Siirry sisältöön

Terveydenhoitajan koulutus sopii rohkealle, ulospäin suuntautuneelle ihmiselle, joka haluaa tehdä töitä eri-ikäisten ihmisten kanssa.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 240 op, 4 vuotta

Terveydenhoitajan työpaikkoja ovat esimerkiksi neuvolat, kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto, kotisairaanhoito ja avoterveydenhuolto.

Terveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija

Terveydenhoitajan työ on perheiden kohtaamista ja väestön terveyden edistämistä. Opinnoissa yhdistyvät teoria, luennot, verkko-oppiminen ja käytännön harjoittelu. Opintojen kokonaisuudet alkavat uuden tiedon oppimisella. Näitä uusia tietoja syvennetään keskusteluissa ja käytännön tehtävissä.

Terveydenhoitajan koulutus pohjautuu sairaanhoitajan koulutukseen, ja koulutuksen ensi vaiheissa opiskelija perehtyy hoitotyön menetelmiin, etiikkaan ja potilasturvallisuuteen. Terveyden edistämisen kannalta on välttämätöntä tietää, miten oireita ja sairauksia hoidetaan. Terveydenhoitaja saa myös sairaanhoitajan pätevyyden ja voi toimia sairaanhoitajan ammatissa.

Terveydenhoitajan koulutus antaa opiskelijalle pätevyyden ja laillistetun oikeuden harjoittaa terveydenhoitajan ammattia. Terveydenhoitaja on erikoistunut terveyden edistämiseen ja terveysriskien ehkäisemiseen. Työ tapahtuu odottavien äitien, lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyneiden parissa.

Vuorovaikutus ja ohjaaminen ovat terveydenhoitajan ydinosaamista

Terveydenhoitajan työ ja ammattiin opiskelu on monipuolista. Terveydenhoitajan koulutus painottuu harjoitteluun. Opinnot muodostuvat kuudesta kokonaisuudesta, joissa jokaisessa on harjoittelujakso. Harjoittelujaksojen lisäksi käytännön toimintaa asiakkaiden kanssa tapahtuu myös opintojaksoilla opintojen edetessä. Terveydenhoitajaopiskelijat opastavat asiakkaita ja asiakasryhmiä ajankohtaisissa aiheissa esimerkiksi neuvoloissa, kouluissa ja palvelutaloissa osana opintoja. Aiheina voivat olla esimerkiksi ruokailutottumukset, liikunta, seksuaalikasvatus tai vaikkapa kännyköillä tapahtuvan seksuaalisen häirinnän ehkäisy. Ohjausmenetelmät ovat myös osa terveydenhoitajan työssään tarvitsemaa ammatillista osaamista.

Koulutus antaa hyvät mahdollisuudet kansainvälisyyteen. Harjoittelu ulkomailla on suosittua opiskelijoiden keskuudessa, ja osan terveydenhoitajatutkintoon kuuluvista opinnoista voi opiskella myös englanniksi. Kansainvälisyysosaamistaan voi vahvistaa myös opiskelemalla vieraita kieliä ja osallistumalla Laurean kansainväliseen vaihtoon ja muuhun kansainvälisyystoimintaan.

Jatkokoulutusmahdollisuudet esimerkiksi ylemmässä AMK-tutkinnossa ja yliopistojen tarjoamissa opinnoissa ovat monipuoliset. Opiskelija voi halutessaan täydentää osaamistaan myös erilaisilla erikoistumisopinnoilla esimerkiksi työterveyshuollon alalta.

Tutustu opetussuunnitelmiin

 

Hyvät työllistymismahdollisuudet

Terveydenhoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet monipuoliset. Tyypillisiä terveydenhoitajan työpaikkoja esimerkiksi neuvolat, kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto, kotisairaanhoito ja avoterveydenhuolto. Terveydenhoitajia työllistyy niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille. Myös yrittäjyys on mahdollista, vaikkapa kotipalvelujen kehittämisen parissa. Erityisesti järjestösektorilla on kansainvälisiä mahdollisuuksia työllistymiseen. Kansainvälisyys näkyy terveydenhoitajan työssä myös asiakaskunnan kautta. Terveydenhoitaja voi työllistyä myös sairaanhoitajan tehtäviin, koska koulutus antaa molemmat pätevyydet.

Terveydenhoitaja on terveyden edistämisen ammattilainen

Terveydenhoitajan koulutus sopii rohkealle, ulospäin suuntautuneelle ihmiselle, joka haluaa tehdä töitä eri-ikäisten ihmisten kanssa. Asiakkaiden ohjaus- ja tukemistyössä tarvitaan paitsi vahvaa teoreettista tietoa ja käytännön taitoja, myös hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä eläytyä asiakkaan tilanteeseen. Terveydenhoitaja haluaa oppia uutta ja kehittää ammattitaitoaan ja työtään.

Usein kysyttyä - terveydenhoitaja

 • Miten päivitän opistoasteen sairaanhoitaja- tai kätilötutkinnon sairaanhoitaja AMK- tai terveydenhoitaja AMK –tutkinnoksi 

  Jos Sinulla on sairaanhoitajan ja/tai kätilön tutkinto opistoasteelta, osallistut normaalisti yhteishakuun (www.opintopolku.fi) ja valintakokeisiin. Mikäli Sinut valitaan suorittamaan tutkintoa, täydennät puuttuvat opinnot seuraavasti:

  Sairaanhoitajakoulutuksen tutkinnon laajuus on 210 op, entisistä opinnoista hyväksi luetaan 150 op eli suoritettavaa jää 60 op. Se tarkoittaa kestoltaan noin vuoden päätoimisia opintoja. Terveydenhoitajakoulutuksen laajuus 240 op, entisistä opinnoista hyväksi luetaan 120 op, suoritettavaa jää 120 op eli noin kahden vuoden päätoimiset opinnot. 

  Suoritettavat opinnot koostuvat kieli- ja projektiopinnoista, johtajuuden-, yrittäjyyden ja uudistuvan hoitotyön opinnoista, tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnoista ja opinnäytetyöstä. Lisäksi sairaanhoitajaopiskelijat valitsevat oman urasuunnitelmansa mukaisia opintoja (15 op) ja terveydenhoitajaopiskelijat opiskelevat terveydenhoitotyön opinnot (60 op). Terveydenhoitajaopintoihin sisältyy kaksi ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

  Lisätietoja koulutuksista antavat opintopäälliköt:
  Tanja Tamminen, Tikkurila
  Eila Toiviainen, Otaniemi                   
  Satu Kaunio, Hyvinkää, Porvoo, Lohja

   

 • Voiko jo valmistunut sairaanhoitaja päivittää tutkintonsa terveydenhoitajaksi suorittamalla vain jäljellä olevan osan? 

  Suoritettava osuus lasketaan yksilöllisesti ja se on noin 60 op.
  Opintoihin haetaan hakemalla yhteishaussa terveydenhoitajakoulutukseen.

 • Missä ajassa tutkinnon voi suorittaa? 

  Terveydenhoitajakoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja arvioitu kesto on 4 vuotta. Tutkinnon suorittamista voit nopeuttaa mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja tai soveltuvaa työkokemusta. Ottamalla kesäopintoja opintopisteesi karttuvat nopeammin. Voit myös aloittaa opinnäytetyösi tekemisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

 • Missä terveydenhoitajat voivat työskennellä? 
  • neuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa
  • terveydenhoitajana tai kotihoidonohjaajana kotihoidossa
  • teveydenhoitajana digitaalisissa neuvontapalveluissa
  • terveydenhoitajana, päihdehoitajana tai tiimivastaavana terveysasemalla
  • terveydenhoitajana ikääntyneiden palvelukeskuksissa tai hoitokodeissa
  • terveydenhoitajana vammaisten ja kehitysvammaisten palveluissa
  • neuvontahoitajana tai toiminnanjohtajana potilasjärjestössä tai yhdistyksessä
  • edustajana lääke- ja hoitotarvikeyrityksessä
  • tutkimushoitajana esimerkiksi elintapa-, lääke- ja rokotetutkimuksissa
  • terveysalan kouluttajana esim. yksityisessä yrityksessä, potilasjärjestössä
  • projektipäällikkönä tai projektityöntekijänä terveys- ja sosiaalialan kehittämisprojektissa
  • terveydenhoitajana/sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa eri osastoilla ja poliklinikoilla
  • terveysalan yrittäjänä
  • etuuskäsittelijänä vakuutusyhtiössä tai KELA:ssa.

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Mihin terveydenhoitajat työllistyvät ja millaista opiskelu on?

Terveydenhoitaja (AMK), Otaniemi, 25 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2020
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: 1-2 kertaa kuukaudessa (maanantai ja tiistai)
Hae Opintopolussa 

Terveydenhoitaja (AMK), Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2021
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa