Siirry sisältöön

Opi, miten päätöksemme oikeasti syntyvät, ja miten käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 opintopistettä, 1,5-2,5 vuotta

Hakemiseen vaaditaan Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Käytössä harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa syvennät ymmärrystäsi ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta osana johtamista, kehittämistä ja asiakastyötä. Osana opintoja opit tulkitsemaan tutkimuksia ja soveltamaan menetelmiä, joilla päätöksentekoprosessiin voidaan vaikuttaa. Opintojen aikana saat työkaluja ja uutta näkemystä muun muassa tietoiseen päätöksentekoon, työyhteisön kehittämiseen, tehokkuuden parantamiseen, palvelumuotoiluun ja markkinointiin.

Koulutuksessa havainnoidaan ja sovelletaan opiskeltavia päätöksenteon teorioita ja ilmiöitä käytännön työelämässä. Opinnoissasi otat haltuun erilaisia käytännönläheisiä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä, joilla voit tehostaa omaa tai johtamasi tiimin työskentelyä. Tutustut myös valintamuotoilun periaatteisiin, joita hyödyntämällä toiseen ihmiseen ja hänen valintoihinsa voidaan vaikuttaa.

Opinnoissa tehdään käytännönläheisiä projekteja ja pääset hyödyntämään oppimiasi menetelmiä esimerkiksi opinnäytetyön osana. Pääset kehittämään syvällisesti myös kansainvälisen, englanninkielisen tutkimuskirjallisuuden omaksumis- ja soveltamistaitoja. Opintoihin sisältyy myös kansainvälisten huippututkijoiden luentoja.

Lähiopetuspäiviä kampuksella järjestetään joka kuukausi (to, pe ja la). Lähipäivien välissä teet itsenäisesti ja pienryhmissä tehtäviä. Tehtävänannot on muotoiltu sellaisiksi, että ne ovat helposti sovellettavissa esimerkiksi omalla työpaikalla toteutettavaksi. Päätöksenteon tutkimisen ja kehittämisen periaatteisiin tutustutaan jo heti opintojen alussa, joten opinnäytetyöaihetta on mahdollista pohtia heti alusta alkaen. Opintojen tukena käytämme verkko-oppimisympäristöä.

Opintojen rakenne

Koulutuksen ydinopinnot (30 opintopistettä) voidaan karkeasti jakaa kahteen kokonaisuuteen. Ensimmäisessä kokonaisuudessa perehdytään päätöksenteon malleihin, psykologisiin ulottuvuuksiin sekä päätöksenteon laadullisiin ja määrällisiin tutkimusmenetelmiin.

Koulutuksen ensimmäisen opintojakson opetuksesta vastaa pääosin amsterdamilaisen Vrije Universiteit –yliopiston professori Martijn van den Assem. Assem on tehnyt tutkimusyhteistyötä mm. vuoden 2017 taloustieteen Nobel-palkinnon saaneen käyttäytymistaloustieteilijä Richard Thalerin kanssa.

Toisessa kokonaisuudessa keskeisessä roolissa ovat päätöksenteon ilmiöiden soveltaminen johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä.

Vapaavalintaiset täydentävän osaamisen opinnot (30 op) mahdollistavat osaamisen syventämisen ja suuntaamisen omien mielenkiinnonkohteiden mukaisesti erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • asiantuntijayhteisöjen johtaminen
 • käyttäjäkeskeinen palvelusuunnittelu

Täydentävän osaamisen opintojaksoja tarjotaan Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla. Opintoihin kuuluu myös 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opintojen aikataulut

Ydinopinnot 30 op

Syksyn 2021 lähiopetuspäivät ovat

9.-11.9.2021
14.-16.10.2021
18.-20.11.2021
9.-11.12.2021

Täy­den­tä­vän osaamisen opinnot 30 op

Erillisen aikataulun mukaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Voit hakea tähän korkeakoulujen yhteishaussa. Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Opiskelijat valitaan yleensä valintakokeen perusteella. Valintatavat, valintakoepäivät ja mahdolliset ennakkoaineistot voit tarkistaa Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet - sivultamme.

Yleistä YAMK -kou­lu­tuk­ses­ta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Koulutukseen liittyvä julkaisu

Lue opiskelijoiden kirjoittama julkaisu Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Kehittämispäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

OPISKELIJATARINAT

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä (ylempi AMK), Tikkurila, 50 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Keskimäärin kolme lähiopetuspäivää kuukaudessa
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Kevään yhteishaut 2021

Keväällä on kaksi yhteishakua

Kevään ensimmäinen yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 7.–20.1.2021, ja kevään toinen yhteishaku haku suomenkielisiin koulutuksiin 17.– 31.3.2021.

Hakijalle

Ylemmän AMK-tutkinnon valintakoe

Täältä löydät Ylempi AMK -koulutusten valintakokeiden päivämäärät ja ennakkomateriaalit.


Tutustu valintakokeeseen