Siirry sisältöön

Seuraava hakuaika on 16.-30.3.2022. Sosionomiksi voit opiskella monimuoto- tai verkko-opintoina Hyvinkään, Porvoon ja Otaniemen kampuksilla. Tikkurilan kampuksella voit opiskella sosionomiksi myös päiväopintoina.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Sosionomina voit työllistyä esimerkiksi palveluohjaajaksi, sosiaaliohjaajaksi, järjestötyöntekijäksi, perhetyöntekijäksi tai varhaiskasvatuksen sosionomiksi.

Haku polkuopintoihin 29.11.2021

Voit hakea opiskelemaan tähän koulutukseen myös polkuopintojen kautta. Polkuopinnot ovat avoimen AMK:n opintoja, jotka suoritettuasi voit hakea opiskelijaksi erillishaun kautta ilman yhteishakua. Keväällä 2022 alkaviin polkuopintoihin haetaan 29.11.2021 klo 8.00 - 23.59.

Tutustu polkuopintoihin >>

Koulutuksen sisältö

Sosionomikoulutuksessa saat valmiudet edistää yksilön, perheen ja yhteisön sosiaalista ja yhteiskunnallista osallisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja turvallisuutta. Opinnoissa ihmisten hyvinvoinnin edistämistä tarkastellaan huomioiden niin ihmisten väliset suhteet kuin yhteiskunnan rakenteetkin.

Opinnoissa käsitellään mm. väestön ikääntymistä, lasten ja perheiden tukemista, monikulttuurisuutta ja osallisuuden vahvistamista. Saat myös valmiudet yrittäjänä toimimiseen ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseen. 

Ydinosaamisen opinnot

Sosionomin koulutuksessa ydinosaamisen opintoja ovat:

 • Sosiaalialan asiakastyö
 • Palvelujärjestelmät, osallisuus ja yhteiskunnallinen muutostyö
 • Sosiaalialan työn lähestymistavat ja menetelmät
 • Asiakaslähtöisten sosiaalipalveluiden kehittäminen
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

Sosionomikoulutukseen sisältyy 45 opintopistettä työharjoittelua.

Täydentävät opinnot

Kaikille yhteisten ydinosaamisen opintojen jälkeen valitset täydentäviä opintoja, joita on tarjolla monipuolisesti. Voit täydentää osaamistasi esimerkiksi seuraavilla suuntauksilla:

 • Varhaiskasvatus
 • Lastensuojelu ja perhetyö
 • Aikuissosiaalityö
 • Monialainen asiakasosaaminen sosiaali- ja terveysalalla
 • Health and wellbeing from global perspective
 • Empowering multicultural clients
 • Luovat toiminnot

Luovat toiminnot osallistavat ihmisiä musiikin, kuvallisen ilmaisun, draaman, liikunnan tai tanssin kautta.

Tämän lisäksi voit täydentää osaamistasi erilaisissa monialaisissa opinnoissa ja työelämäprojekteissa.

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta tuottavat opinnot

Voit suorittaa opinnoissasi varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta tuottavat opinnot, jolloin työllistyt varhaiskasvatuksen sosionomin työtehtäviin.  

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta tuottavat opinnot ovat Laurea-ammattikorkeakoulussa 60 op kokonaisuus, jotka koostuvat kolmesta (10 op) varhaiskasvatuksen sosionomin täydentävän osaamisen opintojaksosta, yhdestä pedagogisesta työharjoittelusta varhaiskasvatuksessa (15 op) sekä varhaiskasvatukseen suuntautuneesta opinnäytetyöstä (15 op).

 

Tutustu opetussuunnitelmaan

  

Koulutuksen vahvuudet

Laurean sosionomikoulutuksessa opiskelet tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan sosiaalialan toimijoiden kanssa erilaisissa työelämäprojekteissa. Näin luot jo opiskeluaikana itsellesi monipuolisen verkoston sosiaalialan kentän kanssa.

Laureassa pääset valitsemaan ainutlaatuisia suuntautumisvaihtoehtoja, kuten esimerkiksi luovat menetelmät. Myös rikosseuraamusalan sosionomiopintojen tarjontaa on mahdollista sisällyttää suuntautumisopintoihin.

Kansainvälisyys sosionomiopinnoissa

Tutkintoon sisältyy englannin ja ruotsin kielen opintoja, joissa vierasta kieltä opitaan arjen tekemisen kautta. Lisäksi tarjolla on opintojaksoja, jotka toteutetaan yhdessä kansainvälisten degree-opiskelijoiden kanssa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa esimerkiksi vapaaehtoistyössä ja kansainvälisissä organisaatioissa ulkomailla. Voit myös hakea kansainväliseen vaihtoon ulkomaille.

Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa >>

Opetusmuodot

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu oppimistehtäviä sekä tiimeissä tehtäviä yritysprojekteja.

Päiväopinnoissa ensimmäiset puolitoista vuotta on pääsääntöisesti lähiopetusta kampuksella ja opetukseen kuuluu paljon ryhmätyötä. Opintojaksoilla tehdään myös työelämäprojekteja yhteistyökumppaneiden kanssa. Opinnoissasi voit valita opintoja joustavasti eri kampusten ja opiskelutapojen välillä; esimerkiksi päiväopiskeluun on mahdollistaa liittää virtuaaliopintoja.

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Monimuoto-opiskelu edellyttää sinulta itseohjautuvuutta ja joustavuutta. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa hyvin työn ja opintojen yhteensovittamisen.

Verkko-opinnot opiskellaan kokonaan verkossa, mikä edellyttää yleisesti sinulta enemmän itseohjautuvuutta. Opinnot koostuvat webinaareista sekä ryhmä- ja yksilötehtävistä. Opintojen alussa opiskelijat jaetaan opiskelutiimeihin. Verkko-opintoihin sisältyy yksi lähipäivä kampuksella lukukausittain lukukauden alussa. Osa opinnoista edellyttää läsnäoloa aikataulutetuissa verkkokohtaamisissa. Lue lisää opetusmuodoista >>

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi.

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esim. osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet.

Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin. Lisätietoa vaihtoehtoisista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa löydät täältä.

Työllistyminen

Työllistymisnäkymät Laureasta valmistuneilla sosionomeilla ovat erittäin hyvät. Voit työllistyä muun muassa ohjaus-, palvelu-, kuntoutus- ja koulutustehtäviin. Nämä tehtävät voivat olla esimerkiksi lastensuojelun, vanhustenhuollon, nuoriso- ja perhetyön ja aikuissosiaalityön parissa.

Sosionomin työssä korostuu asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisevä työote, varhainen tuki ja hyvinvoinnin edistäminen. Tehtävänimikkeitä voivat olla mm. palveluohjaaja, sosiaaliohjaaja, koulukuraattori, järjestötyöntekijä tai perhetyöntekijä. Sosiaalialalla voit työllistyä myös kansainvälisiin organisaatioihin ympäri maailmaa.

Jatko-opiskelu

Sosionomitutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan ylempää AMK-tutkintoa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina. Voit myös hakeutua jatkamaan opintojasi maisteritasolle yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa.

Usein kysyttyä

 • Onko opiskeluun ikärajaa? 

  Opiskeluumme ei ole ikärajaa, kaikki toisen asteen suorittaneet voivat hakea Laureaan.

 • Missä voin tehdä työharjoittelun? 

  Työharjoittelupaikat hyväksytetään aina ennen harjoittelun alkua. Työharjoittelupaikan ei tarvitse sijaita kampuksen läheisyydessä.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Sosionomikoulutus

 

 

 

Opiskelijatarinat

Sosionomi (AMK), Hyvinkää, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Lohja, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Otaniemi, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Verkko, 40 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Verkko-opetus
 • Opetusaika: Pääsääntöisesti yksi lähitapaaminen aina lukukauden alussa, muutoin opetus verkossa
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.