Siirry sisältöön

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat
 • Hakuaika: 1.3.-15.5.2022
 • Ajoitus: 13.9.2022 - 29.5.2023
 • Laajuus: 30 op
 • Sijainti: Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
 • Hinta: 1500,00 € (alv 0%)

Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla.

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten   valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa.

 • Koulutus järjestetään 13.9.2022-29.5.2023 välisenä aikana.
 • Koulutus sisältää lähi- ja verkko-opetusta sekä oman organisaation kehitystehtävän.
 • Lähiopetuspäivät järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, 01300 Vantaa)
 • Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

 

 • Kohderyhmä 

  Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan. Aiempaa työkokemusta akuuttihoitoon erikoistuneista yksiköistä ei tarvitse olla.

  Koulutusta suositellaan sairaanhoitajille, jotka haluavat kehittää tai päivittää osaamistaan liittyen akuuttihoitotyöhön.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus on jaettu seuraaviin osiin:

  • Akuuttihoitotyön kliininen osaaminen 20 op
   • Akuutisti sairaan potilaan kliinisen tilan arviointi, tarkkailu ja hoito 10 op
   • Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5 op
   • Eri ikäisten päivystyshoitotyö 5 op TAI Eri ikäisten teho- ja valvontahoitotyö 5 op
  • Näyttöön perustuva akuuttihoitotyön kehittäminen 10 op
   • Näyttöön perustuva tieto akuuttihoitotyössä 5 op
   • Näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuuttihoitotyössä 5 op

   

  Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä.

  Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Opiskelu sisältää kontaktiopetusta 1-2 päivää kuukaudessa. Kontaktiopetus sisältää sekä kampuksella tapahtuvaa lähiopetusta että verkko-opetusta. Koulutus sisältää myös paikkaan sitoutumatonta itsenäistä opiskelua verkossa sekä oman organisaation kehitystehtävän.

  Kampuksella järjestettävät lähiopetuspäivät:

  • 13.9.2022
  • 14.9.2022
  • 24.10.2022
  • 14.-15.11.2022
  • 12.12.2022
  • 23.1.2023
  • 24.1.2023
  • 13.2. 2023
  • 13.3. 2023
  • 24.4.2023
  • 29.5.2023

  Pidätämme oikeuden aikataulun muutoksiin.

  Opiskelijavalinnat tehdään 31.5.2022. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 3.6.2022 mennessä.

 • Koulutuksen hyödyt 
  • Osaat hyödyntää hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenet edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä.
  • Opit hallitsemaan hallita akuuttihoidon edellyttämät kliiniset tiedot ja kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon sekä käyttämään akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja tarkastella sitä potilaan tilan arvioinnissa.
  • Koulutuksessa myös suullinen ja kirjallinen viestintä sekä potilaan hoidon tehtävien priorisointi ja potilasturvallinen työskentely ovat tärkeässä roolissa.
  • Koulutuksen suorittaneet osaavat toimia akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa.
  • Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa.
 • Hinta ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutuksen hinta on 1500,00 € (alv 0%). Hinta sisältää opetuksen, oppimisympäristön käytön ja yhteisten opintojen sähköiset oppimismateriaalit.

   

  Peruutusehdot

  Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 12.6.2022 mennessä. Vahvistuksen jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

 

Lisätietoja: