Siirry sisältöön

Seuraava haku turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutukseen on 16.-30.3.2022. Turvallisuutta ja riskienhallintaa voit opiskella päiväopintoina Laurean Leppävaaran kampuksella.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi turvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijatehtävissä tai turvallisuusalan kouluttajana. Voit työllistyä viranomaistehtäviin, vakuutus- ja finanssisektorin tehtäviin tai pelastuslaitoksen palotarkastajan tehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomin tutkinto koostuu ydinopinnoista ja täydentävistä opinnoista. Tutkintoon sisältyy pakollisia liiketalouden tradenomin opintoja 150 opintopisteen edestä. Turvallisuuden ja riskienhallinnan opintoja on suoritettava vähintään 45 opintopistettä.  Toimiaksesi turvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilaisena sinun on tärkeää oppia ymmärtämään muun muassa liiketoiminnan, yritystoiminnan, asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen sekä talouden ja yritysjuridiikan perusteita.

Koulutuksen ydinopinnoissa saat kattavan käsityksen siitä, mitä turvallisuus ja riskienhallinta merkitsevät yhteiskunnan, yrityksen ja yksilön tasolla. Turvallisuuden ja riskienhallinnan opintojen kautta voit suunnata osaamisesi yhteiskunnan turvallisuuteen, yritysten ja organisaatioiden turvallisuuteen tai riskienhallintaan. Koulutukseen kuuluu kaksi viidentoista opintopisteen laajuista työharjoittelua, joiden pituus on yhteensä viisi kuukautta.

Ydinosaamisen opinnot

Turvallisuuden ja riskienhallinnan perusopinnoissa otat haltuun sekä turvallisuuden ja riskienhallinnan että liiketalouden perusasiat ja käsitteet.  Ydinosaamisen opinnot koostuvat viidestä osasta:

Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

Opit tunnistamaan ja arvioimaan liiketoimintaympäristön mahdollisuudet sekä menestymisen edellytykset ja toimimaan asiakaslähtöisesti kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Opinnoissa suoritat virkamieheltä vaadittavan ruotsin kielen osaamisen.

Turvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet

Opit soveltamaan turvallisuuden ja riskienhallinnan, varautumisen ja kyberturvallisuuden käytäntöjä ja perusteita sekä suunnittelemaan, arvioimaan ja kehittämään turvallisuustoimintoja. 

Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä (Työharjoittelut)

Opit hakemaan omaa urasuunnitelmaa tukevan työpaikan ja toimimaan vastuullisesti työtehtävissä. Osana harjoittelua teet myös kehittämistehtävän, jonka avulla opit kehittämään organisaation toimintaa ja omaa osaamistasi asiantuntijana.

Service Business

Englanninkielisissä opinnoissa vahvistat omaa palveluliiketoiminnan osaamistasi ja opit käyttämään erilaisia palvelumuotoilun ja digitaalisen markkinoinnin työkaluja ja tekemään päätöksiä dataan pohjautuen. Opiskelet yhdessä englanninkielisten koulutusten opiskelijoiden kanssa.

Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

Opit tärkeitä viestinnän ja projektinhallinnan taitoja, tutkimusmenetelmiä sekä työnhakuun ja oman osaamisen esille tuomiseen liittyviä taitoja. Opintoihin sisältyy myös 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö sekä uraohjausta.

Täydentävän osaamisen opinnot

Ydinopintojen lisäksi voit valita 60 opintopisteen edestä täydentäviä opintoja, joiden avulla syvennät omaa osaamistasi haluamallasi tavalla. Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutuksessa voit erikoistua muun muassa turvallisuusjohtamiseen, yhteiskunnan turvallisuuteen ja yrityksen turvallisuustoimintoihin. Täydentäviksi opinnoiksi voit valita:

• tieto- ja kyberturvallisuuden
• fyysisen turvallisuuden
• henkilöstö- ja työturvallisuuden
• kansainvälisen turvallisuuden
• sisäisen turvallisuuden
• rikostorjuntaosaamisen tai
• ympäristöturvallisuuden opintoja.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen vahvuudet

Meillä on pitkät perinteet turvallisuusalan kouluttajana Suomessa ja olemme osa laajaa turvallisuusalan toimijoiden verkostoa.  Sinulla on opintojen aikana runsaasti mahdollisuuksia tehdä projekteja ja kehittämistehtäviä yhteistyökumppaniemme kanssa esimerkiksi riskien arviointiin, hallintakeinojen pohtimiseen, turvallisuusjärjestelmien suunnitteluun tai turvallisuuskoulutusten järjestämiseen liittyen.

Turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelijana saat jo opintojen aikana ansioluetteloosi monia työelämä- ja tutkimusprojekteja, joilla pystyt osoittamaan osaamisesi turvallisuusalan asiantuntijana. Voit opintojesi aikana osallistua erilaisiin tutkimushankkeisiin. Opiskelijamme ovat olleet mukana esimerkiksi kriisinhallintaan ja johtamisvalmiuksiin liittyvissä tutkimuksissa. He ovat selvittäneet muun muassa hyvää johtamista vertaamalla kriisitilannejohtamista YK-operaatiossa liike-elämän johtamiseen pörssiyhtiössä.

Opetusmuodot

Voit opiskella turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomiksi päiväopintoina tai monimuoto-opintoina. Syksyllä 2022 alkavat opinnot suoritetaan päiväopintoina.

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu oppimistehtäviä sekä tiimeissä tehtäviä yritysprojekteja.

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Ainakin osa lähiopetuksesta vaatii paikallaoloa. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa työn ja opintojen yhteensovittamisen.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi.

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esim. osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet.

Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin. Lisätietoa vaihtoehtoisista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa löydät täältä.

Työllistyminen

Turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomina sinulla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet. Turvallisuusalalta valmistuneet sijoittuvat kolmen parhaan joukkoon Suomen kaikkien alojen työllistymistä mitattaessa. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi turvallisuuden ja riskienhallinnan suunnittelu-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä tai turvallisuusalan kouluttajana. Voit työllistyä viranomaistehtäviin, vakuutus- ja finanssisektorin asiantuntijatehtäviin tai pelastuslaitoksen palotarkastajan tehtäviin.

Turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomit työskentelevät esimerkiksi kiinteistöjen turvallisuuteen, henkilöiden turvallisuuteen, toiminnan turvallisuuteen, yhteiskunnan turvallisuuteen, kyberturvallisuuteen ja turvallisuusjohtamiseen liittyvissä asiantuntija-, päällikkö- ja johtotehtävissä.

Jos sinulla on lisäksi poliisin tutkinto, voit työllistyä myös poliisien tai puolustusvoimien asiantuntijatehtäviin.

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta tutkinnon jälkeen, voit hakea Laureaan turvallisuusalan YAMK-koulutukseen, jossa syvennät osaamistasi edelleen. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

Lue lisää Turvallisuusjohtamisen YAMK-koulutuksestamme >>  

Tradenomipohjaisella tutkinnolla sinulla on hakukelpoisuus myös muihin korkeakouluihin, joissa voit syventää opintojasi esimerkiksi liiketalouden tai hallinnon alalla. AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintojaan myös yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. Hakijalta voidaan tuolloin edellyttää täydentäviä opintoja.

Usein kysyttyä

 • Voinko suorittaa tutkinnon määräaikaa nopeammin? 

  Tutkinnon suorittamista voit nopeuttaa, mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja tai soveltuvaa työkokemusta. Toisen asteen opintoja ei voi lukea hyväksi osana korkeakouluopintoja. Aiempien korkeakouluopintojen ja työkokemuksen hyväksiluvut käsitellään opintojen alkaessa yhdessä tutoropettajan kanssa.

  Voit nopeuttaa valmistumistasi esimerkiksi kesäopintoja suorittamalla ja aloittamalla opinnäytetyön tekemisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Opintojen aikataulutuksesta on hyvä keskustella tutoropettajan kanssa opintojen alkaessa.

   

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelijatarinat

Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, Leppävaara, 45 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Keväällä 2022 on kaksi korkeakoulujen yhteishakua

Kevään ensimmmäisessä yhteishaussa (5.-19.1.2022) voit hakea Laurean englanninkielisiin koulutuksiin ja kevään toisessa yhteishaussa (16.-30.3.2022) suomenkielisiin koulutuksiimme.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun