Valintakokeen erityisjärjestelyt

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), täyttää sinun toimittaa korkeakoululle kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukihäiriöstä.

 

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan esivalintakokeen erityisjärjestelyhakemukset

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalle hakevien tulee hakea erityisjärjestelyjä erikseen sekä valtakunnalliseen sähköiseen esivalintakokeeseen, että ammattikorkeakoulussa järjestettävään varsinaiseen valintakokeeseen.

Valtakunnalliseen esivalintakokeeseen haetaan erityisjärjestelyjä viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Laureassa järjestettävien valintakokeiden erityisjärjestelyhakemukset

Hakemus toimitetaan erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin hakija on hakenut. Hakulomakepohja on kaikille korkeakouluille yhteinen ja se on tulostettavissa jokaisen korkeakoulun verkkosivulta. Hakijan tulee huomioida myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Hakemus, jossa on eriteltynä hakijan pyyntö tulevaan haun valintakokeeseen liittyviin erityisjärjestelyihin, hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä korkeakoulu ja hakukohde, johon hän hakee, on toimitettava Laurean hakijapalveluihin liitteineen kevään 2019 yhteishaussa viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Löydät erityisjärjestelyhakemuksen Laurean valintakokeisiin täältä (pdf)

Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Hakemuksen liitteineen voi myös toimittaa postitse osoitteeseen LaureaHakijapalvelut, Ratatie 22, 01300 Vantaa. Myös tällöin tulee liitteiden olla perillä annettuun määräaikaan mennessä.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt on esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa

Hakemuksen liitteet

Lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman pitää olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lisäaika (20 min) voidaan myöntää vain jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea. Asteikkona käytetään: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö ja vaikea häiriö.

Ilmoitus hakijalle erityisjärjestelyistä

Korkeakoulu ilmoittaa hakijalle suullisesti, kirjallisesti tai sähköpostitse erityisjärjestelyistä, joihin hänelle on myönnetty oikeus. Mikäli erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, lähettää korkeakoulu ko. tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä korkeakouluun. Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Korkeakouluissa noudatetaan Esteetön opiskelijavalinta -suosituksia (lisätietoja www.esok.fi/esok-hanke/suositukset/ ja https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/esteettomyys-ja-oppimisen-tuki-oppilaitoksissa/).

Opiskelijana Laureassa

Laureassa pääset oikeasti tekemään! Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.


Lue lisää opiskelemisesta Laureassa