaamistaiteen perusteet ja tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • Kohtaamistaiteen taidetyöskentelyn periaatteet ja teoriaan sitominen
 • Kohtaamistaiteen ohjaajuus

Koulutuksen aikataulu

Kohtaamistaiteen perusteet 5 op

pe 6.3.2020 klo 9.00-16.00

to 26.3. klo 12.30-16.00
pe 27.3. klo 9.00-16.00

to 16.4. klo 12.30-16.00
pe 17.4. klo 9.00-16.00

to 7.5. klo 12.30-16.00
pe 8.5. klo 9.00-16.00

Kohtaamistaiteen ohjaajuus 10 op

to 4.6. klo 12.30-16.00
pe 5.6 klo 9.00-16.00

kesätauko

to 27.8. klo 12.30-16.00
pe 28.8. klo 9.00-16.00

Syys-lokakuu: oman ryhmän ohjausta, työnohjaus x 2, joista ensimmäinen on to 24.9. klo 12.30-16.00 ja toinen kerta 15.10. klo 12.30-16.00

to 24.9. klo 12.30-16.00 työnohjaus
pe 25.9. klo 9.00-16.00

to 15.10. klo 12.30-16.00
pe 16.10.  klo 9.00-16.00

to 26.11. klo 12.30-16.00
pe 27.11. klo 9.00-16.00

Päätösseminaari ja taidenäyttely klo 13.00-15.30

*Peruutusehdot:
Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen peruutetaan aiemmin kuin 30 vuorokautta ennen koulutuksen aloitusajankohtaa, viimeistään 5.2.2020, koulutusmaksua ei veloiteta. Mikäli osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen koulutuksen aloitusajankohtaa, veloitetaan koulutusmaksu kokonaisuudessaan.

Katso video kohtaamistaiteesta

 

Esimerkkejä taidetöistä

Kohtaamistaide 1.jpg

Kuva 1. Esimerkki taidetyöstä

Kohtaamistaide kukkakaali.jpg

Kuva 2. Esimerkkitaidetyö kukkakaalityöskentelystä

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme