Siirry sisältöön

Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeus

 

Ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolo-oikeuden rajoitus

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan alla mainitutusta syistä. Syy poissaololle tulee todistaa alla ilmoitetuin asiakirjoin. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa Laurean hakijapalveluihin maapostilla, sähköpostilla tai esittämällä dokumentit Laurean hakijapalveluissa. Dokumentit on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Dokumentit tulee toimittaa viimeistään

  • Kevään 2019 yhteishaussa viimeistään 8.7.2019 klo 15.00 mennessä
  • Jos tulet valituksi varasijalta, tulee edellä mainitut dokumentit toimittaa 10 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

Lähetä kopio e-lomakkeen liitteenä

Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi enintään yhdeksi lukuvuodeksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna;

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua. 

  • Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn: Palvelukseenastumismääräys.

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla. (huom. hoitovapaa ei anna oikeutta poissaoloon ensimmäisenä lukuvuonna).

  • Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta

3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

  • Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn: Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.
  • Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana.

Jos ilmoittaudut ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

Yhteystiedot dokumenttien toimittamista varten:

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Maanantai - torstai

Klo 10.00 - 14.00

Poikkeusaukioloajat

Asiakaspalvelu suljettu 2.10.2019

Opiskelijana Laureassa

Laureassa pääset oikeasti tekemään! Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.


Lue lisää opiskelemisesta Laureassa