Siirry sisältöön

Koulutus sopii sinulle, jos toimit tai tavoittelet toimivasi työelämässä asiantuntija-, esimies- tai kehittämistehtävissä, olet kiinnostunut palveluiden kehittämisestä ja haluat kehittyä tulevaisuuden uudistajaksi.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management
 • Tutkinnon nimi: Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi restonomi (AMK) tai tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Haku polkuopiskelijaksi 1.7.-8.8.2021

Voit vielä päästä opiskelemaan tähän koulutukseen syksyllä 2021 YAMK-polkuopintojen kautta. Polkuopinnot ovat avoimessa AMK:ssa suoritettava 30 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, jonka suoritettuasi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Tutustu YAMK-polkuopintoihin

Koulutuksen sisältö

Palvelumuotoilun YAMK-opintojen aikana opit käyttämään ja soveltamaan palvelumuotoilumenetelmiä ja -prosesseja yrityksen toiminnan kehittämisessä. Opintojen aikana perehdyt esimerkiksi muotoiluajatteluun, fasilitointiin ja yhteiskehittämiseen. Opiskelet monialaisessa opiskelijaryhmässä, johon kuuluu opiskelijoita erilaisilta aloilta ja pääset verkostoitumaan eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Palvelumuotoilun YAMK-opinnot on järjestetty siten, että voit opiskella koulutuksessa työn ohella. Opintoihin kuuluu lähiopetusta Leppävaaran kampuksella kolme kertaa kuukaudessa. Tämän lisäksi opintoihin sisältyy itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä, ryhmätöitä sekä kehittämisprojekteja, joissa opittua sovelletaan käytäntöön. Opiskelu vaatii itsenäistä opiskelua ja oman ajankäytön hallintaa. 

Koulutuksessa käytetään ensisijaisesti kansainvälistä kirjallisuutta. Sinun on mahdollista osallistua koulutuksen aikana opiskelijavaihtoon tai suorittaa täydentäviä käytännönläheisiä projektiopintoja. Esimerkkinä kansainvälisistä mahdollisuuksista on myös CERN Bootcamp, joka on ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville opiskelijoille tarkoitettu Sveitsin Genevessä järjestettävä innovatiivinen ja ainutlaatuinen intensiiviviikko. Opiskelijat kehittävät Bootcampissa ratkaisuja erilaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Palvelumuotoilun koulutuksesta valmistuneet toimivat erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Koulutus antaa pätevyyden toimia ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävissä julkishallinnollisissa tehtävissä.

Opintojen rakenne

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä.) Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5-2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot

Ydinosaamisen opinnot ovat koulutuskohtaisia ja ne ovat pakollisia kaikille koulutukseen osallistuville. Palvelumuotoilun YAMK-koulutuksen ydinosaamisen opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta, joiden aikana pääset perehtymään esimerkiksi palvelumuotoilun, muotoiluajattelun ja yhteiskehittämisen periaatteisiin ja prosesseihin.

Ydinosaamisen opinnot:

 • Muotoiluajattelu (5 opintopistettä)
 • Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelumuotoilussa (5 opintopistettä)
 • Palveluliiketoiminnan strateginen kehittäminen ja johtaminen (5 opintopistettä)
 • Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät (10 opintopistettä)
 • Talousohjaus palveluliiketoiminnassa (5 opintopistettä)

Voit tutustua opintojaksojen sisältöihin osoitteessa ops.laurea.fi

Täydentävät opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla (30 opintopistettä), joita voit valita niin Leppävaaran kuin Tikkurilan kampuksilta.

Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisesti neljään kokonaisuuteen:

 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • asiantuntijayhteisöjen johtaminen
 • käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnitteluun
 • muu täydentävä osaaminen

Täydentävän osaamisen opinnot ovat yhteisiä kaikille Laurean YAMK-koulutuksille, joten pääset opintojen aikana verkostoitumaan myös muiden koulutusten ja muiden alojen osaajien kanssa. Täydentävän osaamisen opinnot voit valita itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi näistä opintojaksoista.

Voit tutustua täydentävän osaamisen opintojaksoihin osoitteessa ops.laurea.fi >>

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle ja sen avulla kehitetään yrityksen toimintaa. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä myös ilman toimeksiantajaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja koulutuksen rakenteeseen ops.laurea.fi

Opintojen aikataulu syyskuussa 2021 aloittavalle ryhmälle

Ydinopinnot 30 op

Aihe Lähiopetuspäivät
Orientaatiopäivä to 2.9.2021 klo 9 - 16.30
Muotoiluajattelu pe 3.9.2021 klo 9 - 16.30
la 4.9.2021 klo 9 - 16.30
Palveluliiketoiminnan strateginen kehittäminen ja johtaminen to 7.10.2021 klo 9 - 16.30
to 11.11.2021 klo 9 - 16.30
la 4.12.2021 klo 9 - 16.30
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät pe 8.10.2021 klo 9 - 16.30
la 9.10.2021 klo 9 - 16.30
pe 12.11.2021 klo 9 - 16.30
to 2.12.2021 klo 9 - 16.30
pe 3.12.2021 klo 9 - 16.30
Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelumuotoilussa la 5.2.2022 klo 9 - 16.30
pe 4.3.2022 klo 9 - 16.30
pe 1.4.2022 klo 9 - 16.30
Talousohjaus palveluliiketoiminnassa to 3.3.2022 klo 9 - 16.30
la 2.4.2022 klo 9 - 16.30
to 5.5.2022 klo 9 - 16.30
Opinnäytetyö to 13.1.2022 klo 9 - 16.30
ke 9.2.2022 klo 13 - 17
ke 9.3.2022 klo 13 - 17
ke 6.4.2022 klo 13 - 17
ke 11.5.2022 klo 9 - 16.30
ke 7.9.2022 klo 13 - 17
ke 12.10.2022 klo 13 - 17
ke 16.11.2022 klo 13 - 17
ke 7.12.2022 klo 13 - 17

Täydentävän osaamisen opinnot 30 op

Erillisen aikataulun mukaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Opintojen aikataulu kuvana

Hakeminen ja valintakokeet

Koulutukseen haetaan kevään 2021 yhteishaussa 17.3. klo 8.00 -31.3. klo 15.00 Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakukelpoisuuden Palvelumuotoilu (YAMK)-koulutukseen antaa esimerkiksi Restonomi (AMK)-, Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Käytössä on harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Tietoa valintakokeesta

 • Palvelumuotoilu 

  Valintakoeaika

  Sähköinen etäkoe järjestetään 26.5.2021 klo 9.00. - 12.00.

  Etäkoe

  Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Hakijoita ei kutsuta Laurean kampuksille.

  Valintakokeessa käytettävät materiaalit julkaistaan valintakoepäivänä sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.

  Hakijat saavat tarkemmat ohjeet etänä tehtävään valintakokeeseen sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen valintakoetta. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös sähköpostikansiot.

  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä ennen varsinaista valintakoetta. Laurea-ammattikorkeakoulu ei lainaa tietokoneita.

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

  Opiskelijavalinta tehdään pelkän valintakoetuloksen perusteella.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta päivitetään Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet-sivultamme.

Yleistä YAMK-opinnoista

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Kehittämispäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

OPISKELIJATARINAT

Ei tuloksia.

Päivitetään pian.

Syksyn yhteishaku 1.-15.9.2021

Syksyn 2021 kor­kea­kou­lu­jen yhteishaku

Tutustu syksyn yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiimme