Siirry sisältöön

Jaetun asiantuntijuuden valmennuksen avulla sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation asiakasosallisuus toteutuu. Valmennuksessa asiakkaiden raskaatkin kokemukset käännetään muita hyödyttäväksi osaamiseksi ja voimavaraksi. Asiakkaat ja heidän läheisensä saadaan henkilökunnan avuksi kehittämään laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita. Samalla ammattilaiset oppivat uudenlaisen asiantuntijaroolin - asiakkaiden kanssa yhdessä tekijöiksi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan organisaatiot sekä heidän asiakkaiden (potilaiden) kanssa työskentelevät henkilöt ja kokemusasiantuntijoiksi koulutettavat.
 • Hakuaika: Yrityskoulutus
 • Ajoitus: Asiakaskohtaisesti sovittuna ajanjaksona
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Sopimuksen mukaan
 • Hinta: 19 200€ / ryhmä

Hyvinvointialueilla on velvoite huolehtia asiakasosallisuuden toteutumisesta.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021), 5 luku 29 §, 32 § määrittää, että aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Keskeistä on palvelujen kehittäminen yhdessä palvelujen käyttäjien ja henkilöstön kanssa.

Valmennuksen avulla organisaatio kehittää ja juurruttaa osallisuutta toiminnassaan, sekä auttaa toteuttamaan lain velvoitteet. Jaettu asiantuntijuus tuo toiminnan eri tasoille moniäänisyyttä, kykyä tunnistaa kipupisteitä ja kohdentaa kehittämistyö vaikuttaviin kohteisiin. Samalla saadaan osallisuuspääomaa toiminnan kehittämiseen, joka parantaa laatua, tehostaa asiakasvirtoja ja helpottaa henkilökunnan työkuormaa.

Laurean erinomaiset asiakaspalautteet saanut valmennusmalli tarjoaa hyväksi todetun tavan tuottaa parempia tuloksia helpommalla. Tarjoamme kokeneen kumppanin apua muutosvaateiden keskelle – yhdessä enemmän.

Koulutus järjestetään lähiopetuksena yrityskohtaisesti sovittuna ajanjaksona. Maksimiryhmäkoko koulutukseen on 20 henkilöä.

 • Kohderyhmä 

  Sosiaali- ja terveysalan organisaatiot sekä heidän asiakkaiden (potilaiden) kanssa työskentelevät henkilöt ja kokemusasiantuntijoiksi koulutettavat.

 • Koulutuksen hyödyt 

  Valmennuksessa asiakkaiden raskaatkin kokemukset käännetään muita hyödyttäväksi osaamiseksi ja voimavaraksi. Asiakkaat ja heidän läheisensä saadaan henkilökunnan avuksi kehittämään laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita. Samalla ammattilaiset oppivat uudenlaisen asiantuntijaroolin - asiakkaiden kanssa yhdessä tekijöiksi.

  Asiakas saa valmiin, tutkitun ja toimivaksi todetun mallin asiakasosallisuustoiminnan käynnistämiseen. Olemme toteuttaneet valmennusta esimerkiksi HUS:lle useiden vuosien ajan ja koulutuksen ovat suorittaneet sadat kokemusasiantuntijat ja henkilökunnan edustajat.

 • Materiaalit 

  Koulutus järjestetään suomeksi.

Lisätietoja: