Siirry sisältöön

Huom! Erillishaku on päättynyt. Seuraavaa erillishaun ajankohtaa ei ole päätetty.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Liikunnanohjauksen tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon aiemmin suorittaneet
 • Hakuaika: 20.9.2021 klo 8:00 – 4.10.2021 klo 15:00
 • Ajoitus: Koulutus alkaa 12.1.2022.
 • Laajuus: 210 op
 • Sijainti: Laurean Otaniemen kampus
 • Hinta: Maksuton

Huom! Erillishaku on päättynyt. Seuraavaa erillishaun ajankohtaa ei ole päätetty.

Fysioterapeuttikoulutus liikunnanohjauksen tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon aiemmin suorittaneille

Syksyllä 2021 järjestettävä erillishaku Laurean fysioterapeuttikoulutukseen on suunnattu hakijoille, joilla on liikunnanohjauksen perustutkinto tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ja soveltuvaa työkokemusta. Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, jotka pitävät sisällään sekä lähiopetusta Laurean Otaniemen kampuksella että itsenäistä oppimista verkossa. Lähiopetusta järjestetään joka toinen viikko maanantaisin ja tiistaisin. Koulutus soveltuu siis myös työssäkäyville.

Opintojen sisältö

Fysioterapeuttiopinnoissa perehdyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen fysioterapian keinoin. Opit ohjaamaan ja opastamaan asiakkaita liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntoutuksen asioissa. Fysioterapian ammatillinen toiminta liittyy ihmisen liikkeen, liikkumisen, toimintakyvyn ja toiminnan arviointiin ja tukemiseen. Opit soveltamaan yrittäjyyttä ja palvelumuotoilun ajattelutapaa hyvinvointialan palvelujen kehittämisessä.

Fysioterapeutin tutkinto koostuu perusopinnoista ja suuntautumisopinnoista. Perusopinnot antavat pohjan tutkinnolle ja ovat kaikille pakollisia. Suuntautumisopinnot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen.

Pe­rus­o­pin­not

Fysioterapeutin perusopinnot rakentuvat erilaisten kokonaisuuksien ympärille, joita ovat:

 • Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen (30 op)
 • Asiakkaan tutkiminen ja kliininen päättely (30 op)
 • Terapiaosaaminen (30 op)
 • Terapiamenetelmien soveltaminen ja kehittäminen (30 op)
 • Asiakaslähtöiset kuntoutuspalvelut (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (30 op)

Käytännön fysioterapiataitoja opitaan myös neljän harjoittelujakson aikana sekä opintojaksojen työpajoissa, joissa on mukana asiakkaita. Lisäksi opiskelija voi halutessaan täydentää opintojaan valinnaisella viidennellä harjoittelujaksolla.

Suun­tau­tu­mi­so­pin­not

Fysioterapeuttikoulutus sisältää 30 op suuntautumisopintoja. Suuntautumisopinnoilla voit täydentää osaamistasi esimerkiksi osallistumalla erilaisiin ajankohtaisiin kehittämistehtäviin perustuviin hankkeisiin. Osaamistaan voi syventää myös sairaaloiden, palvelukeskusten tai liikuntatoimen toimeksiannoissa. 
Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. Näin jokainen opiskelija voi rakentaa oman urasuunnitelmaa tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Opintojen toteutus

Monimuoto-opiskelu  sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa.

Koulutuksen lähiopetuspäivät ovat joka toinen viikko aina maanantaisin ja tiistaisin alkaen vko 3, 17-18.1.2022.

Voit ottaa myös muita opintoja opintosuunnitelmaasi esim. päiväopintojen tarjonnasta sekä yhteistyökorkeakoulujen tarjonnasta. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta ja aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota sekä halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi keskimäärin 30-40 h/viikko. Monimuoto-opiskelu sopii erityisesti opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä.

Erilaisia kehittämistehtäviä on työelämälähtöisiä projekteja on mahdollista tehdä opintojen aikana hyödyntäen omaa työpaikkaansa sekä verkostojaan.

Hakeminen

Hakukelpoisuuden tähän koulutukseen antaa liikunnanohjauksen perustutkinto tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja. Hakukelpoisuuden antava tutkinto tulee olla suoritettu hakuajan loppuun 4.10.2021 mennessä. Lisäksi hakijalta vaaditaan viimeisen viiden vuoden ajalta vähintään kahden vuoden työkokemus liikunta-alan tai kuntoutuksen työtehtävistä.

Hakuaika koulutukseen on 20.9.-4.10.2021. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Koulutukseen haetaan hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa. Hakemukselle liitetään kopio tutkintotodistuksesta ja työtodistuksista sekä motivaatiokirje. Liitteet tulee liittää hakemukselle viimeistään 11.10.2021 klo 15.00.

Lopullisen päätöksen opiskelijavalinnasta tekevät opintopäällikkö, tutkintovastaava sekä koulutuksen lehtori. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa tiedoksi Laurean hakijapalvelut. Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 26.11.2021. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 3.12.2021 Opintopolku.fi –palvelun kautta.

Motivaatiokirje

Opiskelijavalinta tehdään motivaatiokirjeen perusteella. Motivaatiokirjeellä arvioidaan hakijan motivaatioita ja sitoutumista sekä soveltuvuutta fysioterapeuttikoulutuksen opintoihin. Kaikkiin teemoihin tulee vastata. Motivaatiokirjeen laajuus on kaksi A4-sivua tietokoneella kirjoitettuna. Motivaatiokirje luetaan vain hakukelpoisilta.

Motivaatiokirjeen teemat:

 • Miksi päätit hakea tähän koulutukseen?
 • Mitä odotat tältä koulutukselta?
 • Millaisia tavoitteita sinulla on opintoihin ja uraan liittyen?
 • Millaiset opiskelutottumukset sinulla on? Kuvaa opiskelutaitojasi ja –tapojasi.
 • Miten olet aikonut sovittaa yhteen opiskelun, työn ja muun elämän

Motivaatiokirje arvioidaan asteikolla 0-20 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä, jolla voi tulla valituksi on 10 pistettä. Tasapistetilanteessa käytetään arvontaa. Tällöin tietojärjestelmä arpoo tasapistetilanteessa valittavat. Valinta tasapistetilanteessa koskee vain lopullista valintaa.

Työkokemus

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, tarkat työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Puutteellisia työtodistuksia ei oteta huomioon.

Osa-aikatyön tunnit muutetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voidaan hyväksyä vain päätoimista työskentelyä
vastaava määrä.

Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan ter­vey­del­li­set vaa­ti­muk­set

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Tarkasta vaatimukset täältä

Kiin­nos­tuit­ko kou­lu­tuk­ses­ta? Jätä yh­teys­tie­to­si, niin saat muis­tu­tuk­sen hakuajan al­ka­mi­ses­ta!

Erillishaku fysioterapeuttikoulutukseen on päättynyt eikä seuraavaa erillishaun ajankohtaa ole päätetty. Jos haluat, että olemme sinuun yhteydessä seuraavan kerran kun koulutus on erillishaussa, jätä yhteystietosi alle.

Haluan, että minulle lähetetään sähköpostitse tietoa tästä koulutuksesta.

Minulle saa lähettää tietoa myös muista Laurean fysioterapeuttikoulutuksen hakuvaihtoehdoista.

Lisätietoja: