Siirry sisältöön

Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry haavahoitajan auktorisointi nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai jalkaterapeutti (AMK)
 • Hakuaika: 1.3.-7.6.2021 (hakuaikaa jatkettu)
 • Ajoitus: 15.9.2021-24.5.2022
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa sekä verkko-oppimisympäristö
 • Hinta: 1500€ (alv 0%)

Koulutuksen sisältö

Haavahoidon asiantuntija-erikoistumiskoulutus on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja se on suunnattu jo työelämässä toimiville edistämään ammatillista kehittymistä.

Haavahoito on kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä. Koulutuksesta saat taitoja oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen.

Koulutus on jaettu seuraaviin osiin:

 • Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op
 • Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op
  • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
  • Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
  • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen
  • Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus
  • Haavahoidon kehittäminen työyhteisössä

Aikataulu ja toteutus

Koulutuksessa yhdistyy lähiopetus ja verkko-opetus. Lähipäiviä järjestetään covid-19 tilanteen salliessa Laurean Tikkurilan kampuksella seuraavina päivinä:

 • 15.09.2021 klo 8.30-16.00
 • 12.10.2021 klo 8.30-16.00
 • 30.11.2021 klo 8.30-16.00

Koulutukseen kuuluvat suunnitellusti seuraavat etäkoulutuspäivät: 

 • Perjantaina 1.10.2021 Teams klo. 8.30-12.30
 • Perjantaina 29.10.2021 Teams klo. 8.30-12.30
 • Perjantaina 17.12.2021 Teams klo.8.30- 12.30

Mikäli pandemiatilanne estää lähiopetuksen, järjestetään opetus verkossa.

Koulutus sisältää myös paikkaan sitoutumatonta itsenäistä opiskelua verkossa sekä oman organisaation kehitystehtävän.

Hakukelpoisuus

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan haavanhoidossa. Voit hakea erikoistumiskoulutukseen, jos olet aiemmin suorittanut yhden seuraavista AMK -koulutuksista:

 • Sairaanhoitaja
 • Terveydenhoitaja
 • Kätilö
 • Ensihoitaja
 • Fysioterapeutti
 • Jalkaterapeutti

Voit hakea koulutukseen myös, jos olet suorittanut aiemman opistoasteen tutkinnon ja sinulla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja olet kiinnostunut kehittämään omaa osaamistasi.

Opinnot edellyttävät toimimista kliinisessä potilaan hoidossa.

Hakeminen ja peruutusehdot

Koulutukseen haetaan hakuaikana 1.3.-7.6.2021 hakulomakkeen kautta. Hakulomakkeella hakijalta kysytään henkilötietojen lisäksi hakijan motivaation liittyviä kysymyksiä, jotka pisteytetään:

 • Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Haavahoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 5 p)
 • Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (max. 3 p)
 • Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta/tiedon hyödyntäminen jne.)? (max. 2 p)

Lisäksi hakijoille annetaan pisteitä aiemmasta työkokemuksesta:

 • Alle 1 vuotta työkokemusta = 0 p
 • Yksi vuosi työkokemusta = 1p
 • Yli kaksi vuotta työkokemusta = 2p

Enimmäispistemäärä on 12 pistettä.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 14.6.2021 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 23.6.2021 mennessä.

Peruutus viimeistään 15.8.2021 mennessä on maksuton, 16.8.2021 ja sen jälkeen peruutuksesta veloitetaan koko koulutuksen maksu 1500,00 €  (alv 0%).
 
Peruutus on tehtävä suunnittelija Teija Uinolle sähköpostitse, teija.uino@laurea.fi. Pidätämme oikeuden mahdollisiin aikataulu- ja kouluttajamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen mm. vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Ilmoitamme muutoksista sähköpostitse ilmoittautuneille.

Lisätietoja: