Siirry sisältöön

Opiskelu on kokopäivästä opiskelua ammattikorkeakoulussa. Alustavasti opetusta ja ryhmätapaamisia on aamusta iltapäivään tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Ryhmätyöskentely ajoittuu tiimien omien suunnitelmien mukaan.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Espoon osallistujat: vähintään vuoden työttömänä ollut yli 25 -vuotias korkeakoulutettu työnhakija, Vantaan osallistujat: alle 30 -vuotias toisen asteen suorittanut työtön työnhakija
 • Hakuaika: Vantaan haku on avoinna 5.9. asti.
 • Ajoitus: 13.9.2021-11.2.2022
 • Laajuus: Noin 20 opintopistettä
 • Sijainti: Espoon ja Vantaan kampukset sekä verkko.
 • Hinta: Maksuton

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt

DigiPoint-koulutuksessa pääset tunnistamaan, soveltamaan ja vahvistamaan aikaisempaa osaamistasi erityisesti liittyen digitaalisen työelämän osaamistarpeisiin. Osaaminen, projektihallinta- ja digitaidot päivitetään aidossa Laurean yrityskumppanien muotoilemissa kehitystehtävässä. Tiimitehtävässä sovelletaan ennakointia ja palvelumuotoilua yhdistävän tulevaisuusmuotoilun teoriaa, työkaluja ja prosessia.

Koulutuksen aluksi tutustut ammattikorkeakouluopiskeluun ja opiskelutaitoihin, minkä jälkeen opiskelet työskentelyä digitaalisessa ympäristössä. Työelämätaitoja syvennetään koko koulutuksen ajan Laurean ja yhteistyökaupunkien verkko- ja pienryhmäopetuksessa. Koulutuksen rungon muodostaa tulevaisuusmuotoilun siivin toteutettava yritystoimeksianto.

Koulutuksessa saavutettava ymmärrys aiemmin hankitusta osaamisesta, digitaalisen työelämän vaatimuksista sekä tulevaisuusmuotoilun soveltaminen digitaalisessa työympäristössä tähtäävät työllistymisen edellytysten parantumiseen tai jatko-opiskeluun korkeakoulussa.

Koulutuksen tarkoitus ei ole tehdä kenestäkään koodaria, vaan antaa välineet työskennellä asiantuntijana osana kehitystyötä tekevää tiimiä.

Osallistuin DigiPointiin, koska koulutus sisältöineen oli enemmän kuin osasin toivoa ja se sopi minulle valtavan hyvin. Keväällä 2021 pääsin töihin ja huomasin, että siellä puhutaan päivittäin samoista asioista kuin DigiPoint-koulutuksessakin, muun muassa ennakointia, yhteiskehittämistä, palvelupolkuja. Kaikki DigiPointista saamani oppi tuli suoraan hyötykäyttöön.

Suosittelen DigiPointia kaikille, jotka haluavat uudistaa ajatteluaan ja laajentaa osaamistaan!

- Panu Vuorimaa, Digipoint-osallistuja

 

Opintojaksot

 • Opintojen suunnittelu ja opiskelutaidot (1-3 op) 

  Tällä opintojaksolla DigiPoint-osallistujaa tuetaan tulevien opintojen suunnittelussa ja ammattikorkeakoulussa vaadituissa opiskelutaidoissa. Lisäksi opiskelijoille avataan Laurean tarjoamia opintoja tukevia sekä ura- ja rekrytointipalveluita. Opiskelu tapahtuu COVID-tilanteen mukaisesti verkossa ja Laurean kampuksilla Leppävaarassa ja Tikkurilassa.

 • Digitaitojen peruskurssi (3 opintopistettä) tai Digitaalisen projektihallinnan peruskurssi (2 opintopistettä)  

  Digitaitojen peruskurssi on kohdennettu osallistujille, jotka kaipaavat tukea digitaidoissa. Se myös antaa perustaidot myöhemmälle työskentelylle DigiPointin verkkokoulutuksissa. Opintojakson aikana opiskelija pääsee harjoittelemaan erilaisia työelämässä tarvittavia digitaitoja kuvitteellisen tai tosielämään kytkeytyvän työelämäprojektin kautta. Sisältöinä ovat Microsoft- käyttöjärjestelmä ja -toimistopaketti, yleisimmät etäkokousvälineet, kuvien ja videoiden käyttö työelämässä, verkkoviestintä ja tietoturvan perustaidot. Opiskelu kurssilla on pääosin itsenäistä verkkotyöskentelyä, mutta Laurean opettaja järjestää tarvittaessa tukea opintojakson suorittamiseksi.

  Digitaalisen projektihallinnan peruskurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo kehittyneemmät digitaidot ja jolle työskentely digiympäristössä on tuttua. Opintojaksolla tutustutaan projektien toteuttamiseen digitaalisessa ympäristössä. Opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus ottaa vapaavalintaisina opintoina opintojakson jatko-osa. Opiskelu kurssilla on itsenäistä verkkotyöskentelyä englanniksi.

 • Mielekkään työuran rakennussarja & ryhmätapaamiset (5 opintopistettä) 

  Opintojaksolla opiskelija tunnistaa ja sanoittaa osaamistaan, reflektoi ja suunnittelee työuraansa ja harjoittelee itsensä johtamisen työkaluja tavoitteisiinsa päästäkseen, hyvinvoinnistaan huolehtien. Opiskelu on itsenäistä verkkotyöskentelyä, mutta kurssin teemoja syvennetään ja pohditaan koko DigiPoint-koulutuksen ajan yhdessä Espoon ja Vantaan kaupunkien järjestämässä ryhmäohjauksessa.  Kurssin opetusmateriaali on monipuolinen yhdistelmiä videoita, podcasteja, käytännön esimerkkejä sekä erilaisia pelillisiä harjoituksia, tehtäviä ja testejä.

  Voit tutustua podcasteihin jo etukäteen Soundcloudissa:

  Miten toimia epäonnistumisen pelon kanssa? [14:45]

  Miltä työmarkkinoiden tulevaisuus näyttää? [16:00]

 • Tulevaisuusmuotoilu ja yrityskehitystehtävä (12 opintopistettä) 

  Tulevaisuusmuotoilu yhdistää ennakoinnin ja palvelumuotoilun ajattelutapoja ja työkaluja. Tällä opintojaksolla opiskelija pääsee mukaan aitoon työelämän kehitysprojektiin, joka toteutetaan yhdessä Laurean yrityskumppaneiden kanssa Laurean opettajien ja yritysedustajien ohjaamana.

  Projektin aikana opiskelija oppii käyttämään niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla käytössä olevia ennakoinnin ja palvelumuotoilun työkaluja. Ennakoinnissa rakennetaan ymmärrystä mahdollisista, todennäköisistä ja toivottavista tulevaisuuksista sekä strategioita toivottaviin tulevaisuuksiin. Palvelumuotoilun työkalujen avulla yritykset taas pyrkivät kehittämään, testaamaan ja ideoimaan palveluitaan ja tuotteitaan jatkuvasti yhdessä asiakkaiden kanssa. Näitä toimintamalleja harjoitellaan niin teorian kuin käytännön tasolla. Opetus ja ryhmätyöskentely tapahtuu COVID-tilanteen mukaisesti verkossa ja kasvotusten.

 • Mahdolliset vapaavalintaiset opinnot 

  DigiPoint-opiskelijat voivat lisäksi valita maksutta haluamansa määrän valinnaisia Laurean avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoja. Osallistujan on kuitenkin varmistettava työttömyysetuutensa ehtojen ja opintojen yhteensopivuus.

  Tämän hetken avoimen AMK:n tarjonnan löydät Laurean avoimen AMK:n opintotarjontasivulta >>

Opintojen aikataulu ja rakenne

Opinnot alkavat 13.9.2021 ja päättyvät 11.2.2022.

Opiskelu on kokopäivästä opiskelua ammattikorkeakoulussa. Alustavasti opetusta ja ryhmätapaamisia on aamusta iltapäivään tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Ryhmätyöskentely ajoittuu tiimien omien suunnitelmien mukaan.

digipoint-opintojen-aikataulu.png

Ilmoittautuminen

Opintoihin haetaan vain kumppanikaupunkien kautta.

Espoo

Hakeminen Espoon kaupungin kautta vähintään vuoden työttömänä olleille yli 25-vuotiaille korkeakoulutetuille työnhakijoille

Haku on päättynyt 29.8.2021

Vantaa

Hakeminen Vantaan kautta alle 30-vuotiaille toisen asteen suorittaneille työttömille työnhakijoille. Haku on avoinna 5.9.2021 asti.

Hae tästä

 

Lisätietoja: