Siirry sisältöön

Erikoistumiskoulutuksen suorittaneilla on hyvät valmiudet toimia asiakas- ja palveluohjaajina, palvelujen ja palveluketjujen kehittäjinä sekä palveluinnovaatioiden rakentajina.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai amk -tutkintoa edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille sekä muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.
 • Hakuaika: 23.9.-30.11.2020
 • Ajoitus: 21.1.-19.11.2021
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Laurean Tikkurilan kampus ja Arcadan, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Metropolian kampukset Helsingissä
 • Hinta: 1500€ (alv 0%)

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suoritettuasi voit toimia vaativissa palvelu- ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt on tehty valtakunnallisena AMK-verkostona ja toteutetaan alueellisesti yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Pääkaupunkiseudulla erikoistumiskoulutuksen toteutuksessa Laurean kumppaneina ovat Diakonia-, Arcada- ja Metropolia-ammattikorkeakoulut.

Opintojen toteutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia työtä.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähityöskentelypäivien lisäksi on itsenäistä, ohjattua opiskelua. Erikoistumiskoulutuksessa käytetään Canvas-verkko-oppimisympäristöä. Erikoistumiskoulutuksessa tehdään kirjallisia oppimistehtäviä ja kehittämiskokeilu. Oppimistehtävien avulla ammatillisen osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja erikoistuja saa jatkuvaa palautetta omasta edistymisestään.

Koulutuksen aikataulu

Koulutuksen aikana järjestetään kymmenen lähityöskentelypäivää ja niiden välillä oppimistehtävien tekemistä tukevaa etäohjausta. Lähityöskentelypäiviä järjestetään seuraavina ajankohtina:

 • 21.–22.1.2021 klo 8.30-16.00
 • 11.–12.3.2021 klo 8.30-16.00
 • 6.–7.5.2021 klo 8.30-16.00
 • 2.–3.9.2021 klo 8.30-16.00
 • 15.10.2021 klo 8.30-16.00
 • 19.11.2021 klo 8.30-16.00

Etäohjausta järjestetään alustavasti klo 16.30-19.00 seuraavina päivinä:

 • 16.2.
 • 13.4.
 • 25.5.
 • 28.9.
 • 26.10

Etäohjausten ajankohdat tarkennetaan osallistujien kanssa koulutuksen käynnistyttyä. Etäohjauksessa hyödynnetään Zoom-sovellusta.

Hakeminen

Koulutuksen hakuaika on 23.9.-30.11.2020.

Ilmoittaudu koulutukseen

Valinta tehdään hakijan koulutuksen, työkokemuksen ja motivaatiokirjeen perusteella.

Koulutukseen valituille ilmoitetaan opiskelupaikasta viimeistään 7.12.2020. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 21.12. mennessä.

Opintojen rakenne

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa (30 opintopistettä) on kuusi opintojaksoa.

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op)

Opintojaksolla opit

 • toimimaan sosiaali- ja terveysalan arvojen ja eettisten ohjeiden mukaan ja edistämään  hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalisten oikeuksien toteutumista asiakas- ja palveluohjauksessa
 • soveltamaan asiakas- ja palveluohjauksen teoriaa ja tutkimustietoa työsi suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
 • hallitsemaan sosiaaliturvaohjauksen, lainsäädännön ja palvelujärjestelmän edellytykset ja vaatimukset työssäsi
 • jäsentämään palvelujen tuottamisen lähtökohdat ja arvioida palvelujen soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin.

Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op)

Opintojaksolla opit

 • arvioimaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelujen ja tuen tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioiden asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden, elinolosuhteet, elämänkulun, toiminta- ja työkyvyn sekä voimavarat ja suunnittelemaan niiden pohjalta asiakkaan tarpeisiin soveltuvia palveluita
 • toteuttamaan, koordinoimaan, dokumentoimaan ja arvioimaan asiakas- ja palveluohjausprosessin
 • hallitsemaan asiakas- ja palveluohjauksen käytäntöjä asiakastyön muuttuvissa tilanteissa
 • vahvistamaan asiakkaan sekä hänen perheensä ja lähipiirinsä osallisuutta asiakas- ja palveluohjausprosessissa

Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op)

Opintojaksolla opit

 • suunnittelemaan palvelujärjestelmästä (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) asiakkaan avun ja tuen tarpeisiin toimivan verkoston
 • toimimaan monialaisissa ja -ammatillisissa verkostoissa asiakkaan tarpeisiin vastaamiseksi
 • toimimaan vastuullisesti monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä ja johtamaan monialaista ja -ammatillista tiimiä
 • toimimaan vastuullisesti ja eettisesti palvelujen yhdyspinnoilla ja palvelujen integroinnissa sekä muotoilussa suhteessa asiakkaisiin, palvelujen tuottajiin ja palvelun järjestäjiin.

Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä (5 op)

Opintojaksolla opit

 • toimimaan vastavuoroisessa ja dialogisessa vuorovaikutussuhteessa
 • soveltamaan vuorovaikutuksen tietoperustaa asiakas – ja palveluohjauksen eri rooleissa
 • käyttämään digitaalisia palveluja ja ohjaamaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä
 • hyödyntämään digitaalisia välineitä ja robotologiaa asiakas- ja palveluohjauksessa ja edistämään niiden kehittämistä monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä.

Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Opintojaksolla opit

 • ohjauksen ja viestinnän etiikan sekä työtavat ja niiden kehittämisen monimuotoisina ja moniviestimin eri toimintaympäristöissä
 • sosiaalisen sekä muun kestävän kehityksen mukaiset työtavat, niiden vahvistamisen ja edelleen kehittämisen asiakas- ja palveluohjausprosessin eri vaiheissa
 • viestimään palveluista asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille
 • viestimään omasta ammatillisesta osaamisestasi ja asiakas- ja palveluohjauksesta eri viestimissä ja medioissa

Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Opintojaksolla opit

 • hyödyntämään tutkimustietoa asiakas- ja palveluohjauksessa ja päätöksenteossa
 • tunnistamaan asiakas- ja palveluohjauksen kehittämishaasteita ja tekemään kehittämisaloitteita omassa työyhteisössäsi ja yhteistyöryhmissä
 • käyttämään tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä asiakaskokemusta ja uudistamaan sosiaali- ja terveysalan palveluita ja työkäytäntöjä asiakaslähtöisesti
 • arvioimaan oman toiminnan ja palvelujen taloudellisuutta, laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ja kehittämään arvioinnin perusteella palveluita ja työkäytäntöjä
 • arvioimaan ja kehittämään asiakas- ja palveluohjauksen ammatillista osaamistasi ja asiantuntijuuttasi

Peruutusehdot

Koulutuksen aloituspäivä on ohjelman mukainen ensimmäinen koulutustilaisuus. Mikäli osallistuminen peruutetaan aiemmin kuin 30 vuorokautta ennen koulutuksen aloitusajankohtaa, koulutusmaksua ei veloiteta. Mikäli osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen koulutuksen aloitusajankohtaa, veloitetaan koko hinta.
 
llmoittautumisjärjestelmän sulkeuduttua peruutus on tehtävä suunnittelija Teija Uinolle sähköpostitse, teija.uino@laurea.fi. Pidätämme oikeuden mahdollisiin aikataulu- ja kouluttajamuutoksiin sekä täydennyskoulutuksen peruuttamiseen mm. vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Ilmoitamme muutoksista sähköpostitse ilmoittautuneille.

Lisätietoja: