Siirry sisältöön

Päivitä sairaanhoitajan opistotason tutkinto ammattikorkeakoulututkintoon vertaisryhmän tuella. Opinnot on suunniteltu toteutettavaksi joustavasti työn ohella!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneet
 • Hakuaika: 22.2.-8.3.2021
 • Ajoitus: Opinnot alkavat 20.5.2021.
 • Laajuus: 210 opintopistettä (hyväksiluku 150 op aikaisemman opistoasteen sairaanhoitajan tutkinnon perusteella)
 • Sijainti: Hyvinkään kampus
 • Hinta: Maksuton

Laureassa käynnistyy opistotason sairaanhoitajille suunnattu koulutusryhmä, jossa opistotason sairaanhoitajatutkinnon voi päivittää sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkintoon vertaisryhmän tuella.

Koulutus on suunniteltu monimuotoisesti niin, että pystyt suorittamaan opinnot työn ohessa. Osa opinnoista toteutetaan verkossa.

Koulutukseen on varattu 40 aloituspaikkaa. Hakijalta vaaditaan aiempi opistoasteen sairaanhoitajatutkinto. Hakukriteerit täyttäville hakijoille valinta toteutuu motivaatiokirjeen perusteella.

Opintojen sisältö

Sairaanhoitajakoulutuksen ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Aikaisemmista sairaanhoitajan tutkinnostasi hyväksiluetaan 150 opintopistettä, joten suoritettavaa sinulle jää enintään 60 opintopistettä.  Jos sinulla on sairaanhoitajan tutkinnon jälkeistä koulutusta, mahdollisesti myös sitä voidaan hyväksilukea. Opinnot on suunniteltu joustaviksi siten, että niistä on sinulla mahdollisimman paljon hyötyä nykyisessä työssäsi ja voit hyötyä työelämässäsi hankkimasta osaamisesta koulutuksessa.

Suoritettavat opinnot koostuvat:

 • Kieliopinnoista
  • Ruotsin kielen opinnot 5 op
  • Englannin kielen opinnot 5 op
 • Projektiopinnoista (5 op)
 • Johtajuuden, yrittäjyyden ja uudistuvan hoitotyön opinnoista (10 op) opinnoista sekä
 • Tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnoista sekä opinnäytetyöstä (20 op)

Lisäksi valitset 15 op oman urasuunnitelmasi mukaisia opintoja. Opintoihin kuuluvan opinnäytetyön tekemisen avulla syvennät osaamistasi. On mielekästä kytkeä opintosi oman työpaikkasi kehittämiseen esimerkiksi opinnäytetyön kautta.

Opintojen toteutus

Opinnot alkavat torstaina 20.5. Opetus toteutetaan monimuoto-opintoina, jossa yhdistyvät lähi- ja verkko-opetus sekä itsenäinen opiskelu.

Lähiopetus järjestetään Hyvinkään kampuksella.

Jatko-opiskelu ja työl­li­syys­nä­ky­mät

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyvät erittäin hyvin ja tämä antaa sinulle kilpailukykyä työmarkkinoilla. Lisäksi se vahvistaa jatko-opintomahdollisuuksiasi. Suomalaista sairaanhoitajakoulutusta pidetään korkeatasoisena ja siksi se on hyvin suosittu ja arvostettu myös ulkomailla. Tutkinto on suoraan kelvollinen EU:n alueella.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan hakuaikana 22.2. klo 8.00 - 8.3.2021 klo 15.00 Opintopolussa.

Voit hakea tähän koulutukseen, mikäli olet aiemmin suorittanut opistoasteen sairaanhoitajan tutkinnon.

Huom. Ammatillinen perustutkinto ei ole opistoasteen tutkinto, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ei ole opistoasteen tutkinto. Opistotutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää ollut 2000-luvulla

Opiskelijat valitaan koulutukseen motivaatiokirjeen perusteella. Motivaatiokirje arvioidaan asteikolla 0-20 pistettä. Motivaatiokirjeen perusteella arvioidaan hakijan motivaatiota ja kiinnostusta alaan sekä soveltuvuutta opintoihin.

Sinun odotetaan pystyvän käyttämään riittävästi aikaa opintoihisi. Vaikka opiskelu on lähtökohtaisesti monimuoto- ja verkko-opiskelua, joudut käyttämään opintoihin varsin paljon aikaa. Pyri kirjallisessa tehtävässä perustelemaan esittämäsi asiat ja mielipiteesi ainakin seuraavista asioista:

 • Miksi haet opiskelemaan sairaanhoitajakoulutukseen?
 • Mikä sinua tässä koulutuksessa motivoi?
 • Kuvaile lyhyesti tavoitteitasi ja tulevaisuuden suunnitelmiasi. Pohdi myös sitä, miten opiskelu muuttaa arkeasi ja ajankäyttöäsi ja mitä olet valmis muuttamaan tämän hetkisessä elämäntilanteessasi, jotta onnistuisit opinnoissasi ja valmistuisit sairaanhoitajaksi (AMK) 1 - 1,5 vuodessa tai nopeammin.
 • Millaisia haasteita ja vahvuuksia arvelet sinulla olevat opintojen toteuttamisessa?
 • Minkälaista osaamista sinulla on ennestään, voisitko näyttää osaamisesi joistakin opinnoista tai opintojen osista?
 • Minkälaisia kehittämisen kohteita näet nykyisessä työssäsi?

Vaadittavat liitteet (aikaisempi tutkintotodistus, motivaatiokirje) tulee liittää hakemukselle 15.3.2021 klo 15:00 mennessä.

Opiskelijavalinnat julkaistaan 5.4.2021 Oma Opintopolku-palvelussa. Valituille lähetetään tietoa myös sähköpostitse.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 12.4.2021 klo 15:00 mennessä.

Lisätietoja: