Siirry sisältöön

Digitaalisen talousohjauksen koulutus vastaa tulevaan suureen työtehtävien murrokseen. Koulutuksessa syvennytään talousohjaukseen, prosessien ja työroolien muutokseen. Koulutus on mahdollista suorittaa myös verkkototeutuksena.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Yritysten ja organisaatioiden talouden ja rahoituksen asiantuntijatehtävissä tai muissa vastuullisissa tehtävissä toimivat henkilöt, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon.
  • Hakuaika: 2.3.-31.8.2020 hakuaikaa jatkettu!
  • Ajoitus: 17.9.2020 – 21.5.2021
  • Laajuus: 30 op
  • Sijainti: Pääkaupunkiseutu
  • Hinta: 950 €

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttavat koulutuksen yhteistyössä.

Koulutuksen kuvaus ja kohderyhmä

Koulutus on suunnattu tradenomeille tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta taloushallinnon tai rahoituksen tehtävistä ja halua uudistaa ja syventää osaamistaan.

Koulutus on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vaatimusten tasoista, ja opintojaksoja voi anoa hyväksi luettavaksi YAMK-tutkintoon.

Sisältö

Opit teorian ja käytännön avulla digitaalisesta taloushallinnosta laaja-alaisesti parhaiden ammattilaisten ohjauksessa. Koulutusmoduulit sisältävät asiakokonaisuuksia digitaalisesta liiketoiminnasta, talousjohtamisesta, raportoinnista ja sen kehittämisestä, liiketoiminnan mittaamisesta sekä raporttien visualisoinnista.

Lisäksi tutustut koulutusohjelman aikana erilaisiin työkaluihin, joista osasta on mahdollista myöhemmin suorittaa myös sertifikaatti.

Koulutus on suunniteltu yhdessä yritysten kanssa ja vastaa niihin käytännön haasteisiin, joita digitaalisuus tuo organisaatioille. Koulutuksen aikana työntekijä syventää digitaalista osaamistaan, uudistaa talousraportointia ja -ohjausta osana uutta talousjohtamista. Tavoitteena on tukea oppimista ja osaamista ja tarjota työkaluja, joita tarvitaan taloushallinnon ja rahoituksen tehtävissä uudistuvassa liiketoimintaympäristössä. Koulutuksen tehtävät voidaan linkittää organisaation omiin ajankohtaisiin kehittämisprojekteihin.

Minä olen saanut tästä koulutuksesta todella paljon, sekä tiedollisesti että innostuksen ja motivaation kasvun kautta! Koulutus ja luennot ovat ylittäneet kaikki odotukseni jotka sille asetin. Henkilökunta on tehnyt loistavaa työtä rakentaessaan tämän koulutusohjelman. Ja lämmin kiitos kaikille kurssikavereilleni! On ollut avartavaa kuulla, miten eri yrityksissä toimitaan, millaisia onnistumisia ja haasteita itse keneltäkin on.

- Seppo, Digitaalisen talousohjauksen opiskelija

Aikataulu

Koulutus järjestetään 17.9.2020 – 21.5.2021 ja sisältää 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden, johon sisältyy 11 lähityöskentelypäivää sekä etätyönä tehtäviä harjoituksia.

Lähipäivät järjestetään torstaisin ja perjantaisin alustavasti seuraavasti:
17.-18.9.2020 Pääkaupunkiseutu
22.-23.10.2020 Pääkaupunkiseutu
19.-20.11.2020 Pääkaupunkiseutu
21.-22.1.2021 Tampere
18.-19.3.2021 Pääkaupunkiseutu
21.5.2021 Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseutu: Haaga-Helia Pasila / Laurea Tikkurila / Metropolia Myyrmäki

Kouluttajat

Susanna Honka, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Niklas Visanko, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kaija Koivusalo, Laurea-ammattikorkeakoulu
Pasi Kuusijärvi, Tampereen ammattikorkeakoulu

Hinnat ja ilmoittautuminen

Haku koulutukseen on avoinna 2.3.-31.8.2020 välisen ajan. Koulutukseen mahtuu mukaan yhteensä 60 opiskelijaa (max. 15 opiskelijaa/amk). Koulutuksen hinta on 950 € (alv 0 %).

Koulutukseen voivat hakea ne, joilla on soveltuva alempi tai ylempi korkeakoulututkinto sekä taloushallinnon tai rahoituksen työkokemusta. Koulutus toteutetaan suomeksi, mutta osa materiaalista on englanninkielistä.
Hakukelpoiset hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Valinta tehdään hakuajan päättymisen jälkeen ja kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostilla. Hakuaika päättyy 31.8.2020. Kesän aikana ilmoittautuneille lähetämme valintakirjeet 16.8.2020.

Haku on voimassa kaikkiin neljään ammattikorkeakouluun, mutta haun yhteydessä voi esittää toiveen, mihin ammattikorkeakouluun haluaa tulla valituksi.

Koulutus on saman sisältöinen riippumatta siitä, mihin ammattikorkeakouluun opiskelija valitaan.

Vahvistetut perumisehdot: Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu.

Koulutuksen kotisivu

Lisätietoja:

Liiketoiminnan ja johtamisen täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutukset

Laurea EduGATE tarjoaa korkeakoulutasoisia koulutuksia, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin muuttuvassa maailmassa. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme