Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 opintopistettä, 1,5-2,5 vuotta

Hakemiseen vaaditaan Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Käytössä on harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa paneudut tutkimustietoon siitä, miten mielemme toimii työ- ja arkielämän päätöksentekotilanteissa, ja havainnoit näitä ilmiöitä myös käytännössä. Sen lisäksi, että perehdyt valintakäyttäytymisen ennakoimiseen ja ohjaamiseen, tutustut myös siihen, miten laajojen havaintoaineistojen analysointi mahdollistaa systemaattista, tietopohjaista päätöksentekoa. Tämän osaamisen liiketoiminnallinen merkitys kasvaa jatkuvasti kuluttajatiedon lisääntyessä.

Tavoitteena on, että opinnot antavat sinulle käytännönläheisiä työkaluja sekä uutta näkemystä niin työelämän päätöksentekoon, työyhteisösi kehittämiseen, toimintatapojen parantamiseen, palvelumuotoiluun kuin markkinointiinkin.

Koulutus soveltuu sinulle, jos olet suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, työskentelet ihmisläheisissä tehtävissä ja haluat kehittää omia tai organisaatiosi toimintatapoja.

Koulutus antaa valmiudet toimia innostavana ja ihmisläheisenä johtajana niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla sekä järjestökentällä. Voit toimia päätöksenteon asiantuntijana, esimiehenä ja kehittäjänä alallasi.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa syvennät ymmärrystäsi ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta osana johtamista, kehittämistä ja asiakastyötä. Osana opintoja opit tulkitsemaan tutkimuksia ja soveltamaan menetelmiä, joilla päätöksentekoprosessiin voidaan vaikuttaa. Opintojen aikana saat työkaluja ja uutta näkemystä muun muassa päätöksenteon ja toiminnan analysointiin, työyhteisön kehittämiseen, tehokkaiden toiminta- ja palveluympäristöjen suunnitteluun sekä asiakasymmärryksen vahvistamiseen.

Koulutuksessa havainnoidaan ja sovelletaan päätöksenteon teorioita ja ilmiöitä käytännön työelämässä. Opinnoissasi otat haltuun erilaisia käytännönläheisiä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä, joilla voit tehostaa omaa tai johtamasi tiimin työskentelyä. Tutustut myös valintamuotoilun periaatteisiin, joita hyödyntämällä toiseen ihmiseen ja hänen valintoihinsa voidaan vaikuttaa.

Opinnoissa tehdään käytännönläheisiä projekteja ja pääset hyödyntämään oppimiasi menetelmiä esimerkiksi opinnäytetyön osana. Pääset kehittämään syvällisesti myös kansainvälisen, englanninkielisen tutkimuskirjallisuuden omaksumis- ja soveltamistaitoja. Opintoihin sisältyy myös kansainvälisten huippututkijoiden luentoja.

Opintojen rakenne

Koulutuksen ydinopinnot (30 opintopistettä) voidaan karkeasti jakaa kahteen kokonaisuuteen. Ensimmäisessä kokonaisuudessa perehdytään päätöksenteon malleihin, psykologisiin ulottuvuuksiin sekä päätöksenteon laadullisiin ja määrällisiin tutkimusmenetelmiin.

Yksilön päätöksentekoon keskittyvän opintojakson opetuksesta vastaa pääosin amsterdamilaisen Vrije Universiteit -yliopiston professori Martijn van den Assem. Assem on tehnyt tutkimusyhteistyötä mm. vuoden 2017 taloustieteen Nobel-palkinnon saaneen käyttäytymistaloustieteilijä Richard Thalerin kanssa.

Toisessa kokonaisuudessa keskeisessä roolissa ovat päätöksenteon ilmiöiden soveltaminen johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä.

Vapaavalintaiset täydentävän osaamisen opinnot (30 op) mahdollistavat osaamisen syventämisen ja suuntaamisen omien mielenkiinnonkohteiden mukaisesti erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • asiantuntijayhteisöjen johtaminen
 • käyttäjäkeskeinen palvelusuunnittelu

Täydentävän osaamisen opintojaksoja tarjotaan Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla.  

Lisäksi opintoihin kuuluu myös 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Päätöksenteon tutkimisen ja kehittämisen periaatteisiin tutustutaan jo heti opintojen alussa, joten opinnäytetyöaihetta on mahdollista pohtia heti alusta alkaen.

Lähiopetuspäiviä järjestetään joka kuukausi (to, pe ja la). Lähipäivien välissä teet itsenäisesti ja pienryhmissä tehtäviä. Useat tehtävänannot on muotoiltu sellaisiksi, että ne ovat helposti sovellettavissa esimerkiksi omalla työpaikalla toteutettavaksi.  Opintojen tukena käytämme verkko-oppimisympäristöä.

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja tarkempiin opintojaksokuvauksiin ops.laurea.fi

Opintojen aikataulut

Ydinopinnot 30 op

Lähiopetuspäivät ryhmälle A

Opintojakso Lähiopetuspäivät
Orientaatiopäivä to 9.9.2021 klo 9-16.30
Ihminen taloudellisten päätösten tekijänä pe 15.10.2021 klo 9-16.30
la 16.10.2021 klo 9-16.30
la 11.12.2021 klo 9-16.30
Päätöksenteko sosiaalisissa tilanteissa ja organisaatioissa pe 10.9.2021 klo 13-16.00
la 11.9.2021 klo 13-16
la 19.11.2021 klo 9-16.30
Päätöskäyttäytymisen tutkimisen menetelmiä pe 10.9.2021 klo 9-12
la 11.9.2021 klo 9-12
to 14.10.2021 klo 9-16.30
to 9.12.2021 klo 9-16.30
Päätöskäyttäytymisen ilmiöt myynnissä ja markkinointijohtamisessa to 20.1.2022 klo 9-16.30
to 10.3.2022 klo 9-16.30
to 12.5.2022 klo 13-16
Valintamuotoilu la 20.11.2021 klo 9-16.30
pe 10.12.2021 klo 9-16.30
la 12.2.2022 klo 9-16.30
Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa pe 11.2.2022 klo 9-16.30
pe 8.4.2022 klo 9-16.30
to 12.5.2022 klo 9-12
Opinnäytetyö la 22.1.2022 klo 9-16.30
la 14.5.2022 klo 9-16.30

 

Lähiopetuspäivät ryhmälle B

Opintojakso Lähiopetuspäivät
Orientaatiopäivä to 9.9.2021 klo 9-16.30
Ihminen taloudellisten päätösten tekijänä pe 15.10.2021 klo 9-16.30
la 16.10.2021 klo 9-16.30
pe 10.12.2021 klo 9-16.30
Päätöksenteko sosiaalisissa tilanteissa ja organisaatioissa pe 10.9.2021 klo 9-12.00
la 11.9.2021 kl 9-12.00
la 19.11.2021 klo 9-16.30
Päätöskäyttäytymisen tutkimisen menetelmiä pe 10.9.2021 klo 13-16.00
la 11.9.2021 klo 13-16.00
to 18.11.2021 klo 9-16.30
to 9.12.2021 klo 9-16.30
Päätöskäyttäytymisen ilmiöt myynnissä ja markkinointijohtamisessa to 20.1.2022 klo 9-16.30
pe 11.3.2022 klo 9-16.30
to 12.5.2022 klo 9-12
Valintamuotoilu la 20.11.2021 klo 9-16.30
la 11.12.2021 klo 9-16.30
pe 11.2.2022 klo 9-16.30
Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa la 12.2.2022 klo 9-16.30
pe 8.4.2022 klo 9-16.30
to 12.5.2022 klo 13-16
Opinnäytetyö la 22.1.2022 klo 9-16.30
la 14.5.2022 klo 9-16.30

Täy­den­tä­vät opinnot 30 op

Erillisen aikataulun mukaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Voit hakea tähän korkeakoulujen yhteishaussa. Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Hakemiseen vaaditaan Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Käytössä on harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tietoa valintaopintojaksosta

 • Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä 

  Hakijat suorittavat viiden opintopisteen laajuisen valintaopintojakson. Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat sähköpostitse tarkat ohjeet valintaopintojakson suorittamisesta ennen opintojakson alkua. Huolehdi, että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa viestejä. Muista myös tarkistaa roskapostikansiosi.

  Valintaopintojakso toteutetaan Laurean verkko-oppimisalustalla. Tutustu oppimisalustaan. Canvas-oppimisympäristön käyttöön saa ohjeet opintojakson alussa.

  Valintaopintojakson tehtävistä voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 40. Kaikki opintojakson pakolliset tehtävät on palautettava oppimisympäristöön viimeistään viimeisenä suorituspäivänä klo 16. Alle 40 pistettä saanut tai pakollisia tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään valintaopintojaksolla, eikä hän voi tulla hyväksytyksi opiskelijaksi. 

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän. 

  Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan. Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

  Aikataulu

  • Valintaopintojakso alkaa 23.4.2021 klo 9.00. 
  • Valintaopintojakson viimeinen tehtävä on jätettävä viimeistään 31.5.2021 klo 16.00.


  Valintayhteistyö

  Seuraavat Tradenomi Ylempi AMK -koulutukset tekevät kevään 2021 haussa valintayhteistyötä; Kestävän kasvun johtaminen ja Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä.

  Tämä tarkoittaa, että hakijan, joka hakee molempiin yllä mainittuihin Ylempi AMK -koulutuksiin, valintaopintojaksolla saatu pistemäärä huomioidaan molempien edellä mainittujen Laurean Ylempi AMK –koulutusten opiskelijavalinnassa.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta päivitetään Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet-sivultamme.

Yleistä YAMK -kou­lu­tuk­ses­ta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Koulutukseen liittyviä julkaisuja

Voit halutessasi tutustua seuraaviin opiskelijoiden kirjoittamiin julkaisuihin:

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

OPISKELIJATARINAT

Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu (ylempi AMK), Tikkurila, 27 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Pääsääntöisesti kolme opetuspäivää kuukaudessa, jolloin opetus voi olla joko lähipäivinä kampuksella tai etänä verkossa.
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Syksyn yhteishaku 1.-15.9.2021

Syksyn 2021 kor­kea­kou­lu­jen yhteishaku

Tutustu yhteishaun ohjeisiin ja aikatauluihin.

Hakijalle

Ylemmän AMK-tutkinnon valintakoe

Täältä löydät Ylempi AMK -koulutusten valintakokeiden päivämäärät ja ennakkomateriaalit.


Tutustu valintakokeeseen