Siirry sisältöön

Erikoistumiskoulutuksen suorittaneilla on hyvät valmiudet toimia asiakas- ja palveluohjaajina, palvelujen ja palveluketjujen kehittäjinä sekä palveluinnovaatioiden rakentajina.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai amk -tutkintoa edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille sekä muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.
 • Hakuaika: Haku päättynyt
 • Ajoitus: 16.1.–26.11.2020
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Laurean Tikkurilan kampus ja Arcadan, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Metropolian kampuksilla
 • Hinta: Koulutus on osallistujille maksutonta.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palvelu- ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt on tehty valtakunnallisena amk-verkostona ja toteutetaan alueellisesti yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Pääkaupunkiseudulla erikoistumiskoulutuksen toteutuksessa Laurean kumppaneina ovat Diakonia-, Arcada- ja Metropolia-ammattikorkeakoulut.  

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa (30 opintopistettä) on kuusi opintojaksoa. Opintojaksoittain on määritellyt osaamistavoitteet ja lähiopetuksen aikataulut löytyvät tästä.

Opintojaksot

 • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op)
 • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op)
 • Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op)
 • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä (5 op)
 • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus (5 op)
 • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähityöskentelypäivien lisäksi on itsenäistä, ohjattua opiskelua.

Lisätietoja: