Siirry sisältöön

Koulutus on OPH:n rahoittamaa täydennyskoulutusta, joka muodostuu kahdesta moduulista. Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena 1.12.2019 – 30.11.2020 välisenä aikana.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Ammatillisten oppilaitosten lähihoitaja ja hoiva-avustaja –koulutusten henkilöstölle.
  • Hakuaika: 30.8. – 30.11.2019. Koulutuksessa on 35 koulutuspaikkaa, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Ajoitus: 1.12.2019 – 30.11.2020
  • Laajuus: 15 op
  • Sijainti: Koulutus toteutuu verkko-opetuksena ja oppimisverkostot kokoontuvat kunkin verkoston jäsenten kannalta keskeisessä paikassa. Koulutuksen päätösseminaari järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä.
  • Hinta: Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus ja se on osallistujille maksutonta.

Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä hoivatyö 7 op

Koulutus tuottaa hoivatyön toimintaympäristön kokonaiskuvan ja antaa konkreettisia välineitä tarkastella hoivatyön käytäntöä sosiaalisista ja eettisistä näkökulmista. Koulutuksessa perehdytään turvallisen hoivatyön edellytyksiin ja hoivan laadun kysymyksiin sekä teknologian ja robotiikan mahdollisuuksiin hoivatyössä. Moduuliin liittyvät oppimistehtävät tehdään kunkin osallistujan omaan työhön liittyen. 

Hoivatyön kehittämisen lähtökohtana on toimintaympäristön PESTEL-analyysi, jonka avulla jäsennetään hoivatyöhön vaikuttavia tekijöitä (2 op). Hoivatyön kokonaiskuvan jälkeen paneudutaan hoivatyössä tarvittavaan eettiseen osaamiseen (3 op). Hoivatyön turvallisuuden tarkastelu kohdentuu hoivatyöntekijöihin (2 op). Hoivatyön turvallisuuden näkökulmasta tarkastellaan myös teknologian mahdollisuuksia hoivatyössä.

Hoivatyön muotoilu ja yhteiskehittäminen verkostoissa 8 op

Koulutuksessa opiskellaan palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmiä, joita harjoitellaan oppimisverkostoissa. Oppimisverkostoihin osallistuu oppilaitosten työelämän kumppaneita ja työssäoppimisen ohjaajia. Oppimisverkostoissa opiskellaan sähköisessä työtilassa ja verkostotapaamisissa, joita fasilitoivat Laurean opettajat. 

Hoivatyön kulttuurin muotoiluun perehdytään palvelumuotoilun ja kokeilukulttuurin menetelmien avulla (4 op). Verkosto-osaamista kartoitetaan verkostotyön opiskelun ja käytännössä verkostotyöskentelyn avulla (4 op).

Koulutuksen päätösseminaarissa esitellään verkostojen tuottamia hoivatyön kehittämisratkaisuja. 

Lisätietoja: