Siirry sisältöön

Erikoistumiskoulutuksen suorittaneilla on hyvät valmiudet toimia asiakas- ja palveluohjaajina, palvelujen ja palveluketjujen kehittäjinä sekä palveluinnovaatioiden rakentajina.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai amk -tutkintoa edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille sekä muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.
  • Hakuaika: 1.–31.10.2019
  • Ajoitus: 16.1.–26.11.2020
  • Laajuus: 30 op
  • Sijainti: Laurean Tikkurilan kampus ja Arcadan, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Metropolian kampuksilla
  • Hinta: Koulutus on osallistujille maksutonta.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palvelu- ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt on tehty valtakunnallisena amk-verkostona ja toteutetaan alueellisesti yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Pääkaupunkiseudulla erikoistumiskoulutuksen toteutuksessa Laurean kumppaneina ovat Diakonia-, Arcada- ja Metropolia-ammattikorkeakoulut.  

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa (30 opintopistettä) on kuusi opintojaksoa. Opintojaksoittain on määritellyt osaamistavoitteet ja lähiopetuksen aikataulut löytyvät tästä.

Opintojaksot

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op)

    Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op)

    Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op)

    Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä (5 op)

    Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus (5 op)

    Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähityöskentelypäivien lisäksi on itsenäistä, ohjattua opiskelua.

Lisätietoja: