• Kohderyhmä: Yritysten ja organisaatioiden talouden ja rahoituksen asiantuntijatehtävissä tai muissa vastuullisissa tehtävissä toimivat henkilöt, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon.
 • Hakuaika: Hakuaika päättynyt
 • Päiväys: 2018-2019
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Pääkaupunkiseutu
 • Hinta: 950 €

Opetus- ja kulttuuriministeriö on viime vuoden lopussa myöntänyt rahoituksen Digitaalinen talousohjaus –erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen vuosina 2018-2023. Laurea, Haaga-Helia, Metropolia ja Tamk suunnittelevat ja toteuttavat koulutuksen yhteistyössä. Ensimmäinen koulutus alkaa syyskuussa ja mukaan otetaan yhteensä 60 opiskelijaa (max 15 opiskelijaa/amk). Koulutuksen hinta on 950 €.

Koulutuksen kuvaus ja kohderyhmä

Digitaalisen talousohjauksen koulutus vastaa tulevaan suureen työtehtävien murrokseen. Koulutuksessa syvennytään talousohjaukseen sekä prosessien ja työroolien muutokseen.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti yritysten ja organisaatioiden talouden ja rahoituksen asiantuntijatehtävissä tai muissa vastuullisissa tehtävissä toimivat henkilöt, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon.

Koulutus on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vaatimusten tasoista, ja opintojaksoja voi anoa hyväksi luettavaksi yamk-tutkintoon.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

Koulutuksen rakenne muodostuu seuraavista aihealueista:

 • Ansaintalogiikat ja liiketoiminnan digitalisoituminen
 • Taloushallinnon uudet roolit ja työkalut
 • Digitaalisen raportoinnin kehittäminen
 • Mittaamisen ja ennustamisen uudet ulottuvuudet
 • Talousjohtaminen digitaalisessa muutoksessa
 • Visualisointi ja analytiikka

Koulutus järjestetään 20.9.2018 – 24.5.2019 ja se sisältää 11 lähityöskentelypäivää ja etäopiskelua. Alustavat lähiopetuspäivät ja -paikat:

20.-21.9.2018 Pääkaupunkiseutu
25.-26.10.2018 Pääkaupunkiseutu
22.-23.11.2018 Pääkaupunkiseutu
24-25.1.2019 TAMK Tampere
14.-15.3.2019 Pääkaupunkiseutu
24.5.2019 Pääkaupunkiseutu
Pääkaupunkiseutu: Pasila (Haaga-Helia), Tikkurila (Laurea), Myyrmäki (Metropolia)

Hakeminen

Hakuaika on päättynyt.

Lisätietoja:

Liiketoiminnan ja johtamisen täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme
"