Siirry sisältöön

Koulutus on OPH:n rahoittamaa täydennyskoulutusta, joka toteutetaan verkko-opetuksena syyskuu 2020 - kesäkuu 2021 välisenä aikana.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle.
  • Hakuaika: Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.
  • Ajoitus: 15.10.2020-30.6.2021.
  • Laajuus: 15 op
  • Sijainti: Koulutus toteutetaan verkossa.
  • Hinta: Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus ja se on osallistujille maksutonta.

Hoivatyön kehittämistä tehdään yhteistyössä oppilaitosten työssäoppimisen organisaatioiden ja harjoittelujen ohjaajien kanssa. Kehittämisverkostoissa työskentely vahvistaa oppilaitosten työelämäyhteyksiä ja kehittämiskumppanuuksia.

Lähdin marraskuussa 2019 alkaneeseen Hoivatyön muotoilukoulutukseen. Koulutus on toteutettu verkko-opintoina, joten ei ole aikaan eikä paikkaan sidoksissa. Koulutuskokonaisuudet ovat hyvin valittuja ja antavat hoitotyön ammatillisen opettajan työhön uusia työkaluja ja näkökulmia. Eettinen työskentely, verkosto-osaaminen ja turvallisuusosaaminen ovat osa tämän päivän ammatillista koulutusta. Tähän mennessä olemme saaneet valmiuksia kehittää tulevien hoitajien eettistä työskentelyä ja työssäjaksamista. Opinnoissa olemme myös päässeet tutustumaan hoitotyön teknologiaan ja robotiikkaan. Verkosto-osaamisessa on tehty verkosto karttaa opiskelijan, työelämän sekä opettajan näkökulmasta. Ideoitu työelämäverkostojen kehittämistä. 

Koulutuksessa olevat tehtävät ohjaavat uuden oppimista ja tukevat työelämäyhteistyötä. Suosittelen hakeutumaan Hoivatyön muotoilun täydennyskoulutukseen.

 

Terveiset Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta Inarista. Olen Anne Kaisanlahti sosiaali- ja terveysalan ammatillinen opettaja.

Opintojen sisältö

Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä hoivatyö 7 op

Hoivatyön kehittämisen lähtökohtana on hoivatyön toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät (2op). Hoivatyön kokonaiskuvan jälkeen paneudutaan hoivatyössä tarvittavaan eettiseen osaamiseen (3op). Hoivatyön turvallisuuden tarkastelu kohdentuu hoivatyöntekijöihin (2 op). Hoivatyön turvallisuuden näkökulmasta tarkastellaan myös teknologian mahdollisuuksia hoivatyössä.

Hoivatyön muotoilu ja yhteiskehittäminen verkostoissa 8 op

Hoivatyön kulttuurin muotoilussa perehdytään palvelumuotoiluun ja kokeilukulttuuriin sekä yhteiskehittämisen menetelmiin (4op).
Verkosto- osaaminen karttuu verkostotyön opiskelun ja käytännön verkostotyöskentelyn avulla (4 op).

 

Lisätietoja: