Siirry sisältöön

Päivitä sairaanhoitajan opistotason tutkinto ammattikorkeakoulututkintoon vertaisryhmän tuella. Opinnot on suunniteltu toteutettavaksi joustavasti työn ohella!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneet
 • Hakuaika: 11.3.2020–24.7.2020
 • Ajoitus: 17.8.2020
 • Laajuus: 210 opintopistettä (hyväksiluku 150 op aikaisemman opistoasteen sairaanhoitajan tutkinnon perusteella)
 • Sijainti: Hyvinkään kampus
 • Hinta: Maksuton

Laureassa käynnistyy opistotason sairaanhoitajille suunnattu koulutusryhmä, jossa opistotason sairaanhoitajatutkinnon voi päivittää sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkintoon vertaisryhmän tuella.

Koulutus on suunniteltu monimuotoisesti niin, että pystyt suorittamaan opinnot työn ohessa. Osa opinnoista toteutetaan verkossa ja lähipäivät sijoittuvat pääsääntöisesti keskelle viikkoa (ke ja/tai to).

Koulutukseen on varattu 40 aloituspaikkaa. Hakijalta vaaditaan opistoasteen sairaanhoitajan tutkintoa, viimeisen viiden (5) vuoden aikana vähintään kahden (2) vuoden työkokemus sairaanhoitajan töistä. Hakukriteerit täyttäville hakijoille valinta toteutuu opiskelujen toteutussuunnitelman eli motivaatiokirjeen perusteella.

Opintojen sisältö

Sairaanhoitajakoulutuksen ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Aikaisemmista sairaanhoitajan tutkinnostasi hyväksiluetaan 150 opintopistettä, joten suoritettavaa sinulle jää enintään 60 opintopistettä.  Jos sinulla on sairaanhoitajan tutkinnon jälkeistä koulutusta, mahdollisesti myös sitä voidaan hyväksilukea. Opinnot on suunniteltu joustaviksi siten, että niistä on sinulla mahdollisimman paljon hyöytyä nykyisessä työssäsi ja voit hyötyä työelämässäsi hankkimasta osaamisesta koulutuksessa.

Suoritettavat opinnot koostuvat:

 • Kieliopinnoista
  • Ruotsin kielen opinnot 5 op
  • Englannin kielen opinnot 5 op
 • Projektiopinnoista (5 op)
 • Johtajuuden, yrittäjyyden ja uudistuvan hoitotyön opinnoista (10 op) opinnoista sekä
 • Tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnoista sekä opinnäytetyöstä (20 op)

Lisäksi valitset 15 op oman urasuunnitelmasi mukaisia opintoja. Opintoihin kuuluvan opinnäytetyön tekemisen avulla syvennät osaamistasi. On mielekästä kytkeä opintosi oman työpaikkasi kehittämiseen esimerkiksi opinnäytetyön kautta.

Opintojen toteutus

Opinnot alkavat maanantaina 17.8.2020. Opetus toteutetaan hyödyntämällä monimuoto-opintoja, jossa siis yhdistyvät lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä opiskelua. Lähiopetusta Hyvinkään kampuksella on 4-8 pvä / kk ja ne sijoittuvat pääosin keskiviikko- ja torstaipäiville.

Jatko-opiskelu ja työl­li­syys­nä­ky­mät

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyvät erittäin hyvin ja tämä antaa sinulle kilpailukykyä työmarkkinoilla. Lisäksi se vahvistaa jatko-opintomahdollisuuksiasi. Suomalaista sairaanhoitajakoulutusta pidetään korkeatasoisena ja siksi se on hyvin suosittu ja arvostettu myös ulkomailla. Tutkinto on suoraan kelvollinen EU:n alueella.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan hakuaikana 11.3.2020 klo 8:00 – 24.7.2020 klo 15:00 Opintopolussa.

Hakijalta vaaditaan opistoasteen sairaanhoitajan tutkintoa, viimeisen viiden vuoden aikana vähintään kahden vuoden työkokemus sairaanhoitajan töistä sekä sosiaali- ja terveyden alalla vaadittavaa terveydentilaa ja toimintakykyä. Hakukriteerit täyttäville hakijoille valinta toteutuu opiskelujen toteutussuunnitelman eli motivaatiokirjeen perusteella.

Vaadittavat liitteet (aikaisempi tutkintotodistus, työtodistus ja opintojen toteutussuunnitelma) tulee liittää hakemukselle 31.7.2020 klo 15:00 mennessä.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 12.8.2020 klo 15:00 mennessä.

Lisätietoja: