Siirry sisältöön

Sairaanhoitajakoulutus verkossa

Verkkopainotteiset monimuoto-opinnot ovat uudenlainen tapa opiskella sairaanhoitajaksi. Laureassa käynnistyy verkkopainotteinen sairaanhoitajakoulutus seuraavan kerran keväällä 2019 Lohjan ja Otaniemen kampuksilla. Hakuaika näihin koulutuksiin on 5. - 19.9.2018.


Verkko-opetuspainotteisessa opetuksessa lähiopetusta järjestetään kahtena päivänä kuukaudessa. Opintojen aikana muut tapaamiset tapahtuvat erilaisia verkkotyökaluja hyödyntäen. Myös sairaanhoitajan teoreettisen tietoperustan opiskelet pääsääntöisesti monipuolisia verkko-opetusmenetelmiä hyödyntäen.

Sairaanhoitajana työskentelet itsenäisesti ja vastuullisesti yksilöiden ja perheiden kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Hoitotyötä tehdään moninaisissa ja jatkuvasti uudistuvissa toimintaympäristöissä.  Opintojen aikana digitaalisten työmenetelmien käyttötaitosi vahvistuvat ja saat valmiuksia toimia muuttuvassa ja uudistuvassa työssä sosiaali- ja terveysalalla. 

 

Minkälaista on verkkopainotteinen monimuoto-opiskelu?


Verkkopainotteinen opiskelu poikkeaa monin eri tavoin päiväopiskelusta. Opinnoissa tarvitset itseohjautuvuutta, ryhmä- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyä aikatauluttaa opintosi omaan elämääsi sopiviksi. Verkossa opiskellessa teet paljon itsenäistä työtä, mutta lisäksi osallistut verkkokeskusteluihin ja teet ryhmätehtäviä sekä työelämään liittyviä projekteja etäyhteyksiä hyödyntäen.

Lähiopetukseen osallistut kahtena päivänä kuukaudessa. Lähipäivinä harjoitellaan erilaisissa työpajoissa ja simulaatioissa hoitotyön kohtaamis- ja vuorovaikutustilanteita sekä kliinisiä taitoja yhdessä opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa.

Jokaisella lukukaudella on ammattitaitoa edistävää harjoittelua 4 - 10 viikkoa. Ammattitaitoa edistävien harjoittelujaksojen aikana syvennät opiskelemiasi taitoja erilaisissa hoitotyön ympäristöissä. Harjoitteluviikot ovat täysipäiväistä työskentelyä, ja koko sairaanhoitajatutkinnosta harjoittelun osuus on reilu kolmannes.

Verkkopainotteinen opiskelu edellyttää sinulta perusvalmiuksia it-taidoissa sekä halua kehittyä niiden käytössä. Työvälineinä verkko-opinnoissa tarvitset oman tietokoneen, verkkoyhteyden, kuulokemikrofonin ja älypuhelimen.
Opintojen eteneminen

Sairaanhoitajakoulutus on laajuudeltaan 210 op, ja keskimääräinen opintoaika on 3,5 vuotta. Verkkopainotteinen monimuotokoulutus on laajuudeltaan ja opetussuunnitelmaltaan samanlainen kuin sairaanhoitajatutkinto muutenkin on.

Verkko-opetuspainotteisen monimuotosairaanhoitajakoulutuksen lähipäivät Otaniemen ja Lohjan kampuksilla ovat keväällä 2019 alkavassa koulutuksessa seuraavat:

Lohjan kampus:
opinnot verkkopainotteisena monimuotototeutuksena, kaksi lähiopetuspäivää kuukausittain, pääsääntöisin torstai ja perjantai. Lähipäivät keväällä 2019 ovat to–pe 10.-11.1., 7.-8.2., 7.-8.3., 4.-5.4. ja 23.-24.5. Harjoittelua viikoilla 16-19.

Otanimen kampus:
opinnot verkkopainotteisena monimuotototeutuksena, kaksi lähiopetuspäivää kuukausittain, pääsääntöisin to-pe. Lähipäivät keväällä 2019 ovat to-pe 10.-11.1., 14.-15.2., 14.-15.3., 11.-12.4., 23.-24.5.Harjoittelua on viikoilla 16 - 19.