Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: Tulossa pian - Coming soon
 • Ajoitus: 1.3. - 31.5.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Lähi- ja etäopetus
 • Hinta: Maksuton

Tällä kurssilla opit perusteet chatbottien ja palvelurobottien mahdollisuuksista sekä tutustut aiheen business casen kautta ilmiöön. Opit analysoimaan digitaalisten palveluiden trendejä, kehittämään palveluprosesseja, parantamaan digitaalista asiakaskokemusta, sekä opit digitaalisen liiketoiminnan lainsäädännön perusteita.

Toteutus

 • Verkko/virtuaalitoteutus
 • Opiskelu toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksen vuorotteluna.
 • Materiaalit ovat pääosin englanniksi, samoin ohjelmointiympäristöt, mutta ohjausta saa suomeksi.
 • Projektien sisällön kieli voi olla suomi tai englanti

Sisältö

 • Voit keskittyä joko verkossa toimivan chatbotin ohjelmointiin tai Pepper –palvelurobotin ohjelmointiin.
 • Jokainen opiskelija tai –ryhmä valitsee oman casen, johon mahdollisimman toimiva ja käyttökelpoinen demo rakennetaan opintojakson aikana.

Oppimateriaali

 • Googlen Dialogflow https://dialogflow.com/
 • Palvelurobotti -Pepperin ohjelmointiympäristö Choreograph http://doc.aldebaran.com/2-4/software/choregraphe/index.html
 • Human Robot Interaction: 
  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0018720816644364
 • Janarthanam, S. (2017). Hands-on chatbots and conversational UI development: Build chatbots and voice user interfaces with Chatfuel, Dialogflow, Microsoft Bot Framework, Twilio, and Alexa Skills. Packt Publishing. (Dialogflow: pages 111-147)
 • Opettajan materiaalia verkkoympäristössä

Arviointi

 • Projekti
 • Kurssilta saa kurssiarvosanan (1-5)
 • Arviointikriteereistä ja -menetelmistä tarkemmin verkko-oppimisympäristössä ja kurssin alussa.

Aika ja Paikka

 • Opetus tapahtuu verkko-oppimisympäristössä sekä lähiopetuksena
 • Kurssin kesto n. 6 viikkoa

Ajankäyttö ja kuormitus

 • Kurssi on 5 opintopistettä, työmäärältään 5 x 27 h = 135h.
 • Siitä on n. 15h lähiopetusta. Itseopiskelun osuus n. 130h
 • Huomioi että itseopiskelun osuus on suuri ja kurssi suoritetaan lyhyessä ajassa.
 • Kuormittavuutta voi helpottaa aloittamalla itseopiskelun jo ennen kurssia. Lue ja kuuntele esim. uutisia ja ajankohtaisia aiheita.

Lisätietoja: