• Kohderyhmä: Henkilöille, joilla on työkokemusta kuntoutuksen työtehtävistä tai kuntoutukseen liittyvistä tekniikan alan työtehtävistä
 • Hakuaika: Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt
 • Ajoitus: Koulutuksen ajankohta 28.11.2018-31.12.2019
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Pääkaupunkiseutu
 • Hinta: 900 €

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus (30 op) syventää osaamista erikoisosaamiseksi ja asiantuntijuudeksi sekä sosiaali- ja terveysalan että tekniikan ja liikenteen alan tietoperustasta ja pohjaa molempien alojen eri tutkintojen koulutusvastuisiin.

Erikoistumiskoulutuksessa keskitytään etäratkaisujen arviointiin, muotoiluun ja kehittämiseen yhteistyössä teknologian asian tuntijoiden, soten ammattilaisten ja kuntoutuksen asiakasryhmien kanssa. 

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu seuraavien tutkintonimikkeiden suorittaneille:

 • Apuvälineteknikko (AMK)
 • Ensihoitaja (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Geronomi (AMK)
 • Jalkaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Naprapaatti (AMK)
 • Osteopaatti (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Suuhygienisti (AMK)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Insinööri (AMK)
 • Liikunnanohjaaja (AMK)

tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, työkokemusta kuntoutuksen työtehtävistä tai kuntoutukseen liittyvistä tekniikan alan työtehtävistä.

Sisältö

Koulutus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kuntoutumisen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminen 10 op
 • Henkilölähtöisyys ja kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä 5 op
 • Etäratkaisujen vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi 5 op
 • Etäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 10 op

Opetussuunnitelma (pdf)

Toteutus

Vuoden 2018 lähipäivät ovat:

 • viikko 48: 28.–29.11. Laurean Otaniemen kampus, Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo. Otaniemen kampuksen saapumisohjeet löytyvät täältä.

Vuoden 2019 lähipäivät ovat:

 • viikko 3: 15.1.
 • viikko 11: 13.–14.3.
 • viikko 15: 10.4.
 • viikko 20: 15.5.
 • viikko 36: 4.–5.9.
 • viikko 41: 9.–10.10.
 • viikko 47: 21.11.

Lisäksi järjestetään ohjauswebinaareja. Lähipäivät järjestetään pääkaupunkiseudulla, paikat ilmoitetaan myöhemmin.
(Huom! Muutokset mahdollisia.)  
Erikoistumiskoulutus on suunniteltu valtakunnallisesti yhteistyössä seitsemän ammattikorkeakoulun kesken (Arcada, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu) ja toteutetaan pääkaupunkiseudulla yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Ammattikorkeakoulu Arcadan kanssa.

Lisätietoja:

Täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme
"