Siirry sisältöön

Koulutus on OPH:n rahoittamaa täydennyskoulutusta, joka toteutetaan verkko-opetuksena syyskuu 2020 - kesäkuu 2021 välisenä aikana.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle.
  • Hakuaika: 11.5. – 31.8.2020. Koulutuksessa on 28 koulutuspaikkaa, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Ajoitus: 1.9.2020 – 30.6.2021
  • Laajuus: 15 op
  • Sijainti: Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena ja oppimisverkostot kokoontuvat kunkin verkoston jäsenten kannalta keskeisessä paikassa. Koulutuksen päätösseminaari järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä.
  • Hinta: Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus ja se on osallistujille maksutonta.

Hoivatyön kehittämistä tehdään yhteistyössä oppilaitosten työssäoppimisen organisaatioiden ja harjoittelujen ohjaajien kanssa. Kehittämisverkostoissa työskentely vahvistaa oppilaitosten työelämäyhteyksiä ja kehittämiskumppanuuksia.

Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä hoivatyö 7 op

Koulutus tuottaa hoivatyön toimintaympäristön kokonaiskuvan ja antaa konkreettisia välineitä tarkastella hoivatyön käytäntöä sosiaalisista ja eettisistä näkökulmista. Koulutuksessa perehdytään turvallisen hoivatyön edellytyksiin ja hoivan laadun kysymyksiin sekä teknologian ja robotiikan mahdollisuuksiin hoivatyössä. Moduuliin liittyvät oppimistehtävät tehdään kunkin osallistujan omaan työhön liittyen. 

Hoivatyön kehittämisen lähtökohtana on toimintaympäristön PESTEL-analyysi, jonka avulla jäsennetään hoivatyöhön vaikuttavia tekijöitä (2 op). Hoivatyön kokonaiskuvan jälkeen paneudutaan hoivatyössä tarvittavaan eettiseen osaamiseen (3 op). Hoivatyön turvallisuuden tarkastelu kohdentuu hoivatyöntekijöihin (2 op). Hoivatyön turvallisuuden näkökulmasta tarkastellaan myös teknologian mahdollisuuksia hoivatyössä.

Hoivatyön muotoilu ja yhteiskehittäminen verkostoissa 8 op

Koulutuksessa opiskellaan palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmiä, joita harjoitellaan oppimisverkostoissa. Oppimisverkostoihin osallistuu oppilaitosten työelämän kumppaneita ja työssäoppimisen ohjaajia. Oppimisverkostoissa opiskellaan sähköisessä työtilassa ja verkostotapaamisissa, joita fasilitoivat Laurean opettajat. 

Hoivatyön kulttuurin muotoiluun perehdytään palvelumuotoilun ja kokeilukulttuurin menetelmien avulla (4 op). Verkosto-osaamista kartoitetaan verkostotyön opiskelun ja käytännössä verkostotyöskentelyn avulla (4 op).

Koulutuksen päätösseminaarissa esitellään verkostojen tuottamia hoivatyön kehittämisratkaisuja. 

Kokemuksia opiskelijoilta

Terveiset Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta Inarista. Olen Anne Kaisanlahti sosiaali- ja terveysalan ammatillinen opettaja. 

Lähdin marraskuussa 2019 alkaneeseen Hoivatyön muotoilukoulutukseen. Koulutus on toteutettu verkko-opintoina, joten ei ole aikaan eikä paikkaan sidoksissa. Koulutuskokonaisuudet ovat hyvin valittuja ja antavat hoitotyön ammatillisen opettajan työhön uusia työkaluja ja näkökulmia. Eettinen työskentely, verkosto-osaaminen ja turvallisuusosaaminen ovat osa tämän päivän ammatillista koulutusta. Tähän mennessä olemme saaneet valmiuksia kehittää tulevien hoitajien eettistä työskentelyä ja työssäjaksamista. Opinnoissa olemme myös päässeet tutustumaan hoitotyön teknologiaan ja robotiikkaan. Verkosto-osaamisessa on tehty verkosto karttaa opiskelijan, työelämän sekä opettajan näkökulmasta. Ideoitu työelämäverkostojen kehittämistä. 

Koulutuksessa olevat tehtävät ohjaavat uuden oppimista ja tukevat työelämäyhteistyötä. Suosittelen hakeutumaan Hoivatyön muotoilun täydennyskoulutukseen.

Lisätietoja: