Siirry sisältöön

Voit hakea turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutukseen syksyn yhteishaussa 28.8. - 11.9.2024. Syksyn yhteishaussa koulutus on tarjolla monimuoto-opintoina Leppävaaran kampuksella.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi turvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntija- ja päällikkötehtävissä tai turvallisuusalan kouluttajana.

Polkuopinnot ovat vaihtoehtoinen reitti tutkinto-opiskelijaksi. Ilmoittautuminen syksyn 2024 polkuopintoihin on 15.-21.7.2024. Tutustu AMK-polkuopintoihin täällä.

Koulutuksen sisältö

Turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomin tutkinto koostuu ydinosaamisen opinnoista ja täydentävistä opinnoista. Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä. Tutkintoon sisältyy ydinosaamisen opintoja 150 opintopisteen edestä sekä täydentäviä turvallisuusalan opintoja 60 opintopistettä. Toimiaksesi turvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilaisena sinun on tärkeää oppia ymmärtämään myös liike- ja yritystoiminnan, asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen sekä talouden ja yritysjuridiikan perusteita.

Ydinosaamisen opinnot

Turvallisuuden ja riskienhallinnan ydinosaamisen opinnoissa otat haltuun sekä turvallisuuden ja riskienhallinnan että liiketalouden perusasiat ja käsitteet.  Ydinosaamisen opinnot koostuvat viidestä osasta, joista jokainen on 30 opintopistettä:

 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 

  Opit soveltamaan turvallisuuden ja riskienhallinnan, varautumisen ja kyberturvallisuuden käytäntöjä ja perusteita sekä suunnittelemaan, arvioimaan ja kehittämään turvallisuustoimintoja.

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen 

  Opit tunnistamaan ja arvioimaan liiketoimintaympäristön mahdollisuudet sekä menestymisen edellytykset ja toimimaan asiakaslähtöisesti kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Opinnoissa suoritat virkamieheltä vaadittavan ruotsin kielen osaamisen.

 • Sustainability and Business Analysis 

  Englanninkielisissä opinnoissa vahvistat omaa palveluliiketoiminnan osaamistasi ja opit käyttämään erilaisia palvelumuotoilun ja digitaalisen markkinoinnin työkaluja ja tekemään päätöksiä dataan pohjautuen. Opiskelet yhdessä englanninkielisten koulutusten opiskelijoiden kanssa.

 • Ammatillisena asiantuntijana työyhteisössä (työharjoittelut) 

  Opit hakemaan omaa urasuunnitelmaa tukevan työpaikan ja toimimaan vastuullisesti työtehtävissä. Osana harjoittelua teet myös kehittämistehtävän, jonka avulla opit kehittämään organisaation toimintaa ja omaa osaamistasi asiantuntijana.

 • Opiskelijasta asiantuntijaksi  

  Opit tärkeitä viestinnän ja projektinhallinnan taitoja, tutkimusmenetelmiä sekä työnhakuun ja oman osaamisen esille tuomiseen liittyviä taitoja. Opintoihin sisältyy myös 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö sekä uraohjausta.

Täydentävän osaamisen opinnot

Ydinopintojen lisäksi voit valita 60 opintopisteen edestä täydentävän osaamisen opintoja, joiden avulla syvennät omaa osaamistasi haluamallasi tavalla. Täydentäviksi opinnoiksi voit valita opintojaksoja

 • riskienhallinnasta
  • riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen
  • liiketoiminnan jatkuvuus
  • ympäristöriskien hallinta
 • yritysturvallisuudesta
  • työterveys, -turvallisuus ja laatu
  • tieto- ja kyberturvallisuuden hallinta
 • yhteiskunnan varautumisesta
  • kriittisen infrastruktuurin suojaaminen
  • kansainvälinen turvallisuus
  • rikoksentorjunta

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen vahvuudet

Laurealla on pitkät perinteet turvallisuuden ja riskienhallinnan kouluttajana Suomessa ja olemme osa laajaa turvallisuusalan toimijoiden kansallista ja kansainvälistä verkostoa. Sinulla on opintojen aikana runsaasti mahdollisuuksia tehdä projekteja ja kehittämistehtäviä työelämäyhteistyökumppaniemme kanssa esimerkiksi riskien arviointiin ja hallintaan, turvallisuusjärjestelmien suunnitteluun sekä turvallisuuskoulutusten järjestämiseen liittyen.

Turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelijana saat jo opintojen aikana ansioluetteloosi monia työelämä- ja tutkimusprojekteja, joilla pystyt osoittamaan osaamisesi turvallisuusalan asiantuntijana. Voit opintojesi aikana osallistua myös erilaisiin tutkimushankkeisiin.

Voit suorittaa osan opinnoistasi myös ulkomailla vaihto-opiskelijana liiketalouden tai turvallisuuden ja riskienhallinnan kumppanikouluissa. Tarjolla on myös lyhyitä, kansainvälisiä yhteisopintoja ja projekteja.

Opetusmuodot

Voit opiskella turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomiksi päiväopintoina tai monimuoto-opintoina.

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu oppimistehtäviä sekä tiimeissä tehtäviä yritysprojekteja.

Monimuoto-opinnot sisältävät sekä lähi- että verkko-opetusta. Ainakin osa lähiopetuksesta vaatii paikallaoloa. Monimuoto-opinnot mahdollistavat työn ja opintojen yhteensovittamisen.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi.

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin.

Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esimerkiksi osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet. Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin.

Lisätietoa joustavista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa löydät täältä.

Työllistyminen

Turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomina sinulla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi turvallisuuden ja riskienhallinnan suunnittelu-, kehitys-, asiantuntija- ja päällikkötehtävissä tai turvallisuusalan kouluttajana.

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta tutkinnon jälkeen, voit hakea Laureaan turvallisuusalan YAMK-koulutukseen, jossa syvennät osaamistasi edelleen. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

Lue lisää Turvallisuusjohtamisen YAMK-koulutuksestamme >>  

Tradenomipohjaisella tutkinnolla sinulla on hakukelpoisuus myös muihin korkeakouluihin, joissa voit syventää opintojasi. Hakijalta voidaan tuolloin edellyttää täydentäviä opintoja.

Usein kysyttyä

 • Voinko suorittaa tutkinnon määräaikaa nopeammin? 

  Tutkinnon suorittamista voit nopeuttaa, mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja tai soveltuvaa työkokemusta. Toisen asteen opintoja ei voi lukea hyväksi osana korkeakouluopintoja. Aiempien korkeakouluopintojen ja työkokemuksen hyväksiluvut käsitellään opintojen alkaessa yhdessä tutoropettajan kanssa.

  Voit nopeuttaa valmistumistasi esimerkiksi kesäopintoja suorittamalla ja aloittamalla opinnäytetyön tekemisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Opintojen aikataulutuksesta on hyvä keskustella tutoropettajan kanssa opintojen alkaessa.

   

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Kiitos! Sinut on nyt liitetty postituslistallemme.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu ma-to klo 10 - 12.

Kesällä palvelemme puhelimitse ajalla 17.6 .- 9.8.2024, tiistai - torstai, klo 10 - 12. 

Palvelemme opiskelijahakuun liittyvissä asioissa puhelimitse, sähköpostitse ja voit myös varata etäohjausajan Teams tapaamiseen. Teams ajanvarauksia voi tehdä ma -to klo 12:45 - 15:00 väliselle ajalle -> linkki ajanvaraukseen. Vahvistamme varatun ajan erikseen sähköpostilla. Toimistomme sijaitsee Tikkurilan kampuksella opintotoimiston yhteydessä. Seuraavat ohjausajat ovat tarjolla syyslukukaudella 2024. 

Mikäli asiasi koskee Avoimen AMK opintoja tai polkuopintoja, olethan yhteydessä Avoimen AMK:n toimijoihin. 

Tutustu opiskelijatarinoihin

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, Leppävaara, 40 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Tradenomi (AMK), tur­val­li­suu­den ja ris­kien­hal­lin­nan koulutus, Leppävaara, 45 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Päiväopinnot
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa