Siirry sisältöön

Koulutus on OPH:n rahoittamaa täydennyskoulutusta ja koostuu kahdesta moduulista. Koulutus toteutuu lokakuu 2019 - marraskuu 2020 välisenä aikana.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Uudellamaalla toimivien oppilaitosten lähihoitaja ja hoiva-avustaja -koulutusten henkilöstölle
  • Hakuaika: 6.6.-31.8.2019. Koulutuksessa on 40 koulutuspaikkaa, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Ajoitus: 10.2019-11.2020
  • Laajuus: 15 op
  • Sijainti: Lähiopetus toteutuu Laurean Tikkurilan kampuksella ja oppimisverkostot kokoontuvat kunkin verkoston jäsenten kannalta lähimmällä Laurean kampuksella
  • Hinta: Koulutus on osallistujille maksutonta

Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä hoivatyö 7 op

Moduuli tuottaa hoivatyön toimintaympäristön kokonaiskuvan ja antaa konkreettisia välineitä tarkastella hoivatyön käytäntöä sosiaalisista ja eettisistä näkökulmista. Koulutuksessa perehdytään turvallisen hoivatyön edellytyksiin ja hoivan laadun kysymyksiin sekä teknologian ja robotiikan mahdollisuuksiin hoivatyössä.

Moduuliin sisältyy neljä lähiopetuskertaa.

Hoivatyön muotoilu ja yhteiskehit- täminen verkostoissa 8 op

Moduulissa opiskellaan palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmiä.

Oppimisverkostoissa kehitetään hoivatyön käytäntöjä ja luodaan oppimisympäristöjä opiskelijoille kehittämistehtävien muodossa. Laurean opettajat toimivat verkostojen ohjaajina. Moduuliin sisältyy kolme lähiopetuskertaa ja koulutuksen päätösseminaari, jossa esitellään kehittämisratkaisuja.

Lisätietoja: