Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 3.2. - 16.2.2020
 • Ajoitus: 9.3. - 31.5.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Lähiopetus
 • Hinta: Maksuton

Tällä kurssilla opit perusteet chatbottien ja palvelurobottien mahdollisuuksista sekä tutustut aiheen business casen kautta ilmiöön.  Opit projektoimaan kehitysprojektin sekä toteuttamaan demon yhdessä muun projektitiimin kanssa.

Toteutus

 • Opiskelu toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksen vuorotteluna.
 • Materiaalit ovat pääosin englanniksi, samoin ohjelmointiympäristöt, mutta ohjausta saa suomeksi.
 • Projektien sisällön kieli voi olla suomi tai englanti

Sisältö

 • Voit keskittyä joko verkossa toimivan chatbotin ohjelmointiin tai Pepper –palvelurobotin ohjelmointiin.
 • Jokainen opiskelija tai –ryhmä valitsee oman casen, johon mahdollisimman toimiva ja käyttökelpoinen demo rakennetaan opintojakson aikana.

Oppimateriaali

 • Googlen Dialogflow
 • Palvelurobotti -Pepperin ohjelmointiympäristö Choreograph
 • Human Robot Interaction
 • Janarthanam, S. (2017). Hands-on chatbots and conversational UI development: Build chatbots and voice user interfaces with Chatfuel, Dialogflow, Microsoft Bot Framework, Twilio, and Alexa Skills. Packt Publishing. (Dialogflow: pages 111-147)
 • Opettajan materiaalia verkkoympäristössä

Arviointi

 • Projekti
 • Kurssilta saa kurssiarvosanan (1-5)
 • Arviointikriteereistä ja -menetelmistä tarkemmin verkko-oppimisympäristössä ja kurssin alussa.

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu verkko-oppimisympäristössä sekä lähiopetuksena
Lähiopetusta on seuraavasti:

 • workshop 19.3.2020 klo 9-11.30 Laurea Leppävaara 234
 • worskshop 25.3.2020 Laurea Leppävaara 247
 • Hackathon 1.4.2020 klo 9-18, Laurea Otaniemi, yhdessä Laurean, Haaga-Helian ja Metropolian opiskelijoiden kanssa
 • Workshop 2.4.2020 Laurea Leppävaara 247
 • Opiskelijalla tulee olla valmius työskennellä ryhmän kanssa, lähiopetusten välissä sekä opiskella itsenäisesti uusia asioita
 • Kurssin kokonaiskesto n. 4-6 viikkoa

Ajankäyttö ja kuormitus

 • Kurssi on 5 opintopistettä, työmäärältään 5 x 27 h = 135h.
 • Siitä on n. 15h lähiopetusta. Itseopiskelun osuus n. 130h
 • Huomioi että itseopiskelun osuus on suuri ja kurssi suoritetaan lyhyessä ajassa.
 • Kuormittavuutta voi helpottaa aloittamalla itseopiskelun jo ennen kurssia. Voit tutustua netissä palveluntarjoajiin sekä oppimateriaaliin.

Lisätietoja: