Siirry sisältöön

Opi, miten päätöksemme oikeasti syntyvät, ja miten käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa.

Perustiedot

  • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
  • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
  • Laajuus ja opintojen kesto: 90 opintopistettä, 1,5-2,5 vuotta

Hakemiseen vaaditaan Tradenomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto.

Ammattikorkeakoululain muutoksen myötä 1.1.2020 jälkeen hakevilta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa syvennät ymmärrystäsi ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta osana johtamista, kehittämistä ja asiakastyötä. Osana opintoja opit tulkitsemaan tutkimuksia ja soveltamaan menetelmiä, joilla päätöksentekoprosessiin voidaan vaikuttaa. Opintojen aikana saat työkaluja ja uutta näkemystä muun muassa tietoiseen päätöksentekoon, työyhteisön kehittämiseen, tehokkuuden parantamiseen, palvelumuotoiluun ja markkinointiin.

Koulutuksessa havainnoidaan ja sovelletaan opiskeltavia päätöksenteon teorioita ja ilmiöitä käytännön työelämässä. Opinnoissasi otat haltuun erilaisia käytännönläheisiä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä, joilla voit tehostaa omaa tai johtamasi tiimin työskentelyä. Tutustut myös periaatteisiin, joita hyödyntämällä toiseen ihmiseen ja hänen valintoihinsa voidaan vaikuttaa.

Opinnoissa tehdään käytännönläheisiä projekteja ja pääset hyödyntämään oppimiasi menetelmiä esimerkiksi opinnäytetyön osana. Pääset kehittämään syvällisesti myös kansainvälisen, englanninkielisen tutkimuskirjallisuuden omaksumis- ja soveltamistaitoja. Opintoihin sisältyy myös kansainvälisten huippututkijoiden luentoja.

Lähiopetuspäiviä kampuksella järjestetään joka kuukausi (to, pe ja la). Lähipäivien välissä teet itsenäisesti ja pienryhmissä tehtäviä. Tehtävänannot on muotoiltu sellaisiksi, että ne ovat helposti sovellettavissa esimerkiksi omalla työpaikalla toteutettavaksi. Päätöksenteon tutkimisen ja kehittämisen periaatteisiin tutustutaan jo heti opintojen alussa, joten opinnäytetyöaihetta on mahdollista pohtia heti alusta alkaen. Opintojen tukena käytämme verkko-oppimisympäristöä.

Opintojen rakenne

Koulutuksen ydinopinnot (30 opintopistettä) voidaan karkeasti jakaa kahteen kokonaisuuteen. Ensimmäisessä kokonaisuudessa perehdytään päätöksenteon malleihin, psykologisiin ulottuvuuksiin sekä päätöksenteon laadullisiin ja määrällisiin tutkimusmenetelmiin. Toisessa kokonaisuudessa keskeisessä roolissa ovat päätöksenteon ilmiöiden soveltaminen johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä.

Vapaavalintaiset täydentävän osaamisen opinnot (30 op) mahdollistavat osaamisen syventämisen ja suuntaamisen omien mielenkiinnonkohteiden mukaisesti erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

  • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
  • asiantuntijayhteisöjen johtaminen
  • käyttäjäkeskeinen palvelusuunnittelu

Täydentävän osaamisen opintojaksoja tarjotaan Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla. Opintoihin kuuluu myös 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opetussuunnitelma (pdf)

Koulutuksen aikataulu

Lue myös opiskelijoiden kirjoittama julkaisu Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä voit kysyä vastuuopettaja Kaisa Hytöseltä.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

OPISKELIJATARINAT

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä (ylempi AMK), Tikkurila, 25 aloituspaikkaa

  • Opetus alkaa: Syksy 2020
  • Opetustapa: Monimuotototeutus
  • Opetusaika: Keskimäärin kolme lähiopetuspäivää kuukaudessa
Hae Opintopolussa 

Ei vielä tiedossa.

Kevään toinen yhteishaku 18.3.-1.4.2020

Keväällä 2020 on kaksi erillistä korkeakoulujen yhteishakua

Kevään 1. yhteishaussa (8.-22.1.2020) voit hakea englanninkielisiin koulutuksiimme ja kevään 2. yhteishaussa (18.3. - 1.4.2020) voit hakea suomenkielisiin koulutuksiimme. Näissä hauissa haetaan erillisillä hakulomakkeilla, joihin molempiin voi täyttää kuusi hakutoivetta.

Hakemisen ohjeet

Ylemmän AMK-tutkinnon valintakoe

Täältä löydät Ylempi AMK -koulutusten valintakokeiden päivämäärät ja ennakkomateriaalit.


Tutustu valintakokeeseen