Siirry sisältöön

Koulutus sopii sinulle, jos toimit tai tavoittelet toimivasi työelämässä asiantuntija-, esimies- tai kehittämistehtävissä, olet kiinnostunut palveluiden kehittämisestä ja haluat kehittyä tulevaisuuden uudistajaksi.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management
 • Tutkinnon nimi: Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan restonomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto.

Ammattikorkeakoululain muutoksen myötä 1.1.2020 jälkeen hakevilta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Palvelumuotoilukoulutuksen tavoitteena on oppia kehittämään asiakaslähtöisesti sekä palveluita että palveluita tarjoavien yritysten toimintaa. Koulutus koostuu pakollisista opinnoista (ydinosaaminen) 30 op, täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op).

Ydinopinnot

Palvelumuotoilukoulutuksen ydinopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

 • Muotoiluajattelu
 • Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelumuotoilussa
 • Palveluliiketoiminnan strateginen kehittäminen ja johtaminen
 • Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät
 • Talousohjaus palveluliiketoiminnassa

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ops.laurea.fi

Täydentävät opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla (30 opintopistettä), joita voit valita niin Leppävaaran kuin Tikkurilan kampuksilta. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisesti tutkimus- ja kehittämisosaamiseen, asiantuntijayhteisöjen johtamiseen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnitteluun. Voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi näistä opintojaksoista.

Opinnäytetyö

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja koulutuksen rakenteeseen ops.laurea.fi

Millaista opiskelu käytännössä on?

Palvelumuotoilun ydinopintoihin kuuluu lähiopetusta Leppävaaran kampuksella kolme kertaa kuukaudessa. Tämän lisäksi opintoihin sisältyy itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä, ryhmätöitä sekä kehittämisprojekteja, joissa opittua sovelletaan käytäntöön. Koulutuksessa on opiskelijoita erilaisilta aloilta, ja pääset opinnoissasi verkostoitumaan eri alan asiantuntijoiden kanssa. Opiskelu on mahdollista työn ohessa, mutta se vaatii myös itsenäistä opiskelua ja oman ajankäytön hallintaa. 

Koulutuksessa käytetään ensisijaisesti kansainvälistä kirjallisuutta. Sinun on mahdollista osallistua koulutuksen aikana opiskelijavaihtoon tai suorittaa täydentäviä käytännönläheisiä projektiopintoja. Esimerkkinä kansainvälisistä mahdollisuuksista on myös CERN Bootcamp, joka on ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville opiskelijoille tarkoitettu Sveitsin Genevessä järjestettävä innovatiivinen ja ainutlaatuinen intensiiviviikko. Opiskelijat kehittävät Bootcampissa ratkaisuja erilaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Palvelumuotoilun koulutuksesta valmistuneet toimivat erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Koulutus antaa pätevyyden toimia ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävissä julkishallinnollisissa tehtävissä. 

Opintojen aikataulut syyskuussa 2020 aloittavalle ryhmälle

Ydinopinnot 30 op

Aihe Lähiopetuspäivät
Opintoihin orientoituminen 3.9.2020 klo 9 - 16.30
Muotoiluajattelu 4.9.2020 ja 5.9.2020 klo 9 - 16.30
Palveluliiketoiminnan strateginen kehittäminen ja johtaminen 1.10.2020, 5.11.2020 ja 5.12.2020 klo 9 - 16.30
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 2.10.2020, 7.11.2020, 3.12.2020, 5.2.2021 ja 4.3.2021 klo 9 - 16.30
Talousohjaus palveluliiketoiminnassa 5.3.2021, 8.4.2021 ja 7.5.2021 klo 9 - 16.30
Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelumuotoilussa 3.10.2020, 6.11.2020 ja 4.12.2020 klo 9 - 16.30
Opinnäytetyöseminaarit 7.1.2021 (klo 9 - 16.30)
10.2.2021 (klo 13-17)
10.3.2021 (klo 13-17)
14.4.2021 (klo 13-17)
6.5.2021 (klo 9 - 16.30)
8.9.2021 (klo 13-17)
13.10.2021 (klo 13-17)
17.11.2021 (klo 13-17)
8.12.2021 (klo 13-17)


Täydentävän osaamisen opinnot 30 op

Erillisen aikataulun mukaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Opintojen aikataulut tammikuussa 2021 aloittavalle ryhmälle

Ydinopinnot 30 op

Aihe Lähiopetuspäivät
Opintoihin orientoituminen 7.1.2021 klo 9 - 16.30
Muotoiluajattelu 8.1.2021 ja 9.1.2021 klo 9 - 16.30
Palveluliiketoiminnan strateginen kehittäminen ja johtaminen 5.2.2021, 4.3.2021 ja 10.4.2021
klo 9 - 16.30
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 6.2.2021, 5.3.2021, 9.4.2021 ja 8.5.2021 klo 9 - 16.30
Talousohjaus palveluliiketoiminnassa 6.3.2021, 8.4.2021 ja 7.5.2021
klo 9 - 16.30
Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelumuotoilussa 2.9.2021, 8.10.2021 ja 13.11.2021 klo 9 - 16.30
Opinnäytetyöseminaari 6.5. 2021 klo 9 - 16.30
8.9.2021 klo 13-17
13.10.2021 klo 13-17
17.11.2021 klo 13-17
8.12. 2021 klo 13-17


Täydentävän osaamisen opinnot 30 op

Erillisen aikataulun mukaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Hakeminen ja valintakokeet

Voit hakea tähän koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Opiskelijat valitaan yleensä valintakokeen perusteella. Valintatavat, valintakoepäivät ja mahdolliset ennakkoaineistot voit tarkistaa Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet-sivultamme.

Yleistä YAMK-opinnoista

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

OPISKELIJATARINAT

Palvelumuotoilu (ylempi AMK), Leppävaara, 27 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuoto
 • Opetusaika: Keskimäärin kolme lähiopetuspäivää kuukaudessa
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Kevään yhteishaku 2021

Kevään yhteishaku on kaksiosainen

Haku englanninkielisiin koulutuksiin 7.–20.1.2021. ja haku suomenkielisiin koulutuksiin 17.– 1.3.2021.

Hakijalle